ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
2941 2008-03-31 10:58:08 Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Gmina Świebodzin Zobacz
2942 2008-03-31 10:46:02 Oznaczenie numerem porządkowym nieruchomości. Gmina Świebodzin Zobacz
2943 2008-03-31 10:28:28 Wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości. Gmina Świebodzin Zobacz
2944 2008-03-27 13:41:33 Wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów Gmina Świebodzin Zobacz
2945 2008-03-27 13:17:34 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Gmina Świebodzin Zobacz
2946 2008-03-20 13:02:22 ZAŚWIADCZENIE O POSIADANIU UPRAWNIEŃ DO KIEROWANIA Miasto Zielona Góra Zobacz
2947 2008-03-17 13:03:04 WTÓRNIK PRAWA JAZDY Miasto Zielona Góra Zobacz
2948 2008-03-17 12:46:51 MIĘDZYNARODOWE PRAWO JAZDY Miasto Zielona Góra Zobacz
2949 2008-03-10 13:32:36 WYMIANA ZAGRANICZNEGO PRAWA JAZDY NA POLSKIE Miasto Zielona Góra Zobacz
2950 2008-03-10 13:27:22 ZWROT ZATRZYMANEGO PRAWA JAZDY LUB PRZYWRÓCENIE COFNIĘTYCH UPRAWNIEŃ Miasto Zielona Góra Zobacz
2951 2008-02-14 09:36:13 Wydanie decyzji o zmianie decyzji o warunkach zabudowy Gmina Świebodzin Zobacz
2952 2008-02-13 11:26:55 Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin Gmina Świebodzin Zobacz
2953 2008-02-13 11:20:59 Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w planie miejscowym Gmina Świebodzin Zobacz
2954 2008-02-13 11:13:00 Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy Gmina Świebodzin Zobacz
2955 2008-02-13 11:03:14 Wniosek o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium Gmina Świebodzin Zobacz
2956 2008-02-13 10:48:17 Wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego/warunki zabudowy Gmina Świebodzin Zobacz
2957 2008-02-13 10:39:58 Wydanie decyzji celu lokalizacji, przebudowy, bądź remontu zjazdu z drogi gminnej. Gmina Świebodzin Zobacz
2958 2008-02-13 10:34:24 Wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego pod reklamy Gmina Świebodzin Zobacz
2959 2008-02-13 10:29:42 Wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót Gmina Świebodzin Zobacz
2960 2008-02-13 10:20:46 Zaopiniowanie przebiegu trasy urządzeń infrastruktury technicznej umieszczanych w pasie drogowym. Gmina Świebodzin Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji