ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
261 2021-03-26 08:49:24 2019 Miasto Gorzów Zobacz
262 2021-03-24 12:09:23 WNIOSEK O UMIESZCZENIE NA ZABYTKU NIERUCHOMYM WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW ZNAKU INFORMUJĄCEGO O TYM, ŻE ZABYTEK TEN PODLEGA OCHRONIE Powiat Żagański Zobacz
263 2021-03-24 07:44:48 Uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny Miasto Żagań Zobacz
264 2021-03-23 09:39:17 USTALENIE I WYPŁACENIE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO ŻOŁNIERZOM REZERWY ODBYWAJĄCYM ĆWICZENIA WOJSKOWE Miasto Żagań Zobacz
265 2021-03-23 09:22:33 ZGŁOSZENIE NABYCIA POJAZDU Miasto Zielona Góra Zobacz
266 2021-03-12 11:50:18 Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych Powiat Wschowski Zobacz
267 2021-03-09 13:14:33 Klauzule informacyjne dot orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, o niepełnosprawności, legitymacji, kart parkingowych Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świebodzinie Zobacz
268 2021-03-04 13:46:27 Wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Powiat Słubicki Zobacz
269 2021-03-04 10:21:56 Wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości Powiat Słubicki Zobacz
270 2021-03-03 11:54:58 Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu Powiat Zielonogórski Zobacz
271 2021-03-02 14:07:47 Budownictwo:Wniosek o wyłączenie niektórych obowiązków kierownika budowy (ePB-13) Powiat Krośnieński Zobacz
272 2021-03-02 14:04:12 Budownictwo: Przeniesienie pozwolenia na budowę (ePB-9) Powiat Krośnieński Zobacz
273 2021-03-01 09:02:01 Wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości Powiat Świebodziński Zobacz
274 2021-03-01 08:20:32 Wniosek o dokonanie wpisu stowarzyszenia zwykłego Powiat Zielonogórski Zobacz
275 2021-02-18 15:18:07 Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości Powiat Zielonogórski Zobacz
276 2021-02-16 12:42:57 Rejestr instytucji kultury - wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej Miasto Gorzów Zobacz
277 2021-01-25 08:41:57 DOTACJE DO WYMIANY OGRZEWANIA 2021 ROK Miasto Zielona Góra Zobacz
278 2021-01-19 08:34:06 Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Gmina Sława Zobacz
279 2021-01-04 14:27:47 Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna Powiat Międzyrzecki Zobacz
280 2021-01-03 12:04:39 Rejestr danych kontaktowych (RDK) Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji