ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
21 2020-09-21 13:47:07 Uzyskanie zaświadczenia dotyczącego objęcia działki uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach Powiat Sulęciński Zobacz
22 2020-09-21 13:35:11 Uzyskanie karty wędkarskiej Powiat Sulęciński Zobacz
23 2020-09-21 13:30:36 Rejestr zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków Powiat Sulęciński Zobacz
24 2020-09-21 13:30:36 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów związanych z eksploatacją instalacji Powiat Sulęciński Zobacz
25 2020-09-21 13:30:36 Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza Powiat Sulęciński Zobacz
26 2020-09-21 12:00:18 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Powiat Sulęciński Zobacz
27 2020-09-21 11:47:34 Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej Powiat Sulęciński Zobacz
28 2020-09-21 11:43:04 Wydanie zaświadczenia dotyczącego wykreślenia wpisu w księdze wieczystej Powiat Sulęciński Zobacz
29 2020-09-21 11:30:27 Ustawienie reklamy w pasie drogi powiatowej Powiat Sulęciński Zobacz
30 2020-09-21 11:22:37 Zajęcie pasa drogowego Powiat Sulęciński Zobacz
31 2020-09-21 10:51:50 Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonych przez Starostę Sulęcińskiego Powiat Sulęciński Zobacz
32 2020-09-18 14:52:21 Ewidencja Uczniowskich Klubów Sportowych Powiat Sulęciński Zobacz
33 2020-09-18 14:40:55 Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń nieprowadzących działalności gospodarczej Powiat Sulęciński Zobacz
34 2020-09-18 14:36:04 Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Sulęcińskiego Powiat Sulęciński Zobacz
35 2020-09-18 07:40:38 WNIOSEK o skierowanie na zabieg sterylizacji/ kastracji psów i kotów, usypiania ślepych miotów Gmina Bobrowice Zobacz
36 2020-09-17 11:45:50 ZWOLNIENIE OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE REGIONALNĄ POMOC INWESTYCYJNĄ Miasto Gorzów Zobacz
37 2020-09-16 14:08:02 Podatek rolny Miasto Gubin Zobacz
38 2020-09-16 14:03:01 Opłata targowa Miasto Gubin Zobacz
39 2020-09-16 13:31:40 Kasa Urzędu Miejskiego w Gubinie Miasto Gubin Zobacz
40 2020-09-15 14:45:19 ZMIANA POZWOLENIA NA PROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH LUB ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY ZABYTKU Miasto Zielona Góra Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji