ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
301 2020-09-15 14:32:15 UZYSKANIE POZWOLENIA NA PROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH, PRAC RESTAURATORSKICH, BADAŃ KONSERWATORSKICH, BADAŃ ARCHITEKTONICZNYCH LUB ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY ZABYTKU Miasto Zielona Góra Zobacz
302 2020-09-15 14:32:11 UMIESZCZENIE NA ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH, TABLIC REKLAMOWYCH, URZĄDZEŃ REKLAMOWYCH LUB PODEJMOWANIE INNYCH DZIAŁAŃ PRZY ZABYTKU Miasto Zielona Góra Zobacz
303 2020-09-15 14:24:37 UZYSKANIE POZWOLENIA NA PODZIAŁ ZABYTKU WPISANEGO DO RJESTRU, ZMIANĘ PRZEZNACZENIA ZABYTKU WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW LUB SPOSOBU KORZYSTANIA Z TEGO ZABYTKU Miasto Zielona Góra Zobacz
304 2020-09-15 08:46:58 Udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym udostępnienie kopii map (zasadniczej i ewidencyjnej) oraz zbiorów danych w postaci elektronicznej Miasto Gorzów Zobacz
305 2020-09-14 08:35:10 Udostępnienie informacji publicznej Powiat Nowosolski Zobacz
306 2020-09-08 12:32:38 Zaświadczenie na wykonywanie transportu drogowego na potrzeby własne Miasto Gorzów Zobacz
307 2020-09-07 14:28:58 Zgłoszenie prac geodezyjnych Miasto Gorzów Zobacz
308 2020-09-07 13:22:35 Młodociani pracownicy 2020 Miasto Gorzów Zobacz
309 2020-09-01 10:21:21 Pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych w obrębach ewidencyjnych Bledzew, Goruńsko, Nowa Wieś, Osiecko, Pniewo, Sokola Dabrowa, Trzebiszewo, Stary Dworek, Zemsko, Dobrojewo, Gościnowo, miasto Skwierzyna, Murzynowo, Świniary - od dnia 1 września 2020 r. Powiat Międzyrzecki Zobacz
310 2020-09-01 08:35:15 Udostępnienie w postaci elektronicznej danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego podmiotom realizującym zadania publiczne Miasto Gorzów Zobacz
311 2020-08-31 15:13:58 Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu Miasto Gorzów Zobacz
312 2020-08-27 13:19:09 Wydawanie dokumentów w postaci wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego Miasto Gorzów Zobacz
313 2020-08-27 12:26:12 REJESTRACJA JACHTÓW I INNYCH JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH O DŁUGOŚCI DO 24 M Miasto Zielona Góra Zobacz
314 2020-08-20 15:12:48 REJESTRACJA JACHTÓW I INNYCH JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH DO 24 M Powiat Słubicki Zobacz
315 2020-08-06 14:04:51 Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji Urząd Miejski w Międzyrzeczu Zobacz
316 2020-08-06 13:41:02 ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ Miasto Zielona Góra Zobacz
317 2020-08-04 15:15:51 Wniosek o udostępnienie zbioru danych bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) Powiat Zielonogórski Zobacz
318 2020-08-04 15:14:27 Wniosek o udostępnienie zbioru danych bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) Powiat Zielonogórski Zobacz
319 2020-08-04 12:53:37 Zgłoszenie prac geodezyjnych Powiat Zielonogórski Zobacz
320 2020-07-31 14:21:51 Rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m Powiat Międzyrzecki Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji