ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 138221
Data publikacji
2000-11-28 00:00:00
Numer
XXXIII/382/2000
Tytuł
w sprawie sprzedaży na rzecz Parafii Rzymsko - Katolickiej pod wezwaniem św. Alberta Chmielowskiego w Zielonej Górze ul. Obywatelska nr 1 nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność miasta Zielona Góra
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 138222
Data publikacji
2000-11-28 00:00:00
Numer
XXXIII/383/2000
Tytuł
w sprawie sprzedaży na rzecz Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej w Zielonej Górze nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność miasta Zielona Góra
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 138223
Data publikacji
2000-11-28 00:00:00
Numer
XXXIII/385/2000
Tytuł
w sprawie utworzenia środka specjalnego w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 138224
Data publikacji
2000-11-28 00:00:00
Numer
XXXIII/380/2000
Tytuł
w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem Miasta Zielona Góra w celu budowy parkingu przy ul. Kazimierza Wielkiego w Zielonej Górze
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 138225
Data publikacji
2000-10-24 00:00:00
Numer
XXXII/346/2000
Tytuł
w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 138226
Data publikacji
2000-10-24 00:00:00
Numer
XXXII/347/2000
Tytuł
w sprawie nadania nazwy nowo powstającemu osiedlu
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 138227
Data publikacji
2000-10-24 00:00:00
Numer
XXXII/348/2000
Tytuł
w sprawie zmiany nazwy części ulicy Generała Jarosława Dąbrowskiego
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 138228
Data publikacji
2000-10-24 00:00:00
Numer
XXXII/349/2000
Tytuł
w sprawie zmiany nazwy części ulicy Artura Grottgera
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 138229
Data publikacji
2000-10-24 00:00:00
Numer
XXXII/350/2000
Tytuł
w sprawie zmiany nazwy części ulicy Krakusa
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 138230
Data publikacji
2000-10-24 00:00:00
Numer
XXXII/351/2000
Tytuł
w sprawie zmiany nazwy części ulicy Krętej
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 138231
Data publikacji
2000-10-24 00:00:00
Numer
XXXII/353/2000
Tytuł
w sprawie zmiany nazwy części ulicy Wiejskiej
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 138232
Data publikacji
2000-10-24 00:00:00
Numer
XXXII/354/2000
Tytuł
w sprawie zmiany nazwy części ulicy Zielonogórskiej
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 138233
Data publikacji
2000-09-26 00:00:00
Numer
XXXI/340/2000
Tytuł
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia miasta Zielona Góra do "Aquarena Zielona Góra" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 138234
Data publikacji
2000-06-27 00:00:00
Numer
XXVIII/306/2000
Tytuł
w sprawie podjęcia działań zmierzających do przyjęcia na teren miasta Zielona Góra polskich rodzin z Kazachstanu
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 138235
Data publikacji
2000-06-27 00:00:00
Numer
XXVIII/312/2000
Tytuł
w sprawie zmiany w stałych obwodach głosowania
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 138236
Data publikacji
2000-06-27 00:00:00
Numer
XXVIII/307/2000
Tytuł
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra dla terenu stacji paliw przy ul. Wrocławskiej
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 138237
Data publikacji
2000-05-30 00:00:00
Numer
XXVI/282/2000
Tytuł
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz sposobu ich rozliczania
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 138238
Data publikacji
2000-05-30 00:00:00
Numer
XXVI/286/2000
Tytuł
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 138239
Data publikacji
2000-04-18 00:00:00
Numer
XXV/278/2000
Tytuł
w sprawie zamiany nieruchomości leśnych położonych w Zielonej Górze
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 138240
Data publikacji
2000-03-28 00:00:00
Numer
XXIV/258/2000
Tytuł
w sprawie zamiany nieruchomości lokalowych położonych w Zielonej Górze
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji