ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
201 2022-07-13 11:42:20 KO.T-02 Uzyskanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy Powiat Sulęciński Zobacz
202 2022-07-13 11:31:17 KO.T-01 Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy Powiat Sulęciński Zobacz
203 2022-07-13 11:13:19 KO.R-10 Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku zagubienia Powiat Sulęciński Zobacz
204 2022-07-13 11:07:09 KO.R-09 Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie Polski Powiat Sulęciński Zobacz
205 2022-07-13 10:59:38 KO.R-08 Złożenie zawiadomienia o zmianie danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu Powiat Sulęciński Zobacz
206 2022-07-13 10:55:30 KO.R-07 Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsca na wpis kolejnego terminu badania technicznego Powiat Sulęciński Zobacz
207 2022-07-13 10:43:34 KO.R-06 Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w przypadku jego zniszczenia Powiat Sulęciński Zobacz
208 2022-07-13 10:37:54 KO.R-05 Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w przypadku jego utraty Powiat Sulęciński Zobacz
209 2022-07-13 10:32:25 KO.R-04 Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego Powiat Sulęciński Zobacz
210 2022-07-13 10:24:51 KO.R-03 Odbiór dowodu rejestracyjnego (wymiana pozwolenia czasowego na dowód rejestracyjny Powiat Sulęciński Zobacz
211 2022-07-13 10:16:31 KO.R-02 Rejestracja nowego pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej Powiat Sulęciński Zobacz
212 2022-07-13 10:02:47 KO.R-01 Rejestracja używanego pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej Powiat Sulęciński Zobacz
213 2022-07-12 08:30:40 OPŁATY Zarząd Dróg Powiatowych Zobacz
214 2022-07-12 08:23:53 Sprawa nr 1 Zobacz
215 2022-07-06 13:21:09 WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZGODNOŚCI Z PLANEM Gmina Sława Zobacz
216 2022-07-06 10:58:41 Sprawa nr 1 Zobacz
217 2022-07-05 14:28:38 Powiadomienie o zamiarze wykonywania w zabudowie zagrodowej gospodarstwa rolnego działalności innej niż działalność rolnicza Powiat Wschowski Zobacz
218 2022-06-17 09:53:31 ZUDP - koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu Powiat Krośnieński Zobacz
219 2022-06-17 09:20:02 GK - udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiat Krośnieński Zobacz
220 2022-06-16 14:36:22 Ustanowienie lub wygaszenie trwałego zarządu na nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Powiat Krośnieński Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji