ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 281
Data publikacji
2012-06-21 15:09:31
Numer
84
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie: a) 1 szt. drzewa – topola - o obwodzie pnia 77cm rosnącego na gruncie stanowiącym własność Gminy Lubrza na działce nr 32/1 (obręb wsi Zagaje).
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 282
Data publikacji
2012-06-21 15:09:31
Numer
83
Temat
Wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie: a) 2 szt. drzewa – morwa – o obwodzie pni: 105cm, 108cm – działka nr 157/2 , rosnących na gruncie stanowiącym własność Gminy Świebodzin obręb Lubinicko.
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 283
Data publikacji
2012-06-21 15:09:31
Numer
82
Temat
Wniosek o wydanie zewolenia na usunięcie: a) 2 szt. drzewa – morwa – o obwodzie pni: 105cm, 108cm – działka nr 157/2 , rosnących na gruncie stanowiącym własność Gminy Świebodzin obręb Lubinicko.
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 284
Data publikacji
2012-06-21 15:09:31
Numer
81
Temat
Wydanie decyzji zezwalającej usunięcia: a) 1 szt. drzewa – olsza – o obwodzie pnia 100cm – działka nr 121/8 (ul. Grzybowa), rosnącego na gruncie stanowiącym własność Gminy Świebodzin w I obrębie miasta Świebodzin.
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 285
Data publikacji
2012-06-21 15:09:31
Numer
80
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie: a) 1 szt. drzewa – olsza – o obwodzie pnia 100cm – działka nr 121/8 (ul. Grzybowa), rosnącego na gruncie stanowiącym własność Gminy Świebodzin w I obrębie miasta Świebodzin.
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 286
Data publikacji
2012-06-21 15:09:32
Numer
79
Temat
Wydanie decyzji zezwalającej usunięcia: 1 szt. drzewa – klon jawor - o obwodzie pnia 115cm, rosnącego na gruncie stanowiącym własność Gminy Łagów na działce nr 188/17 (obręb Łagów).
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 287
Data publikacji
2012-06-21 15:09:32
Numer
78
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie: a) 1 szt. drzewa – klon jawor - o obwodzie pnia 115cm, rosnącego na gruncie stanowiącym własność Gminy Łagów na działce nr 188/17 (obręb Łagów).
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 288
Data publikacji
2012-06-21 15:09:32
Numer
77
Temat
Wydanie decyzji zezwalającej usunięcia: a) 1 sztuki drzewa –kasztanowiec o obwodzie pnia 260cm z terenu działki oznaczonej nr ewidencyjnym 157/1 przy pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 303 w miejscowości Lubinicko.
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 289
Data publikacji
2012-06-21 15:09:32
Numer
76
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie: a) 1 sztuki drzewa –kasztanowiec o obwodzie pnia 260cm z terenu działki oznaczonej nr ewidencyjnym 157/1 przy pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 303 w miejscowości Lubinicko.
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 290
Data publikacji
2012-06-21 15:09:32
Numer
75
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie: a) 1 szt. drzewa gatunku - świerk - o obwodzie pnia 150cm, rosonącego na dz. nr 156 obręb Łagów.
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 291
Data publikacji
2012-06-21 15:09:32
Numer
74
Temat
Wydanie decyzji zezwalającej usunięcia: a) 2 szt. drzew – brzoza – o obwodzie pni: 235cm, 260cm – działka nr 250 (ul. Łęgowska), rosnących na gruncie stanowiącym własność Gminy Świebodzin w I obrębie miasta Świebodzin.
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 292
Data publikacji
2012-06-21 15:09:33
Numer
73
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie: a) 2 szt. drzew – brzoza – o obwodzie pni: 235cm, 260cm – działka nr 250 (ul. Łęgowska), rosnących na gruncie stanowiącym własność Gminy Świebodzin w I obrębie miasta Świebodzin.
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 293
Data publikacji
2012-06-21 15:09:33
Numer
72
Temat
Wydanie decyzji zezwalającej usunięcia: a) 3 szt. drzew - świerk - o obwodzie pni: 109cm, 78,cm, 150cm, rosnących na gruncie stanowiącym własność Gminy Łagów na działce nr 156 (obręb Łagów).
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 294
Data publikacji
2012-06-21 15:09:33
Numer
71
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie: a) 3 szt. drzew - świerk - o obwodzie pni: 109cm, 78,cm, 150cm, rosnących na gruncie stanowiącym własność Gminy Łagów na działce nr 156 (obręb Łagów).
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 295
Data publikacji
2012-06-21 15:09:33
Numer
70
Temat
Wydanie decyzji zezwalającej usunięcia: a) 1 sztuka drzewa – brzoza omszona o obwodzie pnia 30cm z terenu działki oznaczonej nr ewidencyjnym 158/19 obręb Łagów.
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 296
Data publikacji
2012-06-21 15:09:33
Numer
69
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie: a) 1 sztuka drzewa – brzoza omszona o obwodzie pnia 30cm z terenu działki oznaczonej nr ewidencyjnym 158/19 obręb Łagów.
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 297
Data publikacji
2012-06-21 15:09:33
Numer
68
Temat
Wydanie decyzji zezwalającej usunięcia: a) 27 szt. drzew - robinia akacjowa - o obwodzie pni: 80-130cm, b) 2 szt. drzew - dąb - o obwodzie pni: 48cm, 55cm, rosnących na gruncie stanowiącym własność Gminy Świebodzin na działce nr 28 w obrębie Borów.
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 298
Data publikacji
2012-06-21 15:09:33
Numer
67
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie: a) 27 szt. drzew - robinia akacjowa - o obwodzie pni: 80-130cm, b) 2 szt. drzew - dąb - o obwodzie pni: 48cm, 55cm, rosnących na gruncie stanowiącym własność Gminy Świebodzin na działce nr 28 w obrębie Borów.
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 299
Data publikacji
2012-06-21 15:09:34
Numer
66
Temat
Wydanie decyzji zezwalającej usunięcia: a) 8 szt. drzew - świerk - o obwodzie pni: 25-50cm, rosnących na gruncie stanowiącym własność Gminy Świebodzin na działce nr 246 w obrębie Rusinów
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 300
Data publikacji
2012-06-21 15:09:34
Numer
65
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie: a) 8 szt. drzew - świerk - o obwodzie pni: 25-50cm, rosnących na gruncie stanowiącym własność Gminy Świebodzin na działce nr 246 w obrębie Rusinów
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji