ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
2901 2008-11-21 12:33:16 UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W MIEJSCU ORGANIZACJI PRZYJĘĆ NA TERENIE MIASTA ZIELONA GÓRA Miasto Zielona Góra Zobacz
2902 2008-11-20 08:35:45 Deklaracja podatek leśny (DL-1) Gmina Zielona Góra Zobacz
2903 2008-11-20 08:33:48 Deklaracja podatek rolny (DR-1) Gmina Zielona Góra Zobacz
2904 2008-11-20 08:26:34 Deklaracja podatek od nieruchomości (DN-1) Gmina Zielona Góra Zobacz
2905 2008-10-23 10:52:54 Wydanie warunków technicznych na wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej Gmina Świebodzin Zobacz
2906 2008-07-31 13:51:02 GK.3 Sprzedaż materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiat Świebodziński Zobacz
2907 2008-07-31 13:35:46 GK.1 Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i prac kartograficznych Powiat Świebodziński Zobacz
2908 2008-07-31 13:25:12 GN.8 Uzyskanie prawa własności do działki gruntu Skarbu Państwa lub gminy przez osoby, którym przysługuje prawo użytkowania tej działki z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz państwa w zamian za świadczenia emerytalno - rentowne Powiat Świebodziński Zobacz
2909 2008-07-31 13:23:01 GN.7 Uzyskanie prawa własności do gruntu Skarbu Państwa, na którym znajdują się budynki stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności. Powiat Świebodziński Zobacz
2910 2008-07-31 13:20:23 GN.6 Nabycie na własność nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych Powiat Świebodziński Zobacz
2911 2008-07-31 13:18:17 GN.5 Nabycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym Powiat Świebodziński Zobacz
2912 2008-07-31 13:14:44 GN.4 Nabycie nieruchomości w trybie przetargowym Powiat Świebodziński Zobacz
2913 2008-07-31 13:09:17 GN.3 Ustawowa bonifikata 99% od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Powiat Świebodziński Zobacz
2914 2008-07-31 13:06:21 GN.2 Opłaty jednorazowe i bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Powiat Świebodziński Zobacz
2915 2008-07-31 12:58:28 GN.1 Rozłożenie na raty lub ustalenie innego terminu wniesienia opłaty rocznej przekształceniowej Powiat Świebodziński Zobacz
2916 2008-07-31 12:10:23 Uzyskanie zaświadczenia o spełnieniu wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego Powiat Świebodziński Zobacz
2917 2008-07-31 12:02:42 Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego Powiat Świebodziński Zobacz
2918 2008-07-31 11:53:18 Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych Powiat Świebodziński Zobacz
2919 2008-07-31 11:49:40 Uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę Powiat Świebodziński Zobacz
2920 2008-07-31 07:41:06 KOM.I.1 Profil kandydata na kierowcę Powiat Świebodziński Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji