ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
161 2021-05-27 11:30:50 ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY LUB POBYT CZASOWY Gmina Zwierzyn Zobacz
162 2021-05-26 11:04:17 Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu Gmina Zwierzyn Zobacz
163 2021-05-26 10:55:22 Ustalenie numeru porządkowego budynku. Gmina Zwierzyn Zobacz
164 2021-05-26 10:37:15 Dowody osobiste Gmina Zwierzyn Zobacz
165 2021-05-26 10:22:47 Zezwolenie na posiadanie psa rasy uznanej za agresywną Gmina Zwierzyn Zobacz
166 2021-05-14 13:16:37 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką Gmina Sława Zobacz
167 2021-05-04 14:04:27 WYMIANA LUB WYDANIE WTÓRNIKA KARTY WĘDKARSKIEJ Powiat Żagański Zobacz
168 2021-05-04 13:54:03 WYDANIE KARTY WĘDKARSKIEJ Powiat Żagański Zobacz
169 2021-04-27 10:58:29 ZAŚWIADCZENIE O STANIE CYWILNYM Gmina Czerwieńsk Zobacz
170 2021-04-13 14:05:48 Ustalenie / określenie / korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej Gmina Bobrowice Zobacz
171 2021-04-02 11:04:39 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych Gmina Czerwieńsk Zobacz
172 2021-03-30 07:44:49 Lasy-Wniosek o zmianę lasu na użytek rolny Powiat Krośnieński Zobacz
173 2021-03-29 13:17:42 Koordynato dostępności Powiat Świebodziński Zobacz
174 2021-03-29 08:43:55 Uzyskanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych Powiat Wschowski Zobacz
175 2021-03-26 08:54:57 2020 Miasto Gorzów Zobacz
176 2021-03-26 08:49:24 2019 Miasto Gorzów Zobacz
177 2021-03-24 12:09:23 WNIOSEK O UMIESZCZENIE NA ZABYTKU NIERUCHOMYM WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW ZNAKU INFORMUJĄCEGO O TYM, ŻE ZABYTEK TEN PODLEGA OCHRONIE Powiat Żagański Zobacz
178 2021-03-24 07:44:48 Uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny Miasto Żagań Zobacz
179 2021-03-23 09:39:17 USTALENIE I WYPŁACENIE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO ŻOŁNIERZOM REZERWY ODBYWAJĄCYM ĆWICZENIA WOJSKOWE Miasto Żagań Zobacz
180 2021-03-23 09:22:33 ZGŁOSZENIE NABYCIA POJAZDU Miasto Zielona Góra Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji