ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 261
Data publikacji
2023-08-01 09:41:27
Temat
opis zgłoszenia: instalacja gazowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, inwestor: ANDRZEJ TRAWIŃSKI
Nazwa jednostki
Powiat Zielonogórski
Adres
Zobacz
Lp: 262
Data publikacji
2023-08-01 07:35:59
Temat
opis zgłoszenia: Instalacje gazowe, inwestor: Michel Szymoniak
Nazwa jednostki
Powiat Nowosolski
Adres
Zobacz
Lp: 263
Data publikacji
2023-08-01 07:35:02
Temat
opis zgłoszenia: Instalacje gazowe, inwestor: Alicja i Henryk Krakowscy
Nazwa jednostki
Powiat Nowosolski
Adres
Zobacz
Lp: 264
Data publikacji
2023-07-31 16:08:48
Temat
opis zgłoszenia: sieci elektroenergetyczne obejmujące napięcia znamionowe nie wyższe niż 1 kV, inwestor: ENEA OPERATOR SP.ZO.O.
Nazwa jednostki
Powiat Zielonogórski
Adres
Zobacz
Lp: 265
Data publikacji
2023-07-31 16:06:38
Temat
opis zgłoszenia: sieci elektroenergetyczne obejmujące napięcia znamionowe nie wyższe niż 1 kV, inwestor: ENEA OPERATOR SP. Z O.O.
Nazwa jednostki
Powiat Zielonogórski
Adres
Zobacz
Lp: 266
Data publikacji
2023-07-31 13:48:26
Temat
opis zgłoszenia: sieci elektroenergetyczne obejmujące napięcia znamionowe nie wyższe niż 1 kV, inwestor: ENEA Operator Sp. z o.o.
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 267
Data publikacji
2023-07-31 13:25:16
Temat
opis zgłoszenia: sieć gazowa, inwestor: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 268
Data publikacji
2023-07-31 13:17:57
Temat
opis zgłoszenia: Budowa wewnętrznej instalacji gazowej, inwestor: Olech Cecylia
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 269
Data publikacji
2023-07-31 13:13:42
Temat
opis zgłoszenia: przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej, inwestor: Tomczyk Bartosz
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 270
Data publikacji
2023-07-31 13:08:02
Temat
opis zgłoszenia: wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa, inwestor: Trębuła Katarzyna
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 271
Data publikacji
2023-07-31 13:00:19
Temat
opis zgłoszenia: przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej, inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 272
Data publikacji
2023-07-31 12:56:12
Temat
opis zgłoszenia: wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa, inwestor: Piecharków Danuta
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 273
Data publikacji
2023-07-31 12:53:22
Temat
opis zgłoszenia: wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa, inwestor: Białostocka Anna
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 274
Data publikacji
2023-07-31 12:42:35
Temat
opis zgłoszenia: wewnętrzna instalacja gazowa, inwestor: Lis Jacek Adam
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 275
Data publikacji
2023-07-31 11:35:44
Temat
opis zgłoszenia: sieci elektroenergetyczne obejmujące napięcia znamionowe nie wyższe niż 1 kV, inwestor: ENEA Operator sp. z o.o.
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 276
Data publikacji
2023-07-31 10:52:02
Temat
opis zgłoszenia: sieci elektroenergetyczne obejmujące napięcia znamionowe nie wyższe niż 1 kV, inwestor: ENEA Operator Sp. z o.o.
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 277
Data publikacji
2023-07-31 10:46:19
Temat
opis zgłoszenia: sieć kanalizacji sanitarnej, inwestor: Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. zo.o.
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 278
Data publikacji
2023-07-31 10:18:01
Temat
opis zgłoszenia: sieć i przyłącza.-wod.kan., inwestor: Szymański Robert
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 279
Data publikacji
2023-07-31 10:06:58
Temat
opis zgłoszenia: wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa, inwestor: Niemczynowska Agata
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 280
Data publikacji
2023-07-31 10:06:53
Temat
opis zgłoszenia: wolnostojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których oddziaływanie mieści się w całości na działce lub działkach na których zostały zaprojektowane, inwestor: RYSZARD DANIŁOW
Nazwa jednostki
Powiat Zielonogórski
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji