ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
121 2021-06-24 15:04:13 Decyzja o warunkach zabudowy. Gmina Zwierzyn Zobacz
122 2021-06-22 10:25:34 Podatek od nieruchomości od osób fizycznych Gmina Zwierzyn Zobacz
123 2021-06-10 10:48:58 WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW Gmina Zwierzyn Zobacz
124 2021-06-10 10:43:45 Podatek od nieruchomości od osób prawnych Gmina Zwierzyn Zobacz
125 2021-06-10 10:33:48 UDOSTĘPNIENIE REJESTRU WYBORCÓW Gmina Zwierzyn Zobacz
126 2021-06-10 10:31:36 Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży lub w miejscu sprzedaży, w punkcie sprzedaży, którym jest lokalizacja w miejscu wytworzenia wina uzyskanego z winogron pochodzących z upraw własnych Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
127 2021-06-10 10:20:27 Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
128 2021-06-09 10:43:35 Zasady udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Miasto Gubin Zobacz
129 2021-06-07 15:49:26 Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w drodze gminnej lub wewnętrznej Gmina Zwierzyn Zobacz
130 2021-06-07 15:29:04 Zezwolenie na lokalizację zjazdu, przebudowę zjazdu. Gmina Zwierzyn Zobacz
131 2021-06-07 15:17:23 Podatek od środków transportowych- osoby fizyczne i prawne Gmina Zwierzyn Zobacz
132 2021-06-07 15:06:56 Rejestr danych kontaktowych Gmina Zwierzyn Zobacz
133 2021-06-01 15:15:13 POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYMELDOWANIA OSOBY, KTÓRA OPUŚCIŁA MIEJSCE POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO I NIE DOPEŁNIŁA OBOWIĄZKU WYMELDOWANIA SIĘ. Gmina Zwierzyn Zobacz
134 2021-06-01 15:10:09 ZAŚWIADCZENIA O ZAMELDOWANIU LUB WYMELDOWANIU Z AKT EWIDENCJI LUDNOŚCI Gmina Zwierzyn Zobacz
135 2021-06-01 15:07:23 UDOSTĘPNIENIE DANYCH JEDNOSTKOWYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW I REJESTRU PESEL Gmina Zwierzyn Zobacz
136 2021-06-01 15:03:54 ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCÓW NA POBYT STAŁY I CZASOWY. Gmina Zwierzyn Zobacz
137 2021-06-01 14:54:01 Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym Gmina Zwierzyn Zobacz
138 2021-06-01 14:37:20 UDOSTĘPNIENIE DANYCH W TRYBIE JEDNOSTKOWYM Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH. Gmina Zwierzyn Zobacz
139 2021-06-01 14:31:34 ZGŁOSZENIE WYJAZDU OBYWATELA POLSKIEGO POZA GRANICE RP. Gmina Zwierzyn Zobacz
140 2021-06-01 13:50:15 Zawarcie małżeństwa cywilnego Gmina Świebodzin Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji