ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
181 2021-03-12 11:50:18 Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych Powiat Wschowski Zobacz
182 2021-03-09 13:14:33 Klauzule informacyjne dot orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, o niepełnosprawności, legitymacji, kart parkingowych Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świebodzinie Zobacz
183 2021-03-04 13:46:27 Wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Powiat Słubicki Zobacz
184 2021-03-04 10:21:56 Wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości Powiat Słubicki Zobacz
185 2021-03-03 11:54:58 Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu Powiat Zielonogórski Zobacz
186 2021-03-02 14:07:47 Budownictwo:Wniosek o wyłączenie niektórych obowiązków kierownika budowy (ePB-13) Powiat Krośnieński Zobacz
187 2021-03-02 14:04:12 Budownictwo: Przeniesienie pozwolenia na budowę (ePB-9) Powiat Krośnieński Zobacz
188 2021-03-01 09:02:01 Wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości Powiat Świebodziński Zobacz
189 2021-03-01 08:20:32 Wniosek o dokonanie wpisu stowarzyszenia zwykłego Powiat Zielonogórski Zobacz
190 2021-02-18 15:18:07 Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości Powiat Zielonogórski Zobacz
191 2021-02-16 12:42:57 Rejestr instytucji kultury - wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej Miasto Gorzów Zobacz
192 2021-01-25 08:41:57 DOTACJE DO WYMIANY OGRZEWANIA 2021 ROK Miasto Zielona Góra Zobacz
193 2021-01-19 08:34:06 Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Gmina Sława Zobacz
194 2021-01-04 14:27:47 Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna Powiat Międzyrzecki Zobacz
195 2021-01-03 12:04:39 Rejestr danych kontaktowych (RDK) Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
196 2020-12-28 10:28:12 Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2021 Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
197 2020-12-21 14:16:56 EWID. LUDNOŚCI - Rejestr Danych Kontaktowych Gmina Lubsko Zobacz
198 2020-12-10 12:33:05 Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m Powiat Nowosolski Zobacz
199 2020-12-01 08:24:32 UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA DO PROGRAMU "CZYSTE POWIETRZE" Miasto Zielona Góra Zobacz
200 2020-11-20 08:36:40 Czyste powietrze - wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego Gmina Lubsko Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji