ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
221 2020-10-12 09:45:40 Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w przypadku jego utraty Powiat Sulęciński Zobacz
222 2020-10-12 09:44:10 Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w przypadku jego zniszczenia Powiat Sulęciński Zobacz
223 2020-10-12 09:42:41 Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego Powiat Sulęciński Zobacz
224 2020-10-12 09:41:04 Odbiór dowodu rejestracyjnego (wymiana pozwolenia czasowego na dowód rejestracyjny) Powiat Sulęciński Zobacz
225 2020-10-12 09:39:06 Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie Polski Powiat Sulęciński Zobacz
226 2020-10-12 09:37:29 Rejestracja pojazdu złożonego samodzielnie (typu sam) Powiat Sulęciński Zobacz
227 2020-10-12 09:35:13 Rejestracja używanego pojazdu sprowadzonego z unii europejskiej Powiat Sulęciński Zobacz
228 2020-10-12 09:33:42 Rejestracja nowego pojazdu zakupionego w unii europejskiej Powiat Sulęciński Zobacz
229 2020-10-12 09:31:48 Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie polski Powiat Sulęciński Zobacz
230 2020-10-01 12:09:21 Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych Powiat Wschowski Zobacz
231 2020-09-25 09:04:54 Serwis WMS/WFS Powiat Nowosolski Zobacz
232 2020-09-24 12:01:13 Wypis lub wypis i wyrys z operatu ewidencyjnego Powiat Sulęciński Zobacz
233 2020-09-24 11:53:11 Rejestr cen nieruchomości Powiat Sulęciński Zobacz
234 2020-09-24 11:45:58 Mapa zasadnicza lub mapa ewidencji gruntów i budynków Powiat Sulęciński Zobacz
235 2020-09-21 14:11:26 Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko Powiat Sulęciński Zobacz
236 2020-09-21 14:08:15 Zatwierdzenie projektu robót geologicznych obejmującego wiercenia w celu wykorzystania ciepła Ziemi Powiat Sulęciński Zobacz
237 2020-09-21 14:04:04 Zezwolenie na zbieranie odpadów Powiat Sulęciński Zobacz
238 2020-09-21 14:01:28 Zezwolenie na przetwarzanie odpadów Powiat Sulęciński Zobacz
239 2020-09-21 13:57:46 Zatwierdzenie projektu robót geologicznych Powiat Sulęciński Zobacz
240 2020-09-21 13:53:17 Zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej i geologicznej złoża kopaliny Powiat Sulęciński Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji