ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
2921 2008-07-30 13:00:15 Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej Powiat Świebodziński Zobacz
2922 2008-07-30 12:56:12 Zgłoszenie instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia Powiat Świebodziński Zobacz
2923 2008-07-30 12:50:46 Uzyskanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego Powiat Świebodziński Zobacz
2924 2008-07-30 12:44:49 Wydawanie zezwolenia na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi Powiat Świebodziński Zobacz
2925 2008-07-30 12:27:35 Uzyskanie pozwolenia na emisję płynów i gazów do powietrza w związku z eksploatacją instalacji Powiat Świebodziński Zobacz
2926 2008-07-30 12:12:46 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji Powiat Świebodziński Zobacz
2927 2008-07-30 12:09:13 Zezwolenie na przetwarzanie odpadów Powiat Świebodziński Zobacz
2928 2008-07-30 12:05:31 Zezwolenie na zbieranie odpadów Powiat Świebodziński Zobacz
2929 2008-07-25 12:55:58 UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA JEDNORAZOWĄ SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH Miasto Zielona Góra Zobacz
2930 2008-07-23 13:58:08 UZYSKANIE POZWOLENIA NA SPROWADZENIA ZWŁOK LUB SZCZĄTKÓW LUDZKICH Z OBCEGO PAŃSTWA Miasto Zielona Góra Zobacz
2931 2008-07-16 14:34:43 Dofinansowanie pracodawców Gmina Świebodzin Zobacz
2932 2008-07-16 14:29:19 Stypendium szkolne Gmina Świebodzin Zobacz
2933 2008-05-30 13:06:36 UZNANIE OSOBY POWOŁANEJ DO SŁUŻBY WOJSKOWEJ I ŻOŁNIERZA ZA POSIADAJĄCEGO NA WYŁĄCZNYM UTRZYMANIU CZŁONKA RODZINY Miasto Zielona Góra Zobacz
2934 2008-05-12 11:40:15 Złożenie pisma elektronicznego Gmina Świebodzin Zobacz
2935 2008-05-06 08:22:32 ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE: 1) OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH, 2) OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI, 3) PROWADZENIA SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, A TAKŻE GRZEBOWISK I SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI Miasto Żary Zobacz
2936 2008-04-24 13:52:22 OPŁATY - opłata skarbowa Gmina Świebodzin Zobacz
2937 2008-04-22 11:19:42 Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych Miasto Żary Zobacz
2938 2008-04-18 14:55:18 WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW NA PODŁĄCZENIE NIERUCHOMOŚCI DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ Miasto Żary Zobacz
2939 2008-04-18 14:52:16 OŚWIADCZENIE O DOSTĘPIE NIERUCHOMOŚCI DO DROGI PUBLICZNEJ Miasto Żary Zobacz
2940 2008-04-01 07:55:01 Wydawanie zaświadczeń: - do celów emerytalno – rentowych o posiadaniu gospodarstwa rolnego, - do kancelarii notarialnej w celu kupna ziemi. Gmina Świebodzin Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji