ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
21 2022-09-14 06:44:45 WYDANIE LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO OSÓB SAMOCHODEM OSOBOWYM LUB POJAZDEM SAMOCHODOWYM Powiat Nowosolski Zobacz
22 2022-09-14 06:44:45 WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO OSÓB LUB RZECZY Powiat Nowosolski Zobacz
23 2022-09-14 06:44:45 WYDANIE ZAŚWIADCZENIA NA KRAJOWE PRZEWOZY DROGOWE OSÓB LUB RZECZY NA POTRZEBY WŁASNE Powiat Nowosolski Zobacz
24 2022-09-14 06:44:45 WPIS DO EWIDENCJI INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY Powiat Nowosolski Zobacz
25 2022-09-14 06:44:45 WPIS DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH OŚRODKI SZKOLENIA KIEROWCÓW Powiat Nowosolski Zobacz
26 2022-09-14 06:44:45 WYDANIE UPRAWNIEŃ DIAGNOSTY Powiat Nowosolski Zobacz
27 2022-09-14 06:44:44 ZAWIADOMIENIE O ZBYCIU POJAZDU Powiat Nowosolski Zobacz
28 2022-09-14 06:44:44 ZAWIADOMIENIE O NABYCIU POJAZDU Powiat Nowosolski Zobacz
29 2022-09-14 06:44:44 ELEKTRONICZNY WNIOSEK Z ZAKRESU REJESTRACJI I WYREJESTROWANIA POJAZDÓW Powiat Nowosolski Zobacz
30 2022-09-14 06:44:44 UTWORZENIE PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ Powiat Nowosolski Zobacz
31 2022-09-14 06:44:44 WYDANIE PRAWA JAZDY OSOBIE UBIEGAJĄCEJ SIĘ PO RAZ PIEWRSZY Powiat Nowosolski Zobacz
32 2022-09-14 06:44:44 WYDANIE MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA JAZDY Powiat Nowosolski Zobacz
33 2022-09-14 06:44:44 WYMIANA PRAWA JAZDY DLA KIEROWCÓW ZAWODOWYCH Powiat Nowosolski Zobacz
34 2022-09-14 06:44:44 WYMIANA PRAWA JAZDY Z POWODU UTRATY WAŻNOŚCI Powiat Nowosolski Zobacz
35 2022-09-14 06:44:44 WYMIANA PRAWA JAZDY KIEROWCY ZAWODOWEGO-PKZ Powiat Nowosolski Zobacz
36 2022-09-14 06:44:44 WYDANIE WTÓRNIKA PRAWA JAZDY LUB ZMIANA DANYCH Powiat Nowosolski Zobacz
37 2022-09-14 06:44:44 WYDANIE KARTY KWALIFIKACJI KIEROWCY-KKK Powiat Nowosolski Zobacz
38 2022-09-14 06:44:44 ELEKTRONICZNY WNIOSEK Z ZAKRESU WYDAWANIA UPRAWNIEŃ DO KIEROWANIA POJAZDAMI Powiat Nowosolski Zobacz
39 2022-09-14 06:44:43 REJESTRACJA POJAZDU SPROWADZONEGO Z UE Powiat Nowosolski Zobacz
40 2022-09-14 06:44:43 REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO W KRAJU Powiat Nowosolski Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji