ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
281 2020-12-28 10:28:12 Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2021 Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
282 2020-12-21 14:16:56 EWID. LUDNOŚCI - Rejestr Danych Kontaktowych Gmina Lubsko Zobacz
283 2020-12-10 12:33:05 Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m Powiat Nowosolski Zobacz
284 2020-12-01 08:24:32 UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA DO PROGRAMU "CZYSTE POWIETRZE" Miasto Zielona Góra Zobacz
285 2020-11-20 08:36:40 Czyste powietrze - wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego Gmina Lubsko Zobacz
286 2020-11-18 09:14:58 PODSTAWA PRAWNA Miasto Zielona Góra Zobacz
287 2020-11-18 07:11:56 Wniosek Konsumenta do Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Nowej Soli Powiat Nowosolski Zobacz
288 2020-10-13 10:49:13 WNIOSEK o zawarcie umowy o dostarczenie wody i/lub odprowadzenie ścieków nowe podłączenie- woda i/lub ścieki zmiana posiadacza nieruchomości (obiektu) Gmina Nowe Miasteczko Zobacz
289 2020-10-13 10:46:50 ZGŁOSZENIE AWARII wodociągowej - kanalizacyjnej Gmina Nowe Miasteczko Zobacz
290 2020-10-13 10:43:34 ZLECENIE EKSPERTYZY WODOMIERZA Gmina Nowe Miasteczko Zobacz
291 2020-10-01 12:09:21 Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych Powiat Wschowski Zobacz
292 2020-09-25 09:04:54 Serwis WMS/WFS Powiat Nowosolski Zobacz
293 2020-09-18 07:40:38 WNIOSEK o skierowanie na zabieg sterylizacji/ kastracji psów i kotów, usypiania ślepych miotów Gmina Bobrowice Zobacz
294 2020-09-17 11:45:50 ZWOLNIENIE OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE REGIONALNĄ POMOC INWESTYCYJNĄ Miasto Gorzów Zobacz
295 2020-09-16 14:08:02 Podatek rolny Miasto Gubin Zobacz
296 2020-09-16 14:03:01 Opłata targowa Miasto Gubin Zobacz
297 2020-09-16 13:31:40 Kasa Urzędu Miejskiego w Gubinie Miasto Gubin Zobacz
298 2020-09-15 14:45:19 ZMIANA POZWOLENIA NA PROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH LUB ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY ZABYTKU Miasto Zielona Góra Zobacz
299 2020-09-15 14:40:22 OTRZYMANIE ZAŚWIADCZENIA, ŻE NIERUCHOMOŚĆ JEST UTRZYMANA I KONSERWOWANA ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 23 LIPCA 2003 ROKU O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI Miasto Zielona Góra Zobacz
300 2020-09-15 14:37:01 UZYSKANIE POZWOLENIA NA PROWADZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH W OTOCZENIU ZABYTKU Miasto Zielona Góra Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji