ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 14881
Data publikacji
2020-12-17 11:33:31
Numer
RŚ.6220.7.2020
Temat
Obwieszczenie o „Budowie elektrowni fotowoltaicznej pn. PV Dąbie 2 o mocy około 20 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach nr 18, 19/1, 20/1, 166, 167/2, 167/4, 172/1, 173/3, obręb Pław, Gmina Dąbie ”
Nazwa jednostki
Gmina Dąbie
Adres
Zobacz
Lp: 14882
Data publikacji
2020-12-17 11:44:36
Numer
24/2020
Temat
Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniające przetwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji - elektrociepłowania na biogaz, na działkach o nr ewid. gr. 174/10, 174/11 obręb Karkoszów, gmina Krzeszyce.
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 14883
Data publikacji
2020-12-17 14:54:45
Numer
RŚ.6220.8.2020
Temat
Obwieszczenie o „Budowie elektrowni fotowoltaicznej pn. PV Dąbie 1 o mocy do 60 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach nr 178/1, 185/1, 226/2, 240/1, 248/1, obręb Ciemnice, Gmina Dąbie”
Nazwa jednostki
Gmina Dąbie
Adres
Zobacz
Lp: 14884
Data publikacji
2020-12-17 14:58:59
Numer
91/2020
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzewa w miejscowości Sława, dz. nr 632/22
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 14885
Data publikacji
2020-12-17 15:01:32
Numer
92/2020
Temat
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa rosnącego na działce o nr ewid. 632/22 w obrębie Sława.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 14886
Data publikacji
2020-12-17 15:10:33
Numer
93/2020
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew rosnących na działce o nr ewid. 206/6 w obrębie Sława
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 14887
Data publikacji
2020-12-17 15:12:33
Numer
94/2020
Temat
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew rosnących na działce o nr ewid. 206/6 w obrębie Sława.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 14888
Data publikacji
2020-12-17 15:21:13
Numer
95/2020
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew rosnących na działce o nr ewid. 3153/16 w obrębie Kuźnica Głogowska
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 14889
Data publikacji
2020-12-17 15:27:32
Numer
96/2020
Temat
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew rosnących na działce o nr ewid. 3153/16, obręb Kuźnica Głogowska.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 14890
Data publikacji
2020-12-18 09:21:43
Numer
25/2020
Temat
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na działce nr ewid. 9/24 obręb Boczów, gmina Torzym.
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 14891
Data publikacji
2020-12-18 10:28:06
Numer
97/2020
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew rosnących na działce o nr ewid. 3254/11 obręb Łupice.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 14892
Data publikacji
2020-12-18 10:31:44
Numer
98/2020
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew rosnących na działce o nr ewid. 460 w obrębie Sława.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 14893
Data publikacji
2020-12-18 10:33:47
Numer
99/2020
Temat
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew rosnących na działce o nr ewid. 460 w obrębie Sława.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 14894
Data publikacji
2020-12-18 10:37:12
Numer
100/2020
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew rosnących na działce o nr ewid. 244/4 w obrębie Sława.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 14895
Data publikacji
2020-12-18 10:38:57
Numer
101/2020
Temat
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew rosnących na działce o nr ewid. 244/4 w obrębie Sława.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 14896
Data publikacji
2020-12-18 10:43:15
Numer
102/2020
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew rosnących na działce o nr ewid. 633/11 oraz 634 w obrębie Sława.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 14897
Data publikacji
2020-12-18 10:45:07
Numer
103/2020
Temat
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew rosnących na działce o nr ewid. 633/11 oraz 634 w obrębie m. Sława.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 14898
Data publikacji
2020-12-22 09:33:50
Numer
BGN.II.6220.14.2020
Temat
budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 83,1 MW wraz z niezbędną infra-strukturą techniczną na terenie działek o nr ewid. 141/2, 142/2, 142/3 obręb Prześlice, gmina Torzym.
Nazwa jednostki
Miasto i Gmina Torzym
Adres
Zobacz
Lp: 14899
Data publikacji
2020-12-23 10:00:13
Numer
3
Temat
postanowieniem z dnia 22.12.2020 r. znak pisma: Oś.6220.4.3.2020 Wójt Gminy Słońsk nałożył obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływania na środowisko oraz zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej „Przyborów 1 "o mocy do 1,6 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 151/14 i 151/15 obręb Przyborów, Gmina Słońsk, województwo lubuskie""
Nazwa jednostki
Gmina Słońsk
Adres
Zobacz
Lp: 14900
Data publikacji
2020-12-30 14:33:53
Numer
BGN.II.6220.15.2020
Temat
Wp do dec. środ.stacja paliw dz.11/8, 11/3, 11/4 Grabów.
Nazwa jednostki
Miasto i Gmina Torzym
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji