ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 131081
Data publikacji
2007-07-04 13:30:34
Numer
IX/50/07
Tytuł
w sprawie wydania opinii co do lokalizacji punktu gier na automatach o niskich wygranych w lokalu Usługowo-Handlowym w Lubsku przy ul. Kopernika nr 16 dla „Grupy Fair Play” sp. z o.o. z siedzibą w Opolu
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 131082
Data publikacji
2007-07-04 13:28:31
Numer
IX/49/07
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 131083
Data publikacji
2007-07-04 13:27:18
Numer
IX/48/07
Tytuł
w sprawie wyposażenia w majątek Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Lubsku
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 131084
Data publikacji
2007-07-04 13:25:07
Numer
IX/47/07
Tytuł
w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Lubsku Nr XXXVIII/287/2002 z dnia 3 kwietnia 2002 r. oraz uchwały Rady Miejskiej w Lubsku Nr XXXV/246/2005 z dnia 18 listopada 2005 r.
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 131085
Data publikacji
2007-07-04 11:08:36
Numer
794/07
Tytuł
w sprawie regulaminu wewnętrznego Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 131086
Data publikacji
2007-07-02 14:00:31
Numer
730/07
Tytuł
w sprawie nabycia przez Miasto udziałów i wniesienia aportu do spółki Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Zielonej Górze
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 131087
Data publikacji
2007-06-29 11:24:27
Numer
IX/106/07
Tytuł
w sprawie stwierdzenia nabycia własności pojazdu przez Miasto Zielona Góra
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 131088
Data publikacji
2007-06-27 13:35:52
Numer
685/07
Tytuł
w sprawie konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 131089
Data publikacji
2007-06-18 09:46:31
Numer
686/07
Tytuł
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Edukacyjnego Nr 1 w Zielonej Górze
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 131090
Data publikacji
2007-06-11 12:09:42
Numer
616/07
Tytuł
w sprawie przyznania stypendiów twórczych i artystycznych Miasta Zielona Góra na rok 2007
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 131091
Data publikacji
2007-06-05 11:32:24
Numer
383/07
Tytuł
w sprawie nabycia przez Miasto udziałów i wniesienia aportu do spółki Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Zielonej Górze
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 131092
Data publikacji
2007-06-05 11:30:03
Numer
365/07
Tytuł
w sprawie użyczenia rzeczy ruchomych i nieruchomości położonych w Łężycy i Przylepie „Zielonogórskim Wodociągom i Kanalizacji” Sp. z o.o.
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 131093
Data publikacji
2007-06-04 15:08:59
Numer
VIII/102/07
Tytuł
w sprawie opinii dotyczącej przekształcenia Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 131094
Data publikacji
2007-06-04 15:01:36
Numer
VIII/101/07
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Zielona Góra o statusie miejskim a Skarbem Państwa
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 131095
Data publikacji
2007-06-04 14:43:02
Numer
VIII/99/07
Tytuł
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Zielona Góra
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 131096
Data publikacji
2007-06-04 14:29:35
Numer
VIII/98/07
Tytuł
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 131097
Data publikacji
2007-06-04 14:25:04
Numer
VIII/97/07
Tytuł
w sprawie rozpatrzenia ponownie wniesionej skargi na działalność Prezydenta Miasta Zielona Góra
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 131098
Data publikacji
2007-06-04 13:30:54
Numer
VIII/96/07
Tytuł
w sprawie rozpatrzenia ponownie wniesionych skarg na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 131099
Data publikacji
2007-06-04 10:49:44
Numer
VIII/94/07
Tytuł
w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 131100
Data publikacji
2007-06-04 09:55:15
Numer
VII/46/07
Tytuł
w sprawie porozumienia o współpracy gminy Lubsko, miast Łęknica i Gubin, gminy Brody oraz miast Forst, Guben i Neuzelle z Europejskim Stowarzyszeniem Inżynierów Krajobrazu (ELCA) w zakresie przeprowadzenia I-szego Regionu Kultury Ogrodowej.
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji