ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 13921
Data publikacji
2019-11-28 08:19:09
Numer
B-EN.6220.11.2019
Temat
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ew. 500/2 obręb Podmokle Małe, gmina Babimost"
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp: 13922
Data publikacji
2019-11-28 12:03:51
Numer
B-EN.6220.12.2019
Temat
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego na dz. nr 650/7 obręb Podmokle Wielkie gmina Babimost"
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp: 13923
Data publikacji
2019-11-28 14:31:32
Numer
BGN.II.6220.6.2019
Temat
„Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Tarnawa Rzepińska, Gmina Torzym, Powiat Sulęcin”.
Nazwa jednostki
Miasto i Gmina Torzym
Adres
Zobacz
Lp: 13924
Data publikacji
2019-11-29 11:51:37
Numer
24/2019
Temat
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielopolskim z dnia 13.11.2019 r. w sprawie przedsięwzięcia polegającego „Budowie dróg gminnych - ul. Makowej, ul. Widokowej, ul. Źródlanej, ul. Ruczajowej, ul. Myśliwskiej oraz dróg wewnętrznych - działek nr 544/20, 544/26, 544/32 wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego w m. Przytok, gm. Zabór”.
Nazwa jednostki
Gmina Zabór
Adres
Zobacz
Lp: 13925
Data publikacji
2019-11-29 11:56:54
Numer
25/2019
Temat
Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze z dnia 07.11.2019 r. w sprawie przedsięwzięcia polegającego „Budowie dróg gminnych - ul. Makowej, ul. Widokowej, ul. Źródlanej, ul. Ruczajowej, ul. Myśliwskiej oraz dróg wewnętrznych - działek nr 544/20, 544/26, 544/32 wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego w m. Przytok, gm. Zabór”.
Nazwa jednostki
Gmina Zabór
Adres
Zobacz
Lp: 13926
Data publikacji
2019-12-02 09:44:28
Numer
2035
Temat
Zgłoszenie- nieistotnej zmiany danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla stacji bazowej BT30105 ZBASZYNEK ORANGE A2 zlokalizowanej w Kosieczynie, dz. nr 307/2
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 13927
Data publikacji
2019-12-02 09:46:09
Numer
2036
Temat
Zgłoszenie- ponowne zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne os. Łużyckie, działka nr 346/46, 66-200 Świebodzin, gm. Świebodzin, pow. świebodziński
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 13928
Data publikacji
2019-12-02 10:14:56
Numer
2038
Temat
Decyzja- wydanie zezwolenia na usunięcie drzew- 15 szt. gat. wierzba biała z działki nr 503/9 obręb Jordanowo.
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 13929
Data publikacji
2019-12-02 10:14:56
Numer
2037
Temat
Wniosek- wydanie zezwolenia na usunięcie drzew- 15 szt. gat. wierzba biała z działki nr 503/9 obręb Jordanowo.
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 13930
Data publikacji
2019-12-02 10:50:42
Numer
25/B/2019
Temat
decyzja nr 12/2019 z dnia 29.11.2019 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Międzyrzecz I” o mocy do 1 MW na działce nr ewid. 178/9 położonej w obrębie ewidencyjnym 3-Gorzyca, gmina Międzyrzecz
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp: 13931
Data publikacji
2019-12-02 15:04:04
Numer
1/12/2019
Temat
budowa trzech odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na części działki o nr ewid. 687/1 w miejscowości Gołaszyn - instalacje A, B, C,
Nazwa jednostki
Gmina Nowe Miasteczko
Adres
Zobacz
Lp: 13932
Data publikacji
2019-12-02 15:09:34
Numer
1/12/2019
Temat
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Nazwa jednostki
Gmina Nowe Miasteczko
Adres
Zobacz
Lp: 13933
Data publikacji
2019-12-03 12:29:40
Numer
B/17/2019
Temat
Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o zebranych dowodach i materiałach oraz możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego ma budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z punktem złomu na dz.nr ewid. 59/4 w miejscowości Gronów, gmina Dabie
Nazwa jednostki
Gmina Dąbie
Adres
Zobacz
Lp: 13934
Data publikacji
2019-12-03 15:21:57
Numer
BS.6341.55.2019
Temat
Obwieszczenie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
Nazwa jednostki
Powiat Krośnieński
Adres
Zobacz
Lp: 13935
Data publikacji
2019-12-10 06:58:47
Numer
OŚR.Z.6131.31.2019
Temat
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z działki nr 153/2 obręb Zagaje
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz
Lp: 13936
Data publikacji
2019-12-10 11:34:37
Numer
BGN.II.6733.15.2019
Temat
budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz sieci wodociągowej roz-dzielczej wraz z urządzeniami towarzyszącymi, działki objęte planowaną inwestycją nr 720/7, 582/8, 583/6, 572/8 w obrębie 0073 Torzym
Nazwa jednostki
Miasto i Gmina Torzym
Adres
Zobacz
Lp: 13937
Data publikacji
2019-12-10 12:52:32
Numer
1
Temat
Budowa stacji regazyfikacji LNG Q=125m3/h wraz z układem redukcyjno pomiarowym w m. Szczaniec działka nr 123, gmina Szczaniec
Nazwa jednostki
Gmina Szczaniec
Adres
Zobacz
Lp: 13938
Data publikacji
2019-12-10 12:58:18
Numer
1
Temat
Budowa stacji regazyfikacji LNG Q=12m3/h wraz z układem redukcyjno- pomiarowym w miejscowości Szczaniec działka nr 123, gmina Szczaniec
Nazwa jednostki
Gmina Szczaniec
Adres
Zobacz
Lp: 13939
Data publikacji
2019-12-10 13:07:18
Numer
2
Temat
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą techniczną na części działki nr ewid. 155/2 obręb Opalewo - instalacja A
Nazwa jednostki
Gmina Szczaniec
Adres
Zobacz
Lp: 13940
Data publikacji
2019-12-10 13:12:11
Numer
2
Temat
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą techniczną na części działki nr 155/2, obręb wsi Opalewo, gmina Szczaniec
Nazwa jednostki
Gmina Szczaniec
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji