ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 131141
Data publikacji
2007-04-12 23:12:44
Numer
V/30/07
Tytuł
w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na wydobywanie kruszywa położonego w miejscowości Górzyn gmina Lubsko.
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 131142
Data publikacji
2007-04-12 23:09:47
Numer
V/29/07
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 131143
Data publikacji
2007-04-03 08:30:39
Numer
VI/57/07
Tytuł
w sprawie raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska Miasta Zielona Góra”
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 131144
Data publikacji
2007-04-02 13:55:06
Numer
VI/71/07
Tytuł
w sprawie zapewnienia środków finansowych w budżecie Miasta Zielona Góra na rok 2008 na pomoc finansową Szpitalowi Wojewódzkiemu w Zielonej Górze na realizację Projektu w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 131145
Data publikacji
2007-04-02 13:47:33
Numer
VI/70/07
Tytuł
w sprawie rozpatrzenia ponownie wniesionych skarg na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 131146
Data publikacji
2007-04-02 13:44:44
Numer
VI/69/07
Tytuł
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Zielona Góra
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 131147
Data publikacji
2007-04-02 13:41:17
Numer
VI/68/07
Tytuł
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gimnazjum nr 3 w Zielonej Górze
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 131148
Data publikacji
2007-04-02 13:18:28
Numer
VI/64/07
Tytuł
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2007 roku
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 131149
Data publikacji
2007-04-02 10:44:23
Numer
VI/58/07
Tytuł
w sprawie uchylenia uchwały Nr LXXIII/662/06 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 września 2006 r.
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 131150
Data publikacji
2007-04-02 10:06:11
Numer
VI/56/07
Tytuł
w sprawie stwierdzenia nabycia własności pojazdów przez Miasto Zielona Góra
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 131151
Data publikacji
2007-04-02 09:47:55
Numer
VI/55/07
Tytuł
w sprawie stwierdzenia nabycia własności pojazdów przez Miasto Zielona Góra
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 131152
Data publikacji
2007-04-02 09:43:23
Numer
VI/54/07
Tytuł
w sprawie stwierdzenia nabycia własności pojazdów przez Miasto Zielona Góra
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 131153
Data publikacji
2007-04-02 09:36:25
Numer
VI/53/07
Tytuł
w sprawie stwierdzenia nabycia własności pojazdów przez Miasto Zielona Góra
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 131154
Data publikacji
2007-03-20 13:10:07
Numer
310/07
Tytuł
w sprawie powołania członków Rady Sportu
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 131155
Data publikacji
2007-03-20 13:04:49
Numer
309/07
Tytuł
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenie składu i zasad powoływania Zielonogórskiej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 131156
Data publikacji
2007-03-14 14:27:18
Numer
288/07
Tytuł
w sprawie Polityki.
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 131157
Data publikacji
2007-03-07 10:31:37
Numer
II/6/07
Tytuł
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Świdnica
Nazwa jednostki
Gmina Świdnica
Adres
Zobacz
Lp: 131158
Data publikacji
2007-03-07 09:39:41
Numer
II/4/07
Tytuł
w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w gminie Świdnica oraz zbiorowego odprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków w Drzonowie
Nazwa jednostki
Gmina Świdnica
Adres
Zobacz
Lp: 131159
Data publikacji
2007-03-06 16:04:47
Numer
V/44/07
Tytuł
w sprawie sposobu organizacji pogrzebów przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 131160
Data publikacji
2007-03-06 15:53:53
Numer
V/43/07
Tytuł
w sprawie statutu Noclegowni dla Bezdomnych Osób imienia Ojca Stefana Modesta Glorieux w Zielonej Górze
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji