ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 14801
Data publikacji
2020-10-22 14:57:15
Numer
84/2020
Temat
decyzja zezwalająca na wycinkę drzew rosnących na działce o nr ewid. 3153/16 w obrębie Kuźnica Głogowska.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 14802
Data publikacji
2020-10-22 15:01:52
Numer
85/2020
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzewa rosnącego na działce o nr ewid. 632/22 w obrębie Sława
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 14803
Data publikacji
2020-10-22 15:03:50
Numer
86/2020
Temat
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa rosnącego na działce o nr ewid. 632/22 w obrębie Sława.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 14804
Data publikacji
2020-10-23 11:17:39
Numer
2179
Temat
Decyzja - wydanie zezwolenia na usunięcie 70 szt. drzew gatunku olsza, czeremcha, jesion i głóg rosnących na działce oznaczonej geodezyjnie nr 230/2 obręb Ługów
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 14805
Data publikacji
2020-10-23 11:17:40
Numer
2178
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 70 szt. drzew gatunku olsza, czeremcha, jesion i głóg rosnących na działce oznaczonej geodezyjnie nr 230/2 obręb Ługów
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 14806
Data publikacji
2020-10-26 12:21:31
Numer
2181
Temat
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku głóg jednoszyjkowy rosnącego na działce oznaczonej geodezyjnie nr 240/2 obręb Wilkowo, gm. Świebodzin
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 14807
Data publikacji
2020-10-26 12:21:31
Numer
2180
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku głóg jednoszyjkowy rosnącego na działce oznaczonej geodezyjnie nr 240/2 obręb Wilkowo, gm. Świebodzin
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 14808
Data publikacji
2020-10-26 14:58:56
Numer
2183
Temat
Decyzja - wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku jesion i 1 szt. drzewa gatunku wiąz, rosnących na działce oznaczonej geodezyjnie nr 56/6 obręb Kupienino
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 14809
Data publikacji
2020-10-26 14:58:56
Numer
2182
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku jesion i 1 szt. drzewa gatunku wiąz, rosnących na działce oznaczonej geodezyjnie nr 56/6 obręb Kupienino
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 14810
Data publikacji
2020-10-26 15:05:45
Numer
2185
Temat
Decyzja - wydanie zezwolenia na usunięcie drzew: - 1 szt. - świerk - z działki nr ewid. 356, obręb Szczaniec, - 10 szt. - jesion - z działki nr ewid. 362/3, obręb Szczaniec, - 1 szt. - jesion, 3 szt. - topola szara, 1 szt. brzoza - z działki nr 350, obręb Szczaniec, - 1 szt. - jesion - z działki nr 1224, obręb Szczaniec, - 1 szt. - topola szara - z działki nr 1132, obręb Szczaniec, - 5 szt. - jesion wyniosły - z działki nr 1223, obręb Szczaniec, - 17 szt. - topola szara - z działki nr 138, obręb Dąbrówka Mała, - 2 szt. - świerk pospolity - z działki nr 254, obręb Koźminek.
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 14811
Data publikacji
2020-10-26 15:05:45
Numer
2184
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew: - 1 szt. - świerk - z działki nr ewid. 356, obręb Szczaniec, - 10 szt. - jesion - z działki nr ewid. 362/3, obręb Szczaniec, - 1 szt. - jesion, 3 szt. - topola szara, 1 szt. brzoza - z działki nr 350, obręb Szczaniec, - 1 szt. - jesion - z działki nr 1224, obręb Szczaniec, - 1 szt. - topola szara - z działki nr 1132, obręb Szczaniec, - 5 szt. - jesion wyniosły - z działki nr 1223, obręb Szczaniec, - 17 szt. - topola szara - z działki nr 138, obręb Dąbrówka Mała, - 2 szt. - świerk pospolity - z działki nr 254, obręb Koźminek.
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 14812
Data publikacji
2020-10-26 15:29:16
Numer
OŚR.Z.6131.26.2020
Temat
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z działki nr 85/6 obręb Przełazy
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz
Lp: 14813
Data publikacji
2020-10-27 07:47:31
Numer
2187
Temat
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku wierzba biała rosnącego na działce oznaczonej geodezyjnie nr 133/3 obręb Niekarzyn, gm. Skąpe
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 14814
Data publikacji
2020-10-27 07:47:32
Numer
2186
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku wierzba biała rosnącego na działce oznaczonej geodezyjnie nr 133/3 obręb Niekarzyn, gm. Skąpe
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 14815
Data publikacji
2020-10-27 11:17:38
Numer
2189
Temat
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku robinia akacjowa rosnącego na działce oznaczonej geodezyjnie nr 338/1 obręb Skąpe, gm. Skąpe
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 14816
Data publikacji
2020-10-27 11:17:38
Numer
2188
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku robinia akacjowa rosnącego na działce oznaczonej geodezyjnie nr 338/1 obręb Skąpe, gm. Skąpe
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 14817
Data publikacji
2020-10-27 13:53:11
Numer
2191
Temat
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku topola czarna rosnącego na działce oznaczonej geodezyjnie nr 85/10 obręb Rokitnica, gm. Skąpe
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 14818
Data publikacji
2020-10-27 13:53:11
Numer
2190
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku topola czarna rosnącego na działce oznaczonej geodezyjnie nr 85/10 obręb Rokitnica, gm. Skąpe
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 14819
Data publikacji
2020-10-30 11:59:31
Numer
2192
Temat
Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 14820
Data publikacji
2020-11-02 09:19:20
Numer
BGN.II.6220.10.2020
Temat
budowie i eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej „Tarnawa” o mocy do 100 MW wraz ze stacją GPZ oraz niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działce numer ewidencyjny 171/2 i 172/6 obręb 0072 Tarnawa Rzepińska
Nazwa jednostki
Miasto i Gmina Torzym
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji