ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
61 2021-10-07 14:37:20 Ustalanie i odtwarzanie aktu stanu cywilnego Gmina Zwierzyn Zobacz
62 2021-10-07 14:37:20 Prostowanie i uzupełnianie aktów stanu cywilnego Gmina Zwierzyn Zobacz
63 2021-10-07 14:37:20 Nadanie dziecku nazwiska męża matki Gmina Zwierzyn Zobacz
64 2021-10-07 14:37:20 AKT ZGONU – sporządzenie aktu zgonu Gmina Zwierzyn Zobacz
65 2021-10-07 14:37:20 AKT ZGONU – transkrypcja zagranicznego aktu zgonu- przeniesienie zagranicznego aktu zgonu do rejestru stanu cywilnego Gmina Zwierzyn Zobacz
66 2021-10-07 14:37:20 AKT URODZENIA – transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia - przeniesienie zagranicznego aktu urodzenia do rejestru stanu cywilnego Gmina Zwierzyn Zobacz
67 2021-10-07 14:37:19 Zmiana nazwiska po rozwodzie Gmina Zwierzyn Zobacz
68 2021-10-07 14:37:19 Zmiana imienia i/lub nazwiska na podstawie przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska Gmina Zwierzyn Zobacz
69 2021-10-07 14:37:19 Zmiana imienia (imion) dziecka do 6 miesięcy od sporządzenia aktu urodzenia Gmina Zwierzyn Zobacz
70 2021-10-07 14:37:19 Zaświadczenie o stanie cywilnym Gmina Zwierzyn Zobacz
71 2021-10-07 14:37:19 Uznawanie wyroku rozwodowego orzeczonego po 1 maja 2004 r. w państwach należących do Unii Europejskiej Gmina Zwierzyn Zobacz
72 2021-10-07 14:37:19 Uznanie ojcostwa dziecka Gmina Zwierzyn Zobacz
73 2021-10-07 14:15:01 AKT URODZENIA – sporządzenie aktu urodzenia dziecka, którego rodzice nie pozostają w związku małżeńskim – rejestracja noworodka – uznanie ojcostwa przy rejestracji dziecka Gmina Zwierzyn Zobacz
74 2021-10-07 14:12:52 AKT URODZENIA - sporządzenie aktu urodzenia dziecka pochodzącego z małżeństwa - rejestracja noworodka Gmina Zwierzyn Zobacz
75 2021-10-07 14:10:36 AKT MAŁŻEŃSTWA - zawarcie małżeństwa przed duchownym - ślub wyznaniowy ze skutkami cywilnoprawnymi - ślub konkordatowy. Gmina Zwierzyn Zobacz
76 2021-10-07 14:10:35 AKT MAŁŻEŃSTWA - zawarcie małżeństwa za granicą Gmina Zwierzyn Zobacz
77 2021-10-07 14:10:35 AKT MAŁŻEŃSTWA - zawarcie małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego Gmina Zwierzyn Zobacz
78 2021-10-07 14:10:35 AKT MAŁŻEŃSTWA - zawarcie małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego poza urzędem stanu cywilnego Gmina Zwierzyn Zobacz
79 2021-10-07 13:53:36 AKT MAŁŻEŃSTWA – wydawanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego Gmina Zwierzyn Zobacz
80 2021-10-07 13:47:43 Odpisy i zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego – Akty Urodzenia, Małżeństwa, Zgonu Gmina Zwierzyn Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji