ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 121
Data publikacji
2012-05-16 14:04:48
Numer
134/2012
Temat
Decyzja na wycinkę drzew z działki nr 180/1, 293/1 w obrębie Krażkowo
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 122
Data publikacji
2012-05-16 14:04:49
Numer
133/2012
Temat
Wniosek o wydanie decyzji na wycinkę drzew rosnących na działce nr 180/1, 293/1 w obrębie Krążkowo
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 123
Data publikacji
2012-05-16 14:04:49
Numer
132/2012
Temat
Decyzja na wycinkę drzew z działki nr 558/4 w obrębie Krzepielów
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 124
Data publikacji
2012-05-16 14:04:49
Numer
131/2012
Temat
Wniosek o wydanie decyzji na wycinkę drzew rosnących na działce nr 558/4 w obrębie Krzepielów
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 125
Data publikacji
2012-05-16 14:04:49
Numer
130/2012
Temat
Decyzja na wycinkę drzew z działki nr 128/1 w obrębie Stare Strącze
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 126
Data publikacji
2012-05-16 14:04:49
Numer
129/2012
Temat
Wniosek o wydanie decyzji na wycinkę drzew rosnących na działce nr 128/1 w obrębie Stare Strącze
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 127
Data publikacji
2012-05-16 14:04:49
Numer
128/2012
Temat
Decyzja na wycinkę drzew z działki nr 26 w obrębie Sława
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 128
Data publikacji
2012-05-16 14:04:49
Numer
127/2012
Temat
Wniosek o wydanie decyzji na wycinkę drzew rosnących na działce nr 26 w obrębie Sława
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 129
Data publikacji
2012-05-16 14:04:49
Numer
126/2012
Temat
Decyzja na wycinkę drzew z działki nr 213/8 w obrębie Sława
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 130
Data publikacji
2012-05-16 14:04:50
Numer
125/2012
Temat
Wniosek o wydanie decyzji na wycinkę drzew rosnących na działce nr 213/8 w obrębie Sława
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 131
Data publikacji
2012-05-16 14:04:50
Numer
124/2012
Temat
Wniosek o wydanie decyzji na wycinkę drzew rosnących na działce nr 1012/4 w obrębie Stare Strącze
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 132
Data publikacji
2012-05-16 14:04:50
Numer
123/2012
Temat
Decyzja na wycinkę drzew z działki nr 358 w obrębie Śmieszkowo
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 133
Data publikacji
2012-05-16 14:04:50
Numer
122/2012
Temat
Wniosek o wydanie decyzji na wycinkę drzew rosnących na działce nr 358 w obrębie Śmieszkowo
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 134
Data publikacji
2012-05-16 14:04:50
Numer
121/2012
Temat
Decyzja na wycinkę drzew z działki nr 202/39 w obrębie Radzyń
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 135
Data publikacji
2012-05-16 14:04:50
Numer
120/2012
Temat
Wniosek o wydanie decyzji na wycinkę drzew rosnących na działce nr 202/39 w obrębie Radzyń
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 136
Data publikacji
2012-05-16 14:04:50
Numer
119/2012
Temat
Decyzja na wycinkę drzew z działki nr 141 w obrębie Łupice
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 137
Data publikacji
2012-05-16 14:04:50
Numer
118/2012
Temat
Wniosek o wydanie decyzji na wycinkę drzew rosnących na działce nr 141 w obrębie Łupice
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 138
Data publikacji
2012-05-16 14:04:50
Numer
117/2012
Temat
Decyzja na wycinkę drzew z działki nr 127 w obrębie Śmieszkowo
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 139
Data publikacji
2012-05-16 14:04:51
Numer
116/2012
Temat
Wniosek o wydanie decyzji na wycinkę drzew rosnących na działce nr 127 w obrębie Śmieszkowo
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 140
Data publikacji
2012-05-16 14:04:51
Numer
115/2012
Temat
Decyzja na wycinkę drzew z działki nr w obrębie
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji