ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
3001 2006-06-27 10:59:42 ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY PONAD 3 MIESIĄCE Miasto Zielona Góra Zobacz
3002 2006-06-27 10:08:42 UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW I REJESTRU ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW Miasto Zielona Góra Zobacz
3003 2006-06-27 09:45:23 ZGŁOSZENIE WYJAZDU ZA GRANICĘ Z ZAMIAREM STAŁEGO POBYTU POZA GRANICAMI RP LUB NA OKRES PONAD 6 MIESIĘCY ORAZ ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RP TRWAJĄCEGO DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY Miasto Zielona Góra Zobacz
3004 2006-06-27 09:07:22 UDOSTĘPNIENIE DANYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW I REJESTRU PESEL Miasto Zielona Góra Zobacz
3005 2006-06-27 09:02:52 ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY Miasto Zielona Góra Zobacz
3006 2006-06-27 08:33:59 ZGŁOSZENIE PRACY GEODEZYJNEJ. PRZYJMOWANIE DOKUMENTACJI DO PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO (PZGiK). Miasto Zielona Góra Zobacz
3007 2006-06-26 15:58:30 WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO Miasto Zielona Góra Zobacz
3008 2006-06-26 14:47:23 WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA WYKORZYSTANIE DRÓG W SPOSÓB SZCZEGÓLNY Miasto Zielona Góra Zobacz
3009 2006-06-26 14:36:08 PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ Miasto Zielona Góra Zobacz
3010 2005-10-04 14:27:01 WYDANIE ZAŚWIADCZENIA /O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI/O WYSOKOŚCI ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH ZBYWAJĄCEGO/O WYSOKOŚCI ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH PODATNIKA. Gmina Świdnica Zobacz
3011 2005-10-04 14:14:59 WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH I LICZBIE HEKTARÓW PRZELICZENIOWYCH. Gmina Świdnica Zobacz
3012 2005-10-04 13:29:17 Nadanie numeru nieruchomości Gmina Świdnica Zobacz
3013 2005-09-19 08:08:40 Dzierżawa gruntu: pod pawilonami handlowym, garażami, grunty rolne, ogródki, tereny rekreacyjne itp. Miasto Żary Zobacz
3014 2005-09-19 08:03:41 Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców. Miasto Żary Zobacz
3015 2005-09-19 08:01:18 Sprzedaż lokali o innym przeznaczeniu niż mieszkalne na rzecz najemców. Miasto Żary Zobacz
3016 2005-09-16 14:57:01 Wniosek o ustalenie numeru porządkowego Miasto Żary Zobacz
3017 2005-09-16 14:53:26 Wydanie zaświadczeń w sprawie przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasto Żary Zobacz
3018 2005-09-16 14:51:02 Wydanie opinii architektonicznej. Miasto Żary Zobacz
3019 2005-09-16 14:33:59 Podziały nieruchomości (podziały geodezyjne) Miasto Żary Zobacz
3020 2005-09-16 14:29:35 Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym (dosprzedaż działek przydomowych, dosprzedaż w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, sprzedaż prawa własności na rzecz użytkowników wieczystych), zamiana nieruchomości. Miasto Żary Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji