ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
141 2021-05-27 11:58:59 Skargi i wnioski. Gmina Zwierzyn Zobacz
142 2021-05-27 11:50:10 POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY Gmina Zwierzyn Zobacz
143 2021-05-27 11:41:14 WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO LUB POBYTU CZASOWEGO Gmina Zwierzyn Zobacz
144 2021-05-27 11:30:50 ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY LUB POBYT CZASOWY Gmina Zwierzyn Zobacz
145 2021-05-26 11:04:17 Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu Gmina Zwierzyn Zobacz
146 2021-05-26 10:55:22 Ustalenie numeru porządkowego budynku. Gmina Zwierzyn Zobacz
147 2021-05-26 10:46:29 GK - OBSŁUGA ZGŁOSZEŃ PRAC GEODEZYJNYCH I PRAC KARTOGRAFICZNYCH MIASTA KROSNO ODRZAŃSKIE I GMIN BOBROWICE, BYTNICA, DĄBIE, MASZEWO I KROSNO ODRZAŃSKIE Powiat Krośnieński Zobacz
148 2021-05-26 10:37:15 Dowody osobiste Gmina Zwierzyn Zobacz
149 2021-05-26 10:22:47 Zezwolenie na posiadanie psa rasy uznanej za agresywną Gmina Zwierzyn Zobacz
150 2021-05-14 13:16:37 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką Gmina Sława Zobacz
151 2021-05-04 14:04:27 WYMIANA LUB WYDANIE WTÓRNIKA KARTY WĘDKARSKIEJ Powiat Żagański Zobacz
152 2021-05-04 13:54:03 WYDANIE KARTY WĘDKARSKIEJ Powiat Żagański Zobacz
153 2021-04-27 10:58:29 ZAŚWIADCZENIE O STANIE CYWILNYM Gmina Czerwieńsk Zobacz
154 2021-04-13 14:05:48 Ustalenie / określenie / korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej Gmina Bobrowice Zobacz
155 2021-04-02 11:04:39 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych Gmina Czerwieńsk Zobacz
156 2021-03-30 07:44:49 Lasy-Wniosek o zmianę lasu na użytek rolny Powiat Krośnieński Zobacz
157 2021-03-29 13:17:42 Koordynato dostępności Powiat Świebodziński Zobacz
158 2021-03-29 08:43:55 Uzyskanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych Powiat Wschowski Zobacz
159 2021-03-26 08:54:57 2020 Miasto Gorzów Zobacz
160 2021-03-26 08:49:24 2019 Miasto Gorzów Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji