ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
81 2021-09-27 10:03:24 Pomoc finansowa dla przewoźników/operatorów wykonujących regularne przewozy autobusowe osób za miesiące obowiązywania ograniczeń w przemieszczaniu się środkami publicznego transportu zbiorowego w ramach programu pomocowego SA.62603 – COVID-19 Support to bus operators Urząd Marszałkowski Zobacz
82 2021-09-16 14:44:17 Zasady wpisu, zmian w wykazie i wykreślenia z wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających Miasto Żary Zobacz
83 2021-09-13 08:24:00 Karta usług: Oświadczenie o dokonaniu nasadzeń następczych Gmina Babimost Zobacz
84 2021-09-13 08:22:14 Karta usług: Włączenie się do sieci wodociągowej Gmina Babimost Zobacz
85 2021-09-09 14:07:25 Zawiadomienie Starosty Wschowskiego o faktycznym wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej Powiat Wschowski Zobacz
86 2021-09-06 14:53:58 Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Gmina Trzebiechów Zobacz
87 2021-09-03 08:54:11 Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektu budowlanego. Powiat Wschowski Zobacz
88 2021-08-23 08:41:03 Przyjęcie petycji Miasto Żary Zobacz
89 2021-08-20 10:09:24 Awans zawodowy Powiat Nowosolski Zobacz
90 2021-08-19 12:18:37 Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu Powiat Nowosolski Zobacz
91 2021-08-17 14:16:49 Pojazdy odholowane Miasto Gorzów Zobacz
92 2021-08-03 15:19:20 Potwierdzenie umów dzierżawy zawieranych przez rolników Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
93 2021-07-20 15:42:24 ZGŁOSZENIE ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚCI Powiat Żagański Zobacz
94 2021-07-20 15:39:02 ZGŁOSZENIE ROZBIÓRKI Powiat Żagański Zobacz
95 2021-07-20 15:36:00 ZGŁOSZENIE BUDOWY LUB WYKONYWANIA INNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH Powiat Żagański Zobacz
96 2021-07-20 15:31:37 ZGŁOSZENIE BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Powiat Żagański Zobacz
97 2021-07-20 15:28:03 WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ TYMCZASOWEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO Powiat Żagański Zobacz
98 2021-07-20 15:23:50 WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ZMIANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ Powiat Żagański Zobacz
99 2021-07-20 15:19:48 WNIOSEK O UDZIELENIE ZGODY NA ODSTĘPSTWO OD PRZEPISÓW TECHNICZNOBUDOWLANYCH Powiat Żagański Zobacz
100 2021-07-20 15:16:03 WNIOSEK O PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH ZE ZGŁOSZENIA, WOBEC KTÓREGO ORGAN NIE WNIÓSŁ SPRZECIWU Powiat Żagański Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji