ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
141 2022-07-12 08:30:40 OPŁATY Zarząd Dróg Powiatowych Zobacz
142 2022-07-12 08:23:53 Sprawa nr 1 Zobacz
143 2022-07-06 13:21:09 WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZGODNOŚCI Z PLANEM Gmina Sława Zobacz
144 2022-07-06 10:58:41 Sprawa nr 1 Zobacz
145 2022-07-05 14:28:38 Powiadomienie o zamiarze wykonywania w zabudowie zagrodowej gospodarstwa rolnego działalności innej niż działalność rolnicza Powiat Wschowski Zobacz
146 2022-06-17 09:53:31 ZUDP - koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu Powiat Krośnieński Zobacz
147 2022-06-17 09:20:02 GK - udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiat Krośnieński Zobacz
148 2022-06-16 14:36:22 Ustanowienie lub wygaszenie trwałego zarządu na nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Powiat Krośnieński Zobacz
149 2022-06-13 21:15:19 GK - Weryfikacja wyników zgłoszonych prac geodezyjnych Powiat Krośnieński Zobacz
150 2022-06-13 13:33:06 GK - Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych Powiat Krośnieński Zobacz
151 2022-06-13 12:31:20 GK - Utworzenie konta I.KERG Powiat Krośnieński Zobacz
152 2022-06-12 21:30:16 Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości Powiat Krośnieński Zobacz
153 2022-06-12 17:52:00 Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego Powiat Krośnieński Zobacz
154 2022-06-11 18:26:08 Zgłoszenie wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z wnioskiem o bonifikatę Powiat Krośnieński Zobacz
155 2022-06-11 16:22:47 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Powiat Krośnieński Zobacz
156 2022-06-10 09:03:50 UZYSKANIE ZEZWOLENIA DO WJAZDU NA DEPTAK Miasto Zielona Góra Zobacz
157 2022-06-09 10:55:09 EGIB - Udzielanie Informacji z Rejestru Gruntów, Budynków i Lokali – Komornikom, Policji, CBŚ, Urzędowi Skarbowemu itp. Powiat Krośnieński Zobacz
158 2022-06-09 09:05:10 EGiB - Gleboznawcza Klasyfikacja Gruntów Powiat Krośnieński Zobacz
159 2022-06-08 12:50:14 EGiB - Ewidencja gruntów, budynków i lokali Powiat Krośnieński Zobacz
160 2022-06-07 10:46:52 Ustanowienie służebności Miasto Żary Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji