ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 131061
Data publikacji
2007-08-01 08:35:18
Numer
IX/63/07
Tytuł
w sprawie przyjęcia dotacji oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 131062
Data publikacji
2007-08-01 08:31:50
Numer
IX/62/07
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 131063
Data publikacji
2007-08-01 08:28:40
Numer
IX/61/07
Tytuł
w sprawie zmiany uchwały nr IX/58/07 z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 131064
Data publikacji
2007-08-01 08:24:43
Numer
IX/60/07
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 131065
Data publikacji
2007-07-25 14:56:53
Numer
VII/31/07
Tytuł
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Radomia gmina Świdnica
Nazwa jednostki
Gmina Świdnica
Adres
Zobacz
Lp: 131066
Data publikacji
2007-07-25 14:52:18
Numer
VII/30/07
Tytuł
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Świdnica gmina Świdnica
Nazwa jednostki
Gmina Świdnica
Adres
Zobacz
Lp: 131067
Data publikacji
2007-07-25 14:44:13
Numer
VII/27/07
Tytuł
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Świdnica, stanowiących pomoc de minimis.
Nazwa jednostki
Gmina Świdnica
Adres
Zobacz
Lp: 131068
Data publikacji
2007-07-19 13:20:11
Numer
822/07
Tytuł
w sprawie przekazania 12 wiat przystankowych
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 131069
Data publikacji
2007-07-16 11:16:17
Numer
X/115/07
Tytuł
w sprawie nabycia nieruchomości lokalowych od Stronnictwa Demokratycznego
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 131070
Data publikacji
2007-07-16 10:46:21
Numer
X/111/07
Tytuł
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Rekreacyjno - Sportowego w Zielonej Górze
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 131071
Data publikacji
2007-07-06 09:03:35
Numer
774/07
Tytuł
zmieniające zarządzenie w sprawie użyczenia rzeczy ruchomych i nieruchomości położonych w Łężycy i Przylepie „Zielonogórskim Wodociągom i Kanalizacji” Sp. z o.o.
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 131072
Data publikacji
2007-07-04 13:35:27
Numer
IX/59/07
Tytuł
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących na terenie miasta i gminy Lubsko w celu tworzenia nowych miejsc pracy
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 131073
Data publikacji
2007-07-04 13:35:09
Numer
IX/58/07
Tytuł
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 131074
Data publikacji
2007-07-04 13:34:48
Numer
IX/57/07
Tytuł
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubsko na 2007r
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 131075
Data publikacji
2007-07-04 13:33:46
Numer
IX/56/07
Tytuł
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami: Witosa, Młodzieżową i Kielecką w Lubsku
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 131076
Data publikacji
2007-07-04 13:33:19
Numer
IX/55/07
Tytuł
w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 131077
Data publikacji
2007-07-04 13:32:36
Numer
IX/54/07
Tytuł
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działki o numerze ewidencyjnym 640/1, zawartej pomiędzy drogą nieurządzoną o numerze ewidencyjnym 1077/1 i rowem melioracyjnym o numerze ewidencyjnym 1184, położonych w obrębie Górzyn, Gmina Lubsko
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 131078
Data publikacji
2007-07-04 13:32:29
Numer
IX/53/07
Tytuł
w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników.
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 131079
Data publikacji
2007-07-04 13:32:21
Numer
IX/52/07
Tytuł
w sprawie wydania opinii co do lokalizacji punktu gier na automatach o niskich wygranych w lokalu w Lubsku przy ul. Gazowej nr 2 dla „Grupy Fair Play” sp. z o.o. z siedzibą w Opolu
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 131080
Data publikacji
2007-07-04 13:31:57
Numer
IX/51/07
Tytuł
w sprawie wydania opinii co do lokalizacji punktu gier na automatach o niskich wygranych w lokalu Bar „ TITAN ” Sp. z o.o. w Lubsku przy ul. Przemysłowej nr 4 dla „Grupy Fair Play” sp. z o.o. z siedzibą w Opolu
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji