ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 131041
Data publikacji
2007-09-09 21:02:16
Numer
XI/126/07
Tytuł
w sprawie zapewnienia środków finansowych w budżecie miasta na rok 2007 i 2008 na realizację przedsięwzięcia pn. „Wspieranie rozwoju gospodarki i turystyki w obszarze przygranicznym” w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 131042
Data publikacji
2007-09-09 20:49:54
Numer
XI/125/07
Tytuł
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 131043
Data publikacji
2007-09-09 20:43:25
Numer
XI/124/07
Tytuł
w sprawie stwierdzenia nabycia własności pojazdów przez Miasto Zielona Góra
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 131044
Data publikacji
2007-09-09 19:50:56
Numer
XI/118/07
Tytuł
uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 131045
Data publikacji
2007-09-09 19:45:42
Numer
XI/117/07
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej realizacji projektu „Centra kształcenia na odległość na wsiach”
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 131046
Data publikacji
2007-09-09 19:36:58
Numer
XI/116/07
Tytuł
w sprawie sprawozdania z realizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Zielona Góra”
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 131047
Data publikacji
2007-09-04 16:28:29
Numer
729/07
Tytuł
w sprawie regulaminu wewnętrznego Biura Zarządzania Drogami
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 131048
Data publikacji
2007-09-03 10:48:39
Numer
997/07
Tytuł
w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 3 w Zielonej Górze
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 131049
Data publikacji
2007-08-31 09:45:42
Numer
870/07
Tytuł
w sprawie powołania Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 131050
Data publikacji
2007-08-30 14:10:29
Numer
954/07
Tytuł
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 25 w Zielonej Górze
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 131051
Data publikacji
2007-08-30 12:41:56
Numer
996/07
Tytuł
w sprawie przyznania nagród sportowych Miasta Zielona Góra na rok 2007
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 131052
Data publikacji
2007-08-30 12:37:00
Numer
944/07
Tytuł
sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 131053
Data publikacji
2007-08-21 13:06:47
Numer
647/07
Tytuł
w sprawie regulaminu organizacyjnego Pogotowia Opiekuńczego w Zielonej Górze
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 131054
Data publikacji
2007-08-16 18:37:48
Numer
941/07
Tytuł
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 39 w Zielonej Górze
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 131055
Data publikacji
2007-08-16 18:26:46
Numer
940/07
Tytuł
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonej Górze
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 131056
Data publikacji
2007-08-16 18:15:28
Numer
938/07
Tytuł
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Zielonej Górze
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 131057
Data publikacji
2007-08-16 17:59:18
Numer
939/07
Tytuł
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 17 w Zielonej Górze
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 131058
Data publikacji
2007-08-16 17:35:05
Numer
955/07
Tytuł
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 6 w Zielonej Górze
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 131059
Data publikacji
2007-08-01 08:56:36
Numer
IX/65/07
Tytuł
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubsko na 2007r
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 131060
Data publikacji
2007-08-01 08:41:04
Numer
IX/64/07
Tytuł
w sprawie przyjęcia dotacji oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji