ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
41 2022-01-04 07:57:48 Udostępnienie nieruchomości Gmina Żary Zobacz
42 2021-12-30 10:06:29 Zasady i tryb udostępniania nieruchomości stanowiących włąsność Powiatu Krośnieńskiego na potrzeby budowy infrastruktury technicznej Powiat Krośnieński Zobacz
43 2021-12-27 14:41:05 Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
44 2021-12-23 08:45:04 Schemat procedur kontroli przedsiębiorców Miasto Żary Zobacz
45 2021-12-23 08:28:53 Wniosek o wydanie zaświadczenia, w którym zostanie podana informacja, czy zadanie/a z zakresu gospodarki leśnej, określone na podstawie decyzji starosty, jest/są zgodne z planowaną inwestycją zwiększającą odporność ekosystemów leśnych. Powiat Słubicki Zobacz
46 2021-12-22 10:55:13 Ustalenie i wypłata świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy, za czas ćwiczeń wojskowych Gmina Dąbie Zobacz
47 2021-12-22 10:14:17 Rejestr danych kontaktowych Gmina Dąbie Zobacz
48 2021-12-22 10:07:41 Wniosek o założenie konta w serwisie GEOPORTAL 2 powiatu wschowskiego Moduł: Wnioski o koordynację projektowanych sieci uzbrojenia terenu (projektant) Powiat Wschowski Zobacz
49 2021-12-22 10:04:25 Wniosek o założenie konta w serwisie GEOPORTAL 2 powiatu wschowskiego Moduł: Internetowe narady koordynacyjne - ZUD (branżysta) Powiat Wschowski Zobacz
50 2021-12-20 15:59:33 Dowód osobisty - zawieszenie i cofnięcie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego Gmina Dąbie Zobacz
51 2021-11-25 07:22:25 WYDANIE DECYZJI O NIEZBĘDNOŚCI WEJŚCIA DO SĄSIEDNIEGO BUDYNKU, LOKALU LUB NA TEREN SĄSIEDNIEJ NIERUCHOMOŚCI Powiat Nowosolski Zobacz
52 2021-11-17 12:38:47 ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU LIKWIDACJI STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO Powiat Żarski Zobacz
53 2021-11-17 12:36:54 ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU LIKWIDACJI STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO Powiat Żarski Zobacz
54 2021-11-17 12:34:50 WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH Powiat Żarski Zobacz
55 2021-11-17 12:33:00 WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z EWIDENCJI KLUBÓW SPORTOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W FORMIE STOWARZYSZENIA, KTÓRYCH STATUTY NIE PRZEWIDUJĄ PROWADZENIA DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ Powiat Żarski Zobacz
56 2021-10-27 10:41:20 Wniosek o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów Powiat Wschowski Zobacz
57 2021-10-20 08:24:13 Przyznanie i wypłata zasiłku rodzinnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęknicy Zobacz
58 2021-10-18 10:51:17 Krośnieńska Karta Seniora Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
59 2021-10-11 12:57:38 AKT MAŁŻEŃSTWA – transkrypcja zagranicznego aktu MAŁŻEŃSTWA - przeniesienie zagranicznego aktu małżeństwa do rejestru stanu cywilnego Gmina Zwierzyn Zobacz
60 2021-10-08 14:39:10 Przyłączenia do sieci wodno–kanalizacyjnej Zakład Komunalny w Jasieniu Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji