ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
161 2022-07-14 14:51:26 BN-13 Uzyskanie zmiany pozwolenia na budowę Powiat Sulęciński Zobacz
162 2022-07-14 14:43:30 BN-12 Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części Powiat Sulęciński Zobacz
163 2022-07-14 14:38:15 BN-11 Zgłoszenie zamiaru rozbiórki obiektu budowlanego Powiat Sulęciński Zobacz
164 2022-07-14 14:34:20 BN-10 Zgłoszenie budowy / wykonywania robot budowlanych Powiat Sulęciński Zobacz
165 2022-07-14 14:25:08 BN-09 Uzyskanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane Powiat Sulęciński Zobacz
166 2022-07-14 11:50:57 BN-08 Uzyskanie zaświadczenia Powiat Sulęciński Zobacz
167 2022-07-14 11:44:15 BN-07 Uzyskanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego Powiat Sulęciński Zobacz
168 2022-07-14 11:32:09 BN-06 Uzyskanie przeniesienia praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu Powiat Sulęciński Zobacz
169 2022-07-14 11:21:03 BN-05 Uzyskanie przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę Powiat Sulęciński Zobacz
170 2022-07-14 11:09:36 BN-04 Uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę Powiat Sulęciński Zobacz
171 2022-07-14 10:58:34 BN-03 Uzyskanie pozwolenia na budowę Powiat Sulęciński Zobacz
172 2022-07-14 10:48:35 BN-02 Uzyskanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości Powiat Sulęciński Zobacz
173 2022-07-14 10:39:32 BN-01 Rejestracja dziennika budowlanego Powiat Sulęciński Zobacz
174 2022-07-14 09:51:53 KO.T-16 Uzyskanie przedłużenie legitymacji instruktora nauki jazdy Powiat Sulęciński Zobacz
175 2022-07-14 09:51:46 KO.T-17 Uzyskanie legitymacji instruktora nauki jazdy Powiat Sulęciński Zobacz
176 2022-07-14 09:29:06 KO.T-15 Uzyskanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców Powiat Sulęciński Zobacz
177 2022-07-14 09:22:27 KO.T-14 Uzyskanie uprawnień do przeprowadzania badań technicznych pojazdów w związku z poszerzeniem ich zakresu Powiat Sulęciński Zobacz
178 2022-07-14 09:18:07 KO.T-13 Uzyskanie uprawnień do przeprowadzania badań technicznych pojazdów Powiat Sulęciński Zobacz
179 2022-07-14 09:10:57 KO.T-12 Uzyskanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów Powiat Sulęciński Zobacz
180 2022-07-14 09:03:41 KO.T-11 Uzyskanie zezwolenia na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób Powiat Sulęciński Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji