ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 14761
Data publikacji
2020-10-12 16:56:33
Numer
45/2020
Temat
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn."Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 5,5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 181 obręb Podmokle Wielkie, gmina Babimost"
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp: 14762
Data publikacji
2020-10-12 16:56:33
Numer
44/2020
Temat
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn."Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznej EF Babimost Alfa o mocy do 16 MW na działkach o numerze ewidencyjnym 190, 189, 623/9, obręb Podmokle Wielkie, gmina Babimost, województwo lubuskie"
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp: 14763
Data publikacji
2020-10-12 16:56:33
Numer
43/2020
Temat
"Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW składającej się z zespołów paneli fotowoltaicznych wraz z parterowymi stacjami transformatorowymi oraz urządzeniami budowlanymi"
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp: 14764
Data publikacji
2020-10-12 16:56:33
Numer
42/2020
Temat
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Babimost, Beta o mocy do 10 MW na działkach o numerze ewidencyjnym 633, 635/1, 636, obręb Podmokle Wielkie, gmina Babimost, województwo lubuskie
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp: 14765
Data publikacji
2020-10-12 16:56:33
Numer
41/2020
Temat
"Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 629 obręb Podmokle Wielkie, gmina Babimost"
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp: 14766
Data publikacji
2020-10-12 16:56:33
Numer
40/2020
Temat
Decyzja określająca zwrot opłaty skarbowej dla przedsięwzięcia pn."Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Babimost o mocy do 20 MW na działkach o numerze ewid. 189, 190, 623/9 633, 635/1, 636"
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp: 14767
Data publikacji
2020-10-12 16:56:33
Numer
39/2020
Temat
"Posadowienie wolnostojąceych paneli słonecznyhch wytwarzających energię elektryczną za pomocą zjawiska fotowoltaicznego w łącznej ilości do 15 000 sztuk o łącznej mocy do 5 MW wraz z przyłączami elektroenergetycznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w postaci wewnętrznych dróg dojazdowych, planu manewrowego, falowników, transformatorów na dz. nr ewid. 1196/1 w obrębie 0005/Nowe Kramsko , Gmina Babimost"
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp: 14768
Data publikacji
2020-10-12 16:56:33
Numer
38/2020
Temat
"Eksploatacja odkrywkowa części złoża kruszywa naturalnego Nowe Kramsko na działkach ewidencyjncyh nr 1184/1 oraz 1184/2, w miejscowości Nowe Kramsko, gm. Babimost, pow. Zielonogórski, woj. lubuskie"
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp: 14769
Data publikacji
2020-10-12 16:56:33
Numer
37/2020
Temat
"Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą teczhniczną na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynktów nr 288 oraz 375 w obrębie geodezyjnym Laski, gmina Babimost"
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp: 14770
Data publikacji
2020-10-12 16:56:33
Numer
36/2020
Temat
"Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 289/11 w obrębie geodezyjnym Laski, gmina Babimost"
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp: 14771
Data publikacji
2020-10-12 16:56:51
Numer
35/2020
Temat
Decyzja określająca zwrot opłaty skarbowej dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 816/2 w obrębie geodezyjnym Nowe Kramsko, Gmina Babimost"
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp: 14772
Data publikacji
2020-10-12 16:56:51
Numer
34/2020
Temat
Postanowienie podejmujące zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 816/2 w obrębie geodezyjnym Nowe Kramsko, Gmina Babimost"
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp: 14773
Data publikacji
2020-10-12 16:56:51
Numer
33/2020
Temat
"Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 283/4 i 269 oraz 375 w obrębie geodezyjnym Laski, gmina Babimost"
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp: 14774
Data publikacji
2020-10-12 16:56:51
Numer
32/2020
Temat
Decyzja umarzająca postępowanie w całości dla przedsięwzięcia pn. "Eksploatacja odkrywkowa złoża kruszywa naturalnego Nowe Kramsko, na działkach ewidencyjnych nr 1184/1, 1184/2, 1183 w miejscowości Nowe Kramksko, gm. Babimost, pow. Zielonogórski, woj. lubuskie."
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp: 14775
Data publikacji
2020-10-12 16:56:51
Numer
31/2020
Temat
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Wykonanie urządzenia wodnego (studnia wiercona nr 1), służącego do ujmowania wód podziemnych dla potrzeb Gospodarstwa Rolnego Materusz Jągowski w miejscowości Nowe Kramsko zlokalizowanej na działce nr 331 obręb 0005 Nowe Kramsko, Gmina Babimost, powiat zielonogórski, woj. lubuskie"
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp: 14776
Data publikacji
2020-10-12 16:56:51
Numer
30/2020
Temat
Postanowienie zawieszające postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 816/2 w obrębie geodezyjnym Nowe Kramsko, Gmina Babimost"
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp: 14777
Data publikacji
2020-10-12 16:56:51
Numer
29/2020
Temat
"Budowa podziemnego ujęcia wód z utwórów czwartorzędowych do nawadniania upraw rolnych w Nowym Kramsku"
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp: 14778
Data publikacji
2020-10-12 16:56:51
Numer
28/2020
Temat
Eksploatacja odkrywkowa złoża kruszywa naturalnego Nowe Kramsko, na działkach ewidencyjnych nr 1184/1, 1184/2, 1183 w miejscowości Nowe Kramksko, gm. Babimost, pow. Zielonogórski, woj. lubuskie.
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp: 14779
Data publikacji
2020-10-12 16:56:52
Numer
27/2020
Temat
Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko oraz okresleniu zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 816/2 w obrębie geodezyjnym Nowe Kramsko, Gmina Babimost"
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp: 14780
Data publikacji
2020-10-13 08:16:28
Numer
12-10-2020
Temat
Umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowi skowyc h uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowo śc i Miłaków I"
Nazwa jednostki
Gmina Nowe Miasteczko
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji