ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
21 2023-01-30 12:13:52 Uzyskanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów Powiat Żarski Zobacz
22 2023-01-30 12:00:17 Uzyskanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy Powiat Żarski Zobacz
23 2023-01-30 11:45:58 Uzyskanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji na krajowy transport drogowy lub wtórnika wypisu z tych dokumentów Powiat Żarski Zobacz
24 2023-01-30 11:15:58 Uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym Powiat Żarski Zobacz
25 2023-01-30 11:08:25 Uzyskanie dodatkowego wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub z licencji na krajowy transport drogowy Powiat Żarski Zobacz
26 2023-01-27 13:22:56 Elektroniczny wniosek z zakresu wydania uprawnień do kierowania pojazdami Powiat Żarski Zobacz
27 2023-01-27 13:14:39 Wpis do ewidencji instruktorów i wykładowców Powiat Żarski Zobacz
28 2023-01-27 13:00:32 Wydanie karty kwalifikacji kierowcy (KKK) Powiat Żarski Zobacz
29 2023-01-26 12:02:06 Uzyskanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny Powiat Żarski Zobacz
30 2023-01-26 11:49:52 Uzyskanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych Kategorii I, II Powiat Żarski Zobacz
31 2023-01-26 11:40:55 Uzyskanie zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania prac w pasie drogowym lub stałej organizacji ruchu. Powiat Żarski Zobacz
32 2023-01-24 14:46:45 Ustalenie prawa do dodatku gazowego Miasto Żary Zobacz
33 2023-01-13 15:09:26 Ustalenie prawa do dodatku elektrycznego Miasto Żary Zobacz
34 2023-01-13 10:28:32 Komunikat w sprawie naboru wniosków na rok 2023 o dofinansowanie z budżetu Województwa Lubuskiego zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych Urząd Marszałkowski Zobacz
35 2023-01-11 11:21:07 UZYSKANIE DODATKU ENERGETYCZNEGO Miasto Zielona Góra Zobacz
36 2023-01-10 15:43:43 ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW/A Z TERENU NIERUCHOMOŚCI LUB JEJ CZĘŚCI WPISANEJ DO REJESTRU ZABYTKÓW Powiat Żagański Zobacz
37 2023-01-10 15:43:43 WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW/ KRZEWÓW Z TERENU NIERUCHOMOŚCI LUB JEJ CZĘŚCI WPISANEJ DO REJESTRU ZABYTKÓW Powiat Żagański Zobacz
38 2023-01-10 15:43:43 UDZIELENIE POZWOLENIA NA PROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH, PRAC RESTAURATORSKICH, BADAŃ KONSERWATORSKICH ALBO BADAŃ ARCHITEKTONICZNYCH PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW Powiat Żagański Zobacz
39 2023-01-10 15:43:43 UDZIELENIE POZWOLENIA NA PODEJMOWANIE INNYCH DZIAŁAŃ PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW Powiat Żagański Zobacz
40 2023-01-10 15:43:43 UDZIELENIE POZWOLENIA NA PROWADZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH, PRAC KONSERWATORSKICH, RESTAURATORSKICH PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW/NA TERENIE ZABYTKU WPISANEGO DO REJESTRU Powiat Żagański Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji