ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 101
Data publikacji
2012-05-15 15:27:27
Numer
87/2012
Temat
Wniosek o wydanie decyzji na wycinkę drzew rosnących na działce nr 147/5 w obrębie Wróblów
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 102
Data publikacji
2012-05-15 15:27:28
Numer
86/2012
Temat
Decyzja na wycinkę drzew z działki nr 62/3 w obrębie Lubogoszcz
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 103
Data publikacji
2012-05-15 15:27:28
Numer
85/2012
Temat
Wniosek o wydanie decyzji na wycinkę drzew rosnących na działce nr 62/3 w obrębie Lubogoszcz
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 104
Data publikacji
2012-05-16 09:06:28
Numer
95/2012
Temat
Postanowienie o niekonieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru nie mniejszej niż 10m3/h, z projektowanego do wykonania otworu hydrogeologicznego w Sławie przy ul. Przemysłowej 6 na działce nr geod. 221/21.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 105
Data publikacji
2012-05-16 12:49:44
Numer
109/2012
Temat
Decyzja na wycinkę drzew z działki nr 12 w obrębie Stare Strącze
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 106
Data publikacji
2012-05-16 12:49:44
Numer
108/2012
Temat
Wniosek o wydanie decyzji na wycinkę drzew rosnących na działce nr 12 w obrębie Stare Strącze
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 107
Data publikacji
2012-05-16 12:49:44
Numer
107/2012
Temat
Decyzja na wycinkę drzew z działki nr 98/4 w obrębie Kuźnica Głogowska
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 108
Data publikacji
2012-05-16 12:49:44
Numer
106/2012
Temat
Wniosek o wydanie decyzji na wycinkę drzew rosnących na działce nr 98/4 w obrębie Kuźnica Głogowska
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 109
Data publikacji
2012-05-16 12:49:44
Numer
105/2012
Temat
Decyzja na wycinkę drzew z działki nr 297, 298 w obrębie Stare Strącze
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 110
Data publikacji
2012-05-16 12:49:44
Numer
104/2012
Temat
Wniosek o wydanie decyzji na wycinkę drzew rosnących na działce nr 297, 298 w obrębie Stare Strącze
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 111
Data publikacji
2012-05-16 12:49:44
Numer
103/2012
Temat
Decyzja na wycinkę drzew z działki nr 47/5 w obrębie Łupice
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 112
Data publikacji
2012-05-16 12:49:45
Numer
102/2012
Temat
Wniosek o wydanie decyzji na wycinkę drzew rosnących na działce nr 47/5 w obrębie Łupice
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 113
Data publikacji
2012-05-16 12:49:45
Numer
101/2012
Temat
Decyzja na wycinkę drzew z działki nr 140 w obrębie Łupice
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 114
Data publikacji
2012-05-16 12:49:45
Numer
100/2012
Temat
Wniosek o wydanie decyzji na wycinkę drzew rosnących na działce nr 140 w obrębie Łupice
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 115
Data publikacji
2012-05-16 12:49:45
Numer
99/2012
Temat
Decyzja na wycinkę drzew z działki nr 25/1, 294/3 w obrębie Krążkowie
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 116
Data publikacji
2012-05-16 12:49:45
Numer
98/2012
Temat
Wniosek o wydanie decyzji na wycinkę drzew rosnących na działce nr 25/1, 294/3 w obrębie Krążkowo
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 117
Data publikacji
2012-05-16 12:49:45
Numer
97/2012
Temat
Decyzja na wycinkę drzew z działki nr 262/13 w obrębie Sława
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 118
Data publikacji
2012-05-16 12:49:45
Numer
96/2012
Temat
Wniosek o wydanie decyzji na wycinkę drzew rosnących na działce nr 262/13 w obrębie Sława
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 119
Data publikacji
2012-05-16 14:04:48
Numer
136/2012
Temat
Decyzja na wycinkę drzew z działki nr 204, 327 w obrębie Przybyszów
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 120
Data publikacji
2012-05-16 14:04:48
Numer
135/2012
Temat
Wniosek o wydanie decyzji na wycinkę drzew rosnących na działce nr 204, 327 w obrębie Przybyszów
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji