ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 14901
Data publikacji
2020-12-31 08:53:32
Numer
22/2020
Temat
Zezwolenie na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na działce nr ewid. 740/2 obręb Torzym.
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 14902
Data publikacji
2020-12-31 10:25:45
Numer
W/10/2020
Temat
o zezwolenie na wycinkę drzew gatunku brzoza brodawkowa, sosna zwyczajna, topola osika z obrębu Droszków
Nazwa jednostki
Gmina Zabór
Adres
Zobacz
Lp: 14903
Data publikacji
2020-12-31 10:32:35
Numer
W/11/2020
Temat
o wydanie zezwolenia na wycinkę krzewów tarniny obręb Zabóre
Nazwa jednostki
Gmina Zabór
Adres
Zobacz
Lp: 14904
Data publikacji
2020-12-31 10:35:32
Numer
W/11/2020
Temat
zezwolenie na wycinkę drzew gatunku, brzoza brodawkowa, sosna zwyczajna, topola osika obręb Droszków
Nazwa jednostki
Gmina Zabór
Adres
Zobacz
Lp: 14905
Data publikacji
2020-12-31 10:37:48
Numer
W/13/2020
Temat
zezwolenie na wycinkę krzewów tarniny obręb Zabór
Nazwa jednostki
Gmina Zabór
Adres
Zobacz
Lp: 14906
Data publikacji
2020-12-31 10:41:58
Numer
W/14/2020
Temat
Zezwolenie na wycinkę drzewa gatunku lipa drobnolistna
Nazwa jednostki
Gmina Zabór
Adres
Zobacz
Lp: 14907
Data publikacji
2020-12-31 10:58:30
Numer
BS.6221.00031.2020
Temat
Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne stacja bazowa telefonii komórkowej P4 KR3003 działka nr 22/1 Marcinowice
Nazwa jednostki
Powiat Krośnieński
Adres
Zobacz
Lp: 14908
Data publikacji
2021-01-04 09:14:36
Numer
2208
Temat
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku olsza czarna rosnącego na działce nr ewid. 607/14 obręb Lubrza
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 14909
Data publikacji
2021-01-04 09:14:37
Numer
2207
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku olsza czarna rosnącego na działce nr ewid. 607/14 obręb Lubrza
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 14910
Data publikacji
2021-01-04 09:29:44
Numer
2210
Temat
Decyzja zezwalająca na usunięcie 32 szt. drzew gatunku sosna pospolita oraz 3 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na działce nr ewid. 333/111 obręb Międzylesie, miejscowość Cibórz
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 14911
Data publikacji
2021-01-04 09:29:44
Numer
2209
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 32 szt. drzew gatunku sosna pospolita oraz 3 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na działce nr ewid. 333/111 obręb Międzylesie, miejscowość Cibórz
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 14912
Data publikacji
2021-01-04 14:13:13
Numer
1/2021
Temat
Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną” na działkach nr 161, 162 obręb Czarna, gm. Zabór.
Nazwa jednostki
Gmina Zabór
Adres
Zobacz
Lp: 14913
Data publikacji
2021-01-04 14:15:42
Numer
2/2021
Temat
Obwieszczenie Wójta Gminy Zabór z dnia 04.01.2021 r., znak: GKN.6220.5.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną” na działkach nr 161, 162 obręb Czarna, gm. Zabór.
Nazwa jednostki
Gmina Zabór
Adres
Zobacz
Lp: 14914
Data publikacji
2021-01-04 14:28:46
Numer
1/A/2021
Temat
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 118/1 oraz 120 obręb Gronów, gm. Ośno Lubuskie, pow. słubicki, woj. lubuskie”
Nazwa jednostki
Gmina Ośno Lubuskie
Adres
Zobacz
Lp: 14915
Data publikacji
2021-01-08 09:54:20
Numer
1-2021
Temat
,, Budowa trzech farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastruktura techniczna na części działki o nr ewid. 503/86 w miejscowości Gołaszyn" planowanego do realizacji w obrębie Gołaszyn. gmina Nowe Miasteczko, na działce o numerze ewidencyjnym 503/86
Nazwa jednostki
Gmina Nowe Miasteczko
Adres
Zobacz
Lp: 14916
Data publikacji
2021-01-11 08:33:29
Numer
B/5/2020
Temat
Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbie o wydaniu decyzji o środowiskowej uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 268/4 (obręb 0011) w miejscowości Nowy Zagór, gmina Dąbie"
Nazwa jednostki
Gmina Dąbie
Adres
Zobacz
Lp: 14917
Data publikacji
2021-01-11 12:54:04
Numer
OŚR.Z.6131.1.2021
Temat
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 1 szt. drzewa z działki nr 258/3 obręb Lubrza
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz
Lp: 14918
Data publikacji
2021-01-11 13:10:17
Numer
OŚR.6131.38.2020
Temat
Decyzja z dnia 11.01.2021r zezwolenie na usuniecie 4 drzew gatunku brzoza brodawkowata oraz 17 drzew gatunku olsza czarna, umorzenie postępowania w sprawie usunięcia 4 drzew gatunku olsza czarna oraz odmowa udzielenia zezwolenia na usuniecie 2 drzew gatunku olsza czarna z działki 1 /2 obręb Przełazy
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz
Lp: 14919
Data publikacji
2021-01-15 10:09:57
Numer
1/2021
Temat
Zezwolenie na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na działce nr ewid. 234/4 obręb Ostrów, gmina Sulęcin.
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 14920
Data publikacji
2021-01-15 10:10:02
Numer
26/2020
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów na działce nr ewid. 2/27, 2/28, 2/47 obręb Torzym
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji