ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
41 2023-01-10 15:43:43 UDZIELENIE POZWOLENIA NA PROWADZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH W OTOCZENIU ZABYTKU WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW Powiat Żagański Zobacz
42 2023-01-03 11:47:50 Wysokość i zasady poboru opłaty miejscowej Gmina Sława Zobacz
43 2022-12-22 11:13:05 DODATEK ELEKTRYCZNY Miasto Żagań Zobacz
44 2022-12-07 14:08:22 Dodatek elektryczny Gmina Świdnica Zobacz
45 2022-12-05 10:48:53 Praktyki zawodowe w Urzędzie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Miasto Gorzów Zobacz
46 2022-12-05 10:45:19 Wystawienie zaświadczenia o zatrudnieniu w Komunalnym Przedsiębiorstwie Remontowo Budowlanym lub w innych zlikwidowanych jednostkach Miasto Gorzów Zobacz
47 2022-12-01 15:02:55 Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
48 2022-11-30 11:32:54 Zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego – do programu „Czyste Powietrze” Miasto Żagań Zobacz
49 2022-11-23 08:44:49 Karta usług: Wniosek o potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy Gmina Babimost Zobacz
50 2022-11-18 12:46:27 Zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla) dla gospodarstw domowych Miasto Żary Zobacz
51 2022-11-15 07:58:05 Rekompensata w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez Operatora publicznego transportu zbiorowego. Urząd Marszałkowski Zobacz
52 2022-11-02 14:05:08 Dodatek dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła Gmina Czerwieńsk Zobacz
53 2022-10-24 14:40:37 ALKOHOLE - ZEZWOLENIA Gmina Zwierzyn Zobacz
54 2022-10-24 14:31:25 Wpis do CEIDG – rejestracja działalności gospodarczej Gmina Zwierzyn Zobacz
55 2022-10-21 11:27:46 Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła Gmina Czerwieńsk Zobacz
56 2022-10-11 15:13:53 Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła Miasto Zielona Góra Zobacz
57 2022-09-30 10:11:05 Ustalenie prawa do dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania źródeł ciepła innych niż węgiel Miasto Żary Zobacz
58 2022-09-29 14:05:47 Rejestracja czasowa pojazdu Powiat Zielonogórski Zobacz
59 2022-09-29 07:41:27 Karta usług: Wniosek o wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny Gmina Babimost Zobacz
60 2022-09-28 12:46:34 Wydanie Karty Kwalifikacji Kierowcy Powiat Zielonogórski Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji