ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
61 2020-08-04 15:15:51 Wniosek o sprzedaż wypisu z EGiB Powiat Zielonogórski Zobacz
62 2020-08-04 15:14:27 Wniosek o sprzedaż map Powiat Zielonogórski Zobacz
63 2020-08-04 12:53:37 Zgłoszenie prac geodezyjnych Powiat Zielonogórski Zobacz
64 2020-07-31 14:21:51 Rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m Powiat Międzyrzecki Zobacz
65 2020-07-28 09:33:19 WYDANIE ODPISU AKTU STANU CYWILNEGO (urodzenia, małżeństwa, zgonu) Miasto Żagań Zobacz
66 2020-07-24 11:01:04 Zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
67 2020-07-21 08:53:16 Dofinansowanie do budowy systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych Gmina Żary Zobacz
68 2020-07-06 13:38:03 Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa Miasto Żagań Zobacz
69 2020-07-06 13:34:26 Pozwolenie na wycinkę drzewa Miasto Żagań Zobacz
70 2020-07-06 13:31:00 Usuwanie azbestu Miasto Żagań Zobacz
71 2020-07-06 12:42:49 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH wnioski i oświadczenia Miasto Żagań Zobacz
72 2020-07-06 12:30:43 Wniosek o opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Miasto Żagań Zobacz
73 2020-07-06 12:26:59 Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Żagań Miasto Żagań Zobacz
74 2020-07-06 11:54:56 Wniosek o pozwolenie na umieszczanie na zabytku urządzeń technicznych, reklam itp. Miasto Żagań Zobacz
75 2020-07-06 11:52:15 Wniosek o pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu zabytku Miasto Żagań Zobacz
76 2020-07-06 11:50:16 Wniosek o pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku Miasto Żagań Zobacz
77 2020-07-06 11:48:35 Wniosek o pozwolenie na prowadzenie innych działań przy zabytku Miasto Żagań Zobacz
78 2020-07-06 11:45:40 Wniosek o pozwolenie na prowadzenie badań i działań konserwatorskich przy zabytku Miasto Żagań Zobacz
79 2020-07-06 10:34:17 Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Miasto Żagań Zobacz
80 2020-07-06 10:32:03 Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy gruntu Miasto Żagań Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji