ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
241 2021-06-01 14:31:34 ZGŁOSZENIE WYJAZDU OBYWATELA POLSKIEGO POZA GRANICE RP. Gmina Zwierzyn Zobacz
242 2021-06-01 13:50:15 Zawarcie małżeństwa cywilnego Gmina Świebodzin Zobacz
243 2021-05-27 11:58:59 Skargi i wnioski. Gmina Zwierzyn Zobacz
244 2021-05-27 11:50:10 POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY Gmina Zwierzyn Zobacz
245 2021-05-27 11:41:14 WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO LUB POBYTU CZASOWEGO Gmina Zwierzyn Zobacz
246 2021-05-27 11:30:50 ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY LUB POBYT CZASOWY Gmina Zwierzyn Zobacz
247 2021-05-26 11:04:17 Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu Gmina Zwierzyn Zobacz
248 2021-05-26 10:55:22 Ustalenie numeru porządkowego budynku. Gmina Zwierzyn Zobacz
249 2021-05-26 10:37:15 Dowody osobiste Gmina Zwierzyn Zobacz
250 2021-05-26 10:22:47 Zezwolenie na posiadanie psa rasy uznanej za agresywną Gmina Zwierzyn Zobacz
251 2021-05-14 13:16:37 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką Gmina Sława Zobacz
252 2021-05-04 14:04:27 WYMIANA LUB WYDANIE WTÓRNIKA KARTY WĘDKARSKIEJ Powiat Żagański Zobacz
253 2021-05-04 13:54:03 WYDANIE KARTY WĘDKARSKIEJ Powiat Żagański Zobacz
254 2021-04-27 10:58:29 ZAŚWIADCZENIE O STANIE CYWILNYM Gmina Czerwieńsk Zobacz
255 2021-04-13 14:05:48 Ustalenie / określenie / korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej Gmina Bobrowice Zobacz
256 2021-04-02 11:04:39 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych Gmina Czerwieńsk Zobacz
257 2021-03-30 07:44:49 Lasy-Wniosek o zmianę lasu na użytek rolny Powiat Krośnieński Zobacz
258 2021-03-29 13:17:42 Koordynato dostępności Powiat Świebodziński Zobacz
259 2021-03-29 08:43:55 Uzyskanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych Powiat Wschowski Zobacz
260 2021-03-26 08:54:57 2020 Miasto Gorzów Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji