ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
21 2022-02-22 09:02:00 Dofinansowanie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w roku 2022 Gmina Dąbie Zobacz
22 2022-02-01 12:57:24 DOTACJE DO WYMIANY OGRZEWANIA 2022 ROK Miasto Zielona Góra Zobacz
23 2022-01-25 13:00:10 e-Usługi - wniosek o przyznanie dostępu do systemu GEO-INFO dla terenu Dzielnicy Nowe Miasto miasta Zielona Góra Powiat Zielonogórski Zobacz
24 2022-01-21 12:10:59 Karta usług: Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Gmina Babimost Zobacz
25 2022-01-20 14:42:57 Wniosek o wydanie warunków zabudowy lub ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Gmina Czerwieńsk Zobacz
26 2022-01-20 14:08:54 Karta usług: Wniosek o wygaszenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Gmina Babimost Zobacz
27 2022-01-20 14:08:54 Karta usług: Zgłoszenie zmiany w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych Gmina Babimost Zobacz
28 2022-01-18 09:00:43 Dokonanie zgłoszenia zamiaru budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70m2 z projektem budowlanym (PB-2a) Powiat Wschowski Zobacz
29 2022-01-17 11:42:32 Zgłoszenie budowy wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane Powiat Słubicki Zobacz
30 2022-01-13 13:59:45 Karta usług: Oświadczenie - zaliczenie wadium Gmina Babimost Zobacz
31 2022-01-13 13:48:42 Karta usług: Wniosek o zwrot wadium Gmina Babimost Zobacz
32 2022-01-13 13:42:33 Karta usług: Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty Gmina Babimost Zobacz
33 2022-01-13 13:40:02 Karta usług: Wniosek o udzielenie bonifikaty 99% od opłaty jednorazowej z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Gmina Babimost Zobacz
34 2022-01-13 13:38:08 Karta usług: Wniosek o potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy (zawartej na co najmniej 10 lat) na podstawie art. 28 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników Gmina Babimost Zobacz
35 2022-01-13 13:35:51 Karta usług: Wniosek o potwierdzenia zawarcia umowy dzierżawy na podstawie art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 o ubezpieczeniu społecznym rolników Gmina Babimost Zobacz
36 2022-01-13 11:31:06 Wniosek o założenie konta w serwisie GEOPORTAL 2 powiatu wschowskiego. Moduł: Zapytania komornicze Powiat Wschowski Zobacz
37 2022-01-11 08:02:28 Wniosek o założenie konta w serwisie GEOPORTAL 2 powiatu wschowskiego. Moduł: Obsługa rzeczoznawcy majątkowego Powiat Wschowski Zobacz
38 2022-01-04 14:13:49 Decyzja o warunkach zabudowy/decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego Miasto Żagań Zobacz
39 2022-01-04 13:05:15 Dodatek osłonowy Gmina Świdnica Zobacz
40 2022-01-04 09:56:50 DODATEK OSŁONOWY Miasto Żagań Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji