ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
2961 2006-08-30 13:05:57 UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA POSIADANIE PSA RASY UZNAWANEJ ZA AGRESYWNĄ Miasto Zielona Góra Zobacz
2962 2006-08-02 11:28:56 UZYSKANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO Miasto Zielona Góra Zobacz
2963 2006-07-14 06:41:12 ZGŁOSZENIE ZBYCIA POJAZDU Miasto Zielona Góra Zobacz
2964 2006-07-13 22:54:20 PRZEPISANIE PRAWA NAJMU LOKALU PO ŚMIERCI DOTYCHCZASOWEGO NAJEMCY Miasto Zielona Góra Zobacz
2965 2006-07-13 22:52:48 ZAMIANA MIESZKANIA Z NADMETRAŻEM Miasto Zielona Góra Zobacz
2966 2006-07-13 22:51:36 ZAMIANA WZAJEMNA MIESZKANIA KOMUNALNEGO NA MIESZKANIE W INNYCH ZASOBACH Miasto Zielona Góra Zobacz
2967 2006-07-13 22:50:09 ZAMIANA WZAJEMNA MIESZKAŃ KOMUNALNYCH Miasto Zielona Góra Zobacz
2968 2006-07-13 22:49:01 ZAMIANA MIESZKANIA Z PRZYCZYN ZDROWOTNYCH Miasto Zielona Góra Zobacz
2969 2006-07-13 22:47:46 PONOWNE ZAWARCIE UMOWY NAJMU Z BYŁYM NAJEMCĄ, PO UREGULOWANIU ZALEGŁOŚCI CZYNSZOWYCH, BĄDŹ WYKONANIU OBCIĄŻAJĄCYCH OBOWIĄZKÓW, STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ WYPOWIEDZENIA UMOWY NAJMU Miasto Zielona Góra Zobacz
2970 2006-07-13 22:45:46 PRZYDZIAŁ LOKALU ZAMIENNEGO Z POWODU WYKWATEROWANIA Z BUDYNKÓW ZAGROŻONYCH, PRZEZNACZONYCH DO KAPITALNEGO REMONTU, INWESTYCJI, ROZBIÓRKI Miasto Zielona Góra Zobacz
2971 2006-07-13 22:25:53 WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O POBIERANIU DODATKU MIESZKANIOWEGO Miasto Zielona Góra Zobacz
2972 2006-07-13 22:15:48 PODATEK ROLNY, LEŚNY I OD NIERUCHOMOŚCI - ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE Miasto Zielona Góra Zobacz
2973 2006-07-13 22:15:46 PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Miasto Zielona Góra Zobacz
2974 2006-07-13 22:15:41 OPŁATA SKARBOWA Miasto Zielona Góra Zobacz
2975 2006-07-13 22:15:26 POMOC NA USAMODZIELNIENIE ORAZ KONTYNUOWANIE NAUKI Miasto Zielona Góra Zobacz
2976 2006-07-13 22:15:24 POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH Miasto Zielona Góra Zobacz
2977 2006-07-13 22:15:23 ZASIŁEK CELOWY Miasto Zielona Góra Zobacz
2978 2006-07-13 22:15:21 ZASIŁEK OKRESOWY Miasto Zielona Góra Zobacz
2979 2006-07-13 22:14:54 ZASIŁEK STAŁY Miasto Zielona Góra Zobacz
2980 2006-07-13 10:07:42 ZGŁOSZENIA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA WYKONYWANIA ROBÓT GEOLOGICZNYCH Miasto Zielona Góra Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji