ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
2881 2009-02-02 11:16:59 Uzyskanie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami Gmina Lubsko Zobacz
2882 2009-02-02 11:13:02 Ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Gmina Lubsko Zobacz
2883 2009-02-02 11:12:51 Uzyskanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym. Gmina Lubsko Zobacz
2884 2009-02-02 10:59:44 Uzyskanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Gmina Lubsko Zobacz
2885 2009-02-02 10:59:38 Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego. Gmina Lubsko Zobacz
2886 2009-02-02 10:59:33 Realizacja zadania publicznego - składanie ofert z inicjatywy wnioskodawcy. Gmina Lubsko Zobacz
2887 2009-02-02 10:59:23 Realizacja zadania publicznego - składanie ofert na otwarty konkurs ofert. Gmina Lubsko Zobacz
2888 2009-01-23 11:22:16 USC - Zgłoszenie zgonu. Gmina Lubsko Zobacz
2889 2009-01-23 11:22:12 USC - Zmiana nazwiska lub imienia. Gmina Lubsko Zobacz
2890 2009-01-23 11:22:07 USC - Zgłoszenie urodzenia dziecka. Gmina Lubsko Zobacz
2891 2009-01-23 11:22:02 USC - Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC. Gmina Lubsko Zobacz
2892 2009-01-23 11:21:14 USC - Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą. Gmina Lubsko Zobacz
2893 2009-01-23 11:21:09 USC – Transkrypcja aktu stanu cywilnego (przeniesienie do rejestru stanu cywilnego zagranicznego dokumentu stanu cywilnego). Gmina Lubsko Zobacz
2894 2009-01-23 11:21:05 USC - Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego. Gmina Lubsko Zobacz
2895 2009-01-23 11:21:01 USC - Zawarcie związku małżeńskiego przed osobą duchowną Gmina Lubsko Zobacz
2896 2009-01-23 11:20:56 USC - Skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego. Gmina Lubsko Zobacz
2897 2009-01-19 13:34:16 Wydanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Gmina Świebodzin Zobacz
2898 2009-01-07 13:11:05 USC - Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego. Gmina Lubsko Zobacz
2899 2009-01-07 09:35:18 ZŁOŻENIE WNIOSKU DO OPRACOWYWANEGO PLANU MIEJSCOWEGO LUB STUDIUM Miasto Zielona Góra Zobacz
2900 2008-11-21 12:36:57 UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA WYPRZEDAŻ POSIADANYCH ZINWENTERYZOWANYCH ZAPASÓW NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA W MIEJSCU LUB POZA MIEJSCEM SPRZEDAŻY Miasto Zielona Góra Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji