ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
121 2022-07-27 12:37:22 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Powiat Wschowski Zobacz
122 2022-07-27 12:12:04 Zawiadomienie o organizacji imprezy artystycznej lub rozrywkowej Gmina Lubsko Zobacz
123 2022-07-26 10:53:58 Transport drogowy - Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą Powiat Międzyrzecki Zobacz
124 2022-07-21 10:18:53 Ustalenie prawa do świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy Miasto Żary Zobacz
125 2022-07-20 14:21:50 Ustalenie prawa do dodatku osłonowego Miasto Żary Zobacz
126 2022-07-18 14:47:23 PRZEKAZANIE INNEJ DOKUMENTACJI GEOLOGICZNEJ Powiat Wschowski Zobacz
127 2022-07-18 14:40:35 ZGŁOSZENIE PROJEKTÓW ROBÓT GEOLOGICZNYCH, KTÓRYCH WYKONYWANIE NIE WYMAGA UZYSKANIA ZATWIERDZENIA W FORMIE DECYZJI W TYM PROJEKTU ROBÓT GEOLOGICZNYCH W CELU WYKORZYSTANIA CIEPŁA ZIEMI / WYKONANIA OTWORÓW WIERTNICZYCH DO GŁĘBOKOŚCI 30 M DLA UJĘCI WODY DO 5 M3 NA DOBĘ NA OBSZARACH GÓRNICZYCH Powiat Wschowski Zobacz
128 2022-07-18 13:57:28 INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ ZA WYDOBYTĄ KOPALINĘ Powiat Wschowski Zobacz
129 2022-07-18 13:53:33 KONCESJA NA WYDOBYWANIE KOPALIN ZE ZŁÓŻ NIEOBJĘTYCH WŁASNOŚCIĄ GÓRNICZĄ Powiat Wschowski Zobacz
130 2022-07-18 13:49:13 ZATWIERDZANIE DOKUMENTACJI GEOLOGICZNEJ Powiat Wschowski Zobacz
131 2022-07-18 13:45:36 Zatwierdzanie projektów robót geologicznych i dodatków do projektów robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji Powiat Wschowski Zobacz
132 2022-07-15 12:26:18 ES-09 Wykreślenie z ewidencji klubów sportowych/uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Starostę Sulęcińskiego Powiat Sulęciński Zobacz
133 2022-07-15 12:16:44 ES-08 Wykreślenie z ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Starostę Sulęcińskiego Powiat Sulęciński Zobacz
134 2022-07-15 12:06:56 ES-07 Dokonanie zmian w ewidencji klubów sportowych/uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Starostę Sulęcińskiego Powiat Sulęciński Zobacz
135 2022-07-15 12:02:39 ES-06 Wypis z ewidencji klubów sportowych/uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Starostę Sulęcińskiego Powiat Sulęciński Zobacz
136 2022-07-15 11:58:35 ES-05 Wydanie wypisu z ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Starostę Sulęcińskiego Powiat Sulęciński Zobacz
137 2022-07-15 11:54:54 ES-04 Uzyskanie wpisu do ewidencji klubów sportowych/uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Starostę Sulęcińskiego Powiat Sulęciński Zobacz
138 2022-07-15 11:48:45 ES-03 Uzyskanie wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Starostę Sulęcińskiego Powiat Sulęciński Zobacz
139 2022-07-15 11:38:36 ES-02 Wydanie skierowania do kształcenia specjalnego Powiat Sulęciński Zobacz
140 2022-07-15 11:34:37 ES-01 Uzyskanie pozwolenia na sprowadzenie do Polski zwłok albo szczątków ludzkich Powiat Sulęciński Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji