ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 14741
Data publikacji
2020-10-12 16:56:31
Numer
65/2020
Temat
Decyzja odmowana o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 802 w obrębie geodezyjnym Nowe Kramsko, gmina Babimost"
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp: 14742
Data publikacji
2020-10-12 16:56:31
Numer
64/2020
Temat
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn."Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie obrębu Nowe Kramsko, gmina Babimost"
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp: 14743
Data publikacji
2020-10-12 16:56:31
Numer
63/2020
Temat
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. "Budowa w obrębie Podmokle Wielkie, gm. Babimost elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 10 MW składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami elektroenergetycznymi"
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp: 14744
Data publikacji
2020-10-12 16:56:31
Numer
62/2020
Temat
Decyzja przenosząca na rzecz firmy ALF Sp. z o.o. decyzja z dnia 28.07.2020r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW składającej się z zespołów paneli fotowoltaicznych wraz z parterowymi stacjami transformatorowymi oraz urządzeniami budowlanymi"
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp: 14745
Data publikacji
2020-10-12 16:56:31
Numer
61/2020
Temat
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW składającej się z zespołów paneli fotowoltaicznych wraz z parterowymi stacjami transformatorowymi oraz urządzeniami budowlanymi"
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp: 14746
Data publikacji
2020-10-12 16:56:32
Numer
60/2020
Temat
Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Burmistrza Babimostu z dnia 15.06.2020 w sprawie zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 283/4 i 269 oraz 375 w obrębie geodezyjnym Laski, gmina Babimost"
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp: 14747
Data publikacji
2020-10-12 16:56:32
Numer
59/2020
Temat
Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Burmistrza Babimostu z dnia 15.06.2020 w sprawie zgody na realizację przedsięwzięcia pn."Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 289/11 w obrębie geodezyjnym Laski, gmina Babimost"
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp: 14748
Data publikacji
2020-10-12 16:56:32
Numer
58/2020
Temat
"Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie obrębu Nowe Kramsko, gmina Babimost"
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp: 14749
Data publikacji
2020-10-12 16:56:32
Numer
57/2020
Temat
Decyzja przenosząca na rzecz firmy Handlowej Agrobud Robert Dudczak, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn."Posadowienie wolnostojąceych paneli słonecznyhch wytwarzających energię elektryczną za pomocą zjawiska fotowoltaicznego w łącznej ilości do 15 000 sztuk o łącznej mocy do 5 MW wraz z przyłączami elektroenergetycznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w psotaci wewnętrznych dróg dojazdowych, planu manewrowego, falowników, transofmratoró na dz. nr ewid. 1196/1 w obrębie 0005/Nowe Kramsko , Gmina Babimost"
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp: 14750
Data publikacji
2020-10-12 16:56:32
Numer
56/2020
Temat
Postanowie podejmujące zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji w ewidencji gruntów i budynków nr 582/2 w obrębie ewidencji gruntów i budynków nr 582/2 w obrębie geodezyjnym Podmokle Wielkie, gmina Babimost"
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp: 14751
Data publikacji
2020-10-12 16:56:32
Numer
55/2020
Temat
"Budowa w obrębie Podmokle Wielkie, gm. Babimost elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 10 MW składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami elektroenergetycznymi"
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp: 14752
Data publikacji
2020-10-12 16:56:32
Numer
54/2020
Temat
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa 8 farm fotowoltaicznych , każda o mocy do 1 MW, włącznie z niezbędną infrastruktura techniczną zlokalizowaną na terenie Gminy Babimost w miejscowości Nowe Kramsko, wojewóztwo lubuskie, powiat zielonogórski na działce numer ewid. 1183"
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp: 14753
Data publikacji
2020-10-12 16:56:32
Numer
53/2020
Temat
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i buynków nr 629 obręb Podmokle Wielkiek, gmina Babimost"
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp: 14754
Data publikacji
2020-10-12 16:56:32
Numer
52/2020
Temat
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacjii fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 671 obręb Podmokle Wielkie, gmina Babimost"
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp: 14755
Data publikacji
2020-10-12 16:56:32
Numer
51/2020
Temat
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Posadowienie wolno stojących paneli słonecznych wytwarzających energię elektryczną za pomocą zjawiska fotowoltaicznego w łącznej ilości do 15 000 sztuk o łącznej mocy do 5 MW wraz z przyłączami elektroenergetycznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w postaci wewnętrznych dróg dojazdowych, planu manewrowego, falowników, transformatorów na dz. nr ewid. 1196/1 w obrębie 0005/Nowe Kramsko , Gmina Babimost"
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp: 14756
Data publikacji
2020-10-12 16:56:32
Numer
50/2020
Temat
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. "Eksploatacja odkrywkowa części złoża kruszywa naturalnego Nowe Kramsko na działkach ewidencyjncyh nr 1184/1 oraz 1184/2, w miejscowości Nowe Kramsko, gm. Babimost, pow. Zielonogórski, woj. lubuskie"
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp: 14757
Data publikacji
2020-10-12 16:56:32
Numer
49/2020
Temat
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 283/4 i 269 oraz 375 w obrębie geodezyjnym Laski, gmina Babimost"
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp: 14758
Data publikacji
2020-10-12 16:56:32
Numer
48/2020
Temat
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 288 oraz 375 w obrębie geodezyjnym Laski, gmina Babimost"
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp: 14759
Data publikacji
2020-10-12 16:56:32
Numer
47/2020
Temat
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 289/11 w obrębie geodezyjnym Laski, gmina Babimost"
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp: 14760
Data publikacji
2020-10-12 16:56:33
Numer
46/2020
Temat
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn."Budowa podziemnego ujęcia wód z utwórów czwartorzędowych do nawadniania upraw rolnych w Nowym Kramsku"
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji