ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
41 2020-09-15 14:40:22 OTRZYMANIE ZAŚWIADCZENIA, ŻE NIERUCHOMOŚĆ JEST UTRZYMANA I KONSERWOWANA ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 23 LIPCA 2003 ROKU O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI Miasto Zielona Góra Zobacz
42 2020-09-15 14:37:01 UZYSKANIE POZWOLENIA NA PROWADZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH W OTOCZENIU ZABYTKU Miasto Zielona Góra Zobacz
43 2020-09-15 14:32:15 UZYSKANIE POZWOLENIA NA PROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH, PRAC RESTAURATORSKICH, BADAŃ KONSERWATORSKICH, BADAŃ ARCHITEKTONICZNYCH LUB ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY ZABYTKU Miasto Zielona Góra Zobacz
44 2020-09-15 14:32:11 UMIESZCZENIE NA ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH, TABLIC REKLAMOWYCH, URZĄDZEŃ REKLAMOWYCH LUB PODEJMOWANIE INNYCH DZIAŁAŃ PRZY ZABYTKU Miasto Zielona Góra Zobacz
45 2020-09-15 14:24:37 UZYSKANIE POZWOLENIA NA PODZIAŁ ZABYTKU WPISANEGO DO RJESTRU, ZMIANĘ PRZEZNACZENIA ZABYTKU WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW LUB SPOSOBU KORZYSTANIA Z TEGO ZABYTKU Miasto Zielona Góra Zobacz
46 2020-09-15 08:46:58 Udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym udostępnienie kopii map (zasadniczej i ewidencyjnej) oraz zbiorów danych w postaci elektronicznej Miasto Gorzów Zobacz
47 2020-09-14 08:35:10 Udostępnienie informacji publicznej Powiat Nowosolski Zobacz
48 2020-09-08 12:32:38 Zaświadczenie na wykonywanie transportu drogowego na potrzeby własne Miasto Gorzów Zobacz
49 2020-09-07 14:28:58 Zgłoszenie prac geodezyjnych Miasto Gorzów Zobacz
50 2020-09-07 13:22:35 Młodociani pracownicy 2020 Miasto Gorzów Zobacz
51 2020-09-01 10:21:21 Pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych w obrębach ewidencyjnych Bledzew, Goruńsko, Nowa Wieś, Osiecko, Pniewo, Sokola Dabrowa, Trzebiszewo, Stary Dworek, Zemsko, Dobrojewo, Gościnowo, miasto Skwierzyna, Murzynowo, Świniary - od dnia 1 września 2020 r. Powiat Międzyrzecki Zobacz
52 2020-09-01 08:35:15 Udostępnienie w postaci elektronicznej danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego podmiotom realizującym zadania publiczne Miasto Gorzów Zobacz
53 2020-08-31 15:13:58 Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu Miasto Gorzów Zobacz
54 2020-08-27 13:19:09 Wydawanie dokumentów w postaci wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego Miasto Gorzów Zobacz
55 2020-08-27 12:26:12 REJESTRACJA JACHTÓW I INNYCH JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH O DŁUGOŚCI DO 24 M Miasto Zielona Góra Zobacz
56 2020-08-20 15:12:48 REJESTRACJA JACHTÓW I INNYCH JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH DO 24 M Powiat Słubicki Zobacz
57 2020-08-20 09:16:34 Skierowanie do kształcenia specjalnego Powiat Sulęciński Zobacz
58 2020-08-20 08:56:28 Pozwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy w celu pochowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Powiat Sulęciński Zobacz
59 2020-08-06 14:04:51 Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji Urząd Miejski w Międzyrzeczu Zobacz
60 2020-08-06 13:41:02 ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ Miasto Zielona Góra Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji