ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 131101
Data publikacji
2007-06-04 09:49:39
Numer
VII/45/07
Tytuł
w sprawie wydania OPINII co do lokalizacji salonu gier na automatach w Lubsku przy ul. Gazowej 2 dla „Club Fair Play” sp.z o.o. z siedzibą w Opolu
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 131102
Data publikacji
2007-06-04 09:48:03
Numer
VIII/91/07
Tytuł
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania i wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w tej strefie
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 131103
Data publikacji
2007-06-04 09:21:17
Numer
VIII/89/07
Tytuł
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 131104
Data publikacji
2007-06-04 09:17:43
Numer
VII/44/07
Tytuł
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubsko na 2007r.
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 131105
Data publikacji
2007-06-04 09:05:24
Numer
VII/43/07
Tytuł
w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 131106
Data publikacji
2007-06-04 09:02:37
Numer
VII/42/07
Tytuł
w sprawie przyjęcia dotacji oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego w postaci weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 131107
Data publikacji
2007-06-04 08:59:02
Numer
VII/41/07
Tytuł
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących na terenie miasta i gminy Lubsko w celu tworzenia nowych miejsc pracy
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 131108
Data publikacji
2007-06-04 08:57:05
Numer
VII/40/07
Tytuł
w sprawie: ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Lubsko jest organem prowadzącym.
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 131109
Data publikacji
2007-06-04 08:50:59
Numer
VII/39/07
Tytuł
w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Lubsko”
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 131110
Data publikacji
2007-06-04 08:44:50
Numer
VII/38/07
Tytuł
w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/98/04 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie zasad nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Lubsko”
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 131111
Data publikacji
2007-05-31 11:14:20
Numer
613/07
Tytuł
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 22 w Zielonej Górze
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 131112
Data publikacji
2007-05-22 13:13:09
Numer
480/07
Tytuł
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Gimnazjum Nr 3 w Zielonej Górze
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 131113
Data publikacji
2007-05-21 08:43:42
Numer
570/07
Tytuł
w sprawie powołania Komisji do oceny ofert na wykonywanie zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 131114
Data publikacji
2007-05-10 09:08:01
Numer
539/07
Tytuł
w sprawie regulaminu wewnętrznego Biura Egzekucji Administracyjnej
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 131115
Data publikacji
2007-05-09 08:09:15
Numer
394/07
Tytuł
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację III Festiwalu Kabaretu – Zielona Góra 2007 oraz powołania Komisji Konkursowej
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 131116
Data publikacji
2007-05-08 08:42:21
Numer
505/07
Tytuł
w sprawie powołania Komisji do Spraw Stypendiów Twórczych i Artystycznych Miasta Zielona Góra
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 131117
Data publikacji
2007-05-08 08:33:28
Numer
385/07
Tytuł
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania miasta Zielona Góra w roku 2007 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 131118
Data publikacji
2007-05-08 08:24:59
Numer
422/07
Tytuł
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Zielonogórskiej Rady Sportu
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 131119
Data publikacji
2007-05-08 08:16:01
Numer
508/07
Tytuł
w sprawie powołania Komisji do spraw stypendiów sportowych Miasta Zielona Góra
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 131120
Data publikacji
2007-05-07 15:07:42
Numer
Uchwała Nr XVII/98/04
Tytuł
w sprawie: zasad nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Lubsko”
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji