ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
101 2021-07-20 14:57:16 WNIOSEK O PRZENIESIENIE DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ Powiat Żagański Zobacz
102 2021-07-20 14:51:45 WNIOSEK O POZWOLENIE NA ROZBIÓRKĘ Powiat Żagański Zobacz
103 2021-07-20 14:45:51 WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ Powiat Żagański Zobacz
104 2021-07-15 14:23:36 ORGANIZOWANIE IMPREZY ARTYSTYCZNEJ LUB ROZRYWKOWEJ (NIEBĘDĄCEJ IMPREZĄ MASOWĄ) Gmina Zwierzyn Zobacz
105 2021-07-13 08:16:34 Zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych Powiat Świebodziński Zobacz
106 2021-07-09 13:29:50 Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego Miasto Gorzów Zobacz
107 2021-07-09 13:26:12 Wniosek o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 Prawa budowlanego Miasto Gorzów Zobacz
108 2021-07-09 12:34:32 Wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu architektoniczno-budowlanego Miasto Gorzów Zobacz
109 2021-07-09 11:28:26 Przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu Miasto Gorzów Zobacz
110 2021-07-07 10:43:23 Deklaracja do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków Gmina Sława Zobacz
111 2021-07-06 13:57:16 Brak kart usług Gmina Babimost Zobacz
112 2021-07-06 12:15:56 Wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego Powiat Słubicki Zobacz
113 2021-07-05 14:01:16 Budownictwo"Wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu (ePB-6) Powiat Krośnieński Zobacz
114 2021-07-05 13:56:14 Budownictwo:Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (ePB-7) Powiat Krośnieński Zobacz
115 2021-07-05 13:48:28 Budownictwo:Wniosek o pozwolenie tymczasowego budynku(ePB-8) Powiat Krośnieński Zobacz
116 2021-07-02 10:48:05 Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę Powiat Nowosolski Zobacz
117 2021-07-01 10:42:47 Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego Powiat Zielonogórski Zobacz
118 2021-07-01 10:41:01 Wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego Powiat Zielonogórski Zobacz
119 2021-06-24 15:15:27 Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy Gmina Zwierzyn Zobacz
120 2021-06-24 15:10:38 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Gmina Zwierzyn Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji