ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
141 2022-07-15 11:16:33 GK-07 Zgłoszenie prac geodezyjnych Powiat Sulęciński Zobacz
142 2022-07-15 11:12:04 GK-06 Udostępnianie danych z bazy danych Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) Powiat Sulęciński Zobacz
143 2022-07-15 11:07:41 GK-05 Udostępnianie innych materiałów (np. kopia z zasobu) Powiat Sulęciński Zobacz
144 2022-07-15 11:02:52 GK-04 Udostępnianie raportów tworzonych na podstawie bazy danych Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) Powiat Sulęciński Zobacz
145 2022-07-15 10:58:31 GK-03 Uzyskanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego Powiat Sulęciński Zobacz
146 2022-07-15 10:53:56 GK-02 Udostępnienie danych z rejestru cen nieruchomości Powiat Sulęciński Zobacz
147 2022-07-15 10:48:20 GK-01 Uzyskanie mapy zasadniczej lub mapy ewidencyjnej Powiat Sulęciński Zobacz
148 2022-07-15 10:03:25 OŚ-06 Zatwierdzenie projektu robót geologicznych obejmującego wiercenia w celu wykorzystania ciepła Ziemi Powiat Sulęciński Zobacz
149 2022-07-15 09:57:42 OŚ-05 Zatwierdzenie projektu robót geologicznych Powiat Sulęciński Zobacz
150 2022-07-15 09:52:09 OŚ-04 Zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej i geologicznej złoża kopaliny Powiat Sulęciński Zobacz
151 2022-07-15 09:47:55 OŚ-03 Uzyskanie zaświadczenia dotyczącego objęcia działki uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach Powiat Sulęciński Zobacz
152 2022-07-15 09:40:14 OŚ-02 Uzyskanie karty wędkarskiej Powiat Sulęciński Zobacz
153 2022-07-15 09:35:40 OŚ-01 Uzyskanie wpisu do rejestru zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków Powiat Sulęciński Zobacz
154 2022-07-15 09:28:01 GN-03 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Powiat Sulęciński Zobacz
155 2022-07-15 09:02:25 GN-02 Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej Powiat Sulęciński Zobacz
156 2022-07-15 08:55:46 GN-01 Wydanie zaświadczenia dotyczącego wykreślenia wpisu w księdze wieczystej Powiat Sulęciński Zobacz
157 2022-07-14 15:24:58 DZ-04 Uzyskanie zezwolenia na ustawienie reklamy w pasie drogi powiatowej Powiat Sulęciński Zobacz
158 2022-07-14 15:16:39 DZ-03 Uzyskanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu Powiat Sulęciński Zobacz
159 2022-07-14 15:10:14 DZ-02 Uzyskanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia obcego Powiat Sulęciński Zobacz
160 2022-07-14 15:02:14 DZ-01 Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego Powiat Sulęciński Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji