ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 121
Data zgłoszenia
2020-09-02
Numer
31/2020
Temat
Burmistrz Zbąszynka ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem na czas nieoznaczony nieruchomości będącej własnością Gminy Zbąszynek. Przedmiotem przetargu jest pomieszczenie nr 4 o pow. użytkowej 9,45 m2 w budynku gospodarczym, w Zbąszynku przy ul. Bydgoskiej w granicy działki oznaczonej geodezyjnie nr 943.
Nazwa jednostki
Gmina Zbąszynek
Adres
Zobacz
Lp: 122
Data zgłoszenia
2020-09-02
Numer
32/2020
Temat
Burmistrz Zbąszynka ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem na czas nieoznaczony nieruchomości będącej własnością Gminy Zbąszynek. Przedmiotem przetargu jest pomieszczenie nr 6 o pow. użytkowej 9,45 m2 w budynku gospodarczym, w Zbąszynku przy ul. Bydgoskiej w granicy działki oznaczonej geodezyjnie nr 943.
Nazwa jednostki
Gmina Zbąszynek
Adres
Zobacz
Lp: 123
Data zgłoszenia
2020-09-01
Numer
29/2020
Temat
Burmistrz Zbąszynka ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych budynku nr 18 przy ul. Małej w Dąbrówce Wielkopolskiej na sprzedaż lokalu mieszkalnego.
Nazwa jednostki
Gmina Zbąszynek
Adres
Zobacz
Lp: 124
Data zgłoszenia
2020-09-01
Numer
2/2020
Temat
Przetarg I ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej nr 3/15 o pow.0,1934 ha obręb Błotnica.
Nazwa jednostki
Gmina Stare Kurowo
Adres
Zobacz
Lp: 125
Data zgłoszenia
2020-09-01
Numer
3/2020
Temat
Przetarg I ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej nr 109/2 o pow.0,4070 ha obręb Błotnica.
Nazwa jednostki
Gmina Stare Kurowo
Adres
Zobacz
Lp: 126
Data zgłoszenia
2020-09-01
Numer
4/2020
Temat
Przetarg I ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 187 o powierzchni 0,2655 ha położonej w obrębie Stare Kurowo.
Nazwa jednostki
Gmina Stare Kurowo
Adres
Zobacz
Lp: 127
Data zgłoszenia
2020-08-31
Numer
8/PN/2020
Temat
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowa niezabudowana działka nr 34/1 o pow. 895 m2 położona w miejscowości Przewóz. Oznaczenie w aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – symbol M8 – mieszkalnictwo (wielorodzinne, jednorodzinne, zagrodowe), obszar zabudowany do adaptacji. Do wylicytowanej ceny dolicza się koszty przygotowania działki do sprzedaży w kwocie 250,00 zł. Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań. Minimalne postąpienie 200,00 PLN.
Nazwa jednostki
Gmina Przewóz
Adres
Zobacz
Lp: 128
Data zgłoszenia
2020-08-31
Numer
Ogłoszenie Nr 25/I/2020
Temat
sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej położonej w Witnicy przy ul. Świerkowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 388/43.
Nazwa jednostki
Gmina Witnica
Adres
Zobacz
Lp: 129
Data zgłoszenia
2020-08-31
Numer
9/2020
Temat
Nieruchomość gruntowa niezabudowana działka nr 168 o pow. 0,1900 m2 położona w miejscowości Dobrochów. Oznaczenie w aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – symbol M8 – mieszkalnictwo (wielorodzinne, jednorodzinne, zagrodowe), obszar zabudowany do adaptacji. Cena nieruchomości 26.600,00 PLN. Do wylicytowanej ceny dolicza się koszty przygotowania działki do sprzedaży w kwocie 250,00 zł. KW brak. Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań.
Nazwa jednostki
Gmina Przewóz
Adres
Zobacz
Lp: 130
Data zgłoszenia
2020-08-31
Numer
8/2020
Temat
Nieruchomość gruntowa niezabudowana działka nr 6/11 o pow. 0,1268 m2 położona w Przewozie. Oznaczenie w aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – symbol E5 (pola) – ekologia, obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej wyłączony spod zabudowy. Cena nieruchomości 19.020,00 PLN. Do wylicytowanej ceny dolicza się koszty przygotowania działki do sprzedaży w kwocie 400,00 zł. KW ZG1R/00033018/7. Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań.
Nazwa jednostki
Gmina Przewóz
Adres
Zobacz
Lp: 131
Data zgłoszenia
2020-08-31
Numer
10/2020
Temat
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka nr 234/8 o pow. 0,1946 m2 położona w miejscowości Straszów. Oznaczenie w aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – symbol M8 – mieszkalnictwo (wielorodzinne, jednorodzinne, zagrodowe), obszar zabudowany do adaptacji. Cena nieruchomości 29.190,00 PLN. Do wylicytowanej ceny dolicza się koszty przygotowania działki do sprzedaży w kwocie 250,00 zł. KW ZG1R/00036536/5. Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań.
Nazwa jednostki
Gmina Przewóz
Adres
Zobacz
Lp: 132
Data zgłoszenia
2020-08-31
Numer
7/2020
Temat
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka nr 5/3 o pow. 0,0978 m2 położona w Przewozie. Oznaczenie w aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – symbol M8 – mieszkalnictwo (wielorodzinne, jednorodzinne, zagrodowe), obszar zabudowany do adaptacji. Cena nieruchomości 19.560,00 PLN. Do wylicytowanej ceny dolicza się koszty przygotowania działki do sprzedaży w kwocie 400,00 zł. KW ZG1R/00033929/6. Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań.
Nazwa jednostki
Gmina Przewóz
Adres
Zobacz
Lp: 133
Data zgłoszenia
2020-08-31
Numer
264
Temat
Burmistrz Świebodzina ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomość gruntowej położonej w Świebodzinie
Nazwa jednostki
Gmina Świebodzin
Adres
Zobacz
Lp: 134
Data zgłoszenia
2020-08-27
Numer
14-2020
Temat
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku wielolokalowym wraz z ułamkową częścią gruntu stanowiącego własność Gminy Nowe Miasteczko
Nazwa jednostki
Gmina Nowe Miasteczko
Adres
Zobacz
Lp: 135
Data zgłoszenia
2020-08-27
Numer
Ogłoszenie Nr 95/II/2020 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 sierpnia 2020r.
Temat
Ogłoszenie Nr 95/II/2020 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 sierpnia 2020r. o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta Gorzowa Wlkp. położonych w Gorzowie Wlkp. przy ul. Górczyńskiej (Park Górczyński) przeznaczonych na cele gastronomiczne – budowa obiektów gastronomicznych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp: 136
Data zgłoszenia
2020-08-24
Numer
13-2020
Temat
działki nr 355/11, działki nr 355/12, działki nr 355/13, działki nr 355/14
Nazwa jednostki
Gmina Nowe Miasteczko
Adres
Zobacz
Lp: 137
Data zgłoszenia
2020-08-21
Numer
44/2020
Temat
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Zielonej Górze przy ul. Żytniej (dz. nr 197/27).
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 138
Data zgłoszenia
2020-08-21
Numer
45/2020
Temat
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Zielonej Górze przy ul. Osiedle Pomorskie (dz. nr 731/34)
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 139
Data zgłoszenia
2020-08-21
Numer
Ogłoszenie Nr 93/II/2020 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 sierpnia 2020r. i Ogłoszenie Nr 1
Temat
Ogłoszenie Nr 93/II/2020 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 sierpnia 2020r. na najem na czas nieoznaczony lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Gorzowa Wlkp. położonych w Gorzowie Wlkp. Ogłoszenie Nr 100/II/2020 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 września 2020r. o odwołaniu przetargu na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Miasta Gorzowa Wlkp.
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp: 140
Data zgłoszenia
2020-08-19
Numer
5/BN/2020
Temat
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie gminne: Wschowa, Łysiny, Osowa Sień
Nazwa jednostki
Gmina Wschowa
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji