ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
161 2022-06-17 09:53:31 ZUDP - koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu Powiat Krośnieński Zobacz
162 2022-06-17 09:20:02 GK - udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiat Krośnieński Zobacz
163 2022-06-16 14:36:22 Ustanowienie lub wygaszenie trwałego zarządu na nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Powiat Krośnieński Zobacz
164 2022-06-13 21:15:19 GK - Weryfikacja wyników zgłoszonych prac geodezyjnych Powiat Krośnieński Zobacz
165 2022-06-13 13:33:06 GK - Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych Powiat Krośnieński Zobacz
166 2022-06-13 12:31:20 GK - Utworzenie konta I.KERG Powiat Krośnieński Zobacz
167 2022-06-12 21:30:16 Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości Powiat Krośnieński Zobacz
168 2022-06-12 17:52:00 Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego Powiat Krośnieński Zobacz
169 2022-06-11 18:26:08 Zgłoszenie wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z wnioskiem o bonifikatę Powiat Krośnieński Zobacz
170 2022-06-11 16:22:47 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Powiat Krośnieński Zobacz
171 2022-06-10 09:03:50 UZYSKANIE ZEZWOLENIA DO WJAZDU NA DEPTAK Miasto Zielona Góra Zobacz
172 2022-06-09 10:55:09 EGIB - Udzielanie Informacji z Rejestru Gruntów, Budynków i Lokali – Komornikom, Policji, CBŚ, Urzędowi Skarbowemu itp. Powiat Krośnieński Zobacz
173 2022-06-09 09:05:10 EGiB - Gleboznawcza Klasyfikacja Gruntów Powiat Krośnieński Zobacz
174 2022-06-08 12:50:14 EGiB - Ewidencja gruntów, budynków i lokali Powiat Krośnieński Zobacz
175 2022-06-07 10:46:52 Ustanowienie służebności Miasto Żary Zobacz
176 2022-05-31 10:44:32 Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży podczas imprezy masowej z wyłączeniem imprez masowych podwyższonego ryzyka Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
177 2022-05-30 09:08:12 Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Gmina Świdnica Zobacz
178 2022-05-06 10:24:14 Wydanie karty kwalifikacji kierowcy (KKK) Powiat Słubicki Zobacz
179 2022-05-06 08:54:46 Zasady i tryb udostępniania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na potrzeby budowy infrastruktury technicznej Powiat Krośnieński Zobacz
180 2022-05-04 11:59:18 Wydanie karty kwalifikacji kierowcy. Miasto Gorzów Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji