ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 131021
Data publikacji
2001-03-27 00:00:00
Numer
XXXVIII/457/01
Tytuł
w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 131022
Data publikacji
2001-03-27 00:00:00
Numer
XXXVIII/458/01
Tytuł
w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 131023
Data publikacji
2001-03-27 00:00:00
Numer
XXXVIII/462/01
Tytuł
w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości niezabudowanych położonych w Zielonej Górze
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 131024
Data publikacji
2001-03-27 00:00:00
Numer
XXXVIII/460/01
Tytuł
w sprawie zmiany obwodów gimnazjów w Zielonej Górze
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 131025
Data publikacji
2001-03-27 00:00:00
Numer
XXXVIII/450/01
Tytuł
w sprawie odrzucenia protestu wniesionego do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Zielonej Góry, w części dotyczącej terenu przy al. Konstytucji 3 Maja
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 131026
Data publikacji
2001-03-27 00:00:00
Numer
XXXVIII/459/01
Tytuł
w sprawie zmiany obwodów szkół podstawowych w Zielonej Górze
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 131027
Data publikacji
2001-03-27 00:00:00
Numer
XXXVIII/451/01
Tytuł
w sprawie odrzucenia protestu wniesionego do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Zielonej Góry, w części dotyczącej terenu przy al. Konstytucji 3 Maja
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 131028
Data publikacji
2001-03-27 00:00:00
Numer
XXXVIII/449/01
Tytuł
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Zielonej Góry
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 131029
Data publikacji
2001-03-27 00:00:00
Numer
XXXVIII/452/01
Tytuł
w sprawie odrzucenia protestu wniesionego do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Zielonej Góry, w części dotyczącej terenu przy al. Konstytucji 3 Maja
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 131030
Data publikacji
2001-03-27 00:00:00
Numer
XXXVIII/448/01
Tytuł
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Zielonej Góry
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 131031
Data publikacji
2001-03-27 00:00:00
Numer
XXXVIII/453/01
Tytuł
w sprawie odrzucenia protestu wniesionego do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Zielonej Góry, w części dotyczącej terenu przy al. Konstytucji 3 Maja
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 131032
Data publikacji
2001-02-27 00:00:00
Numer
XXXVII/431/01
Tytuł
w sprawie ustalenia wartości jednego punktu oraz najniższego wynagrodzenia dla pracowników Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 131033
Data publikacji
2001-02-27 00:00:00
Numer
XXXVII/437/01
Tytuł
w sprawie zasad udzielania poręczeń lub gwarancji przez miasto Zielona Góra
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 131034
Data publikacji
2001-02-27 00:00:00
Numer
XXXVII/425/01
Tytuł
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego Jędrzychów II w Zielonej Górze
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 131035
Data publikacji
2001-01-30 00:00:00
Numer
XXXVI/403/01
Tytuł
zmieniająca uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości leśnych położonych w Zielonej Górze
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 131036
Data publikacji
2001-01-30 00:00:00
Numer
XXXVI/416/01
Tytuł
w sprawie darowizny na rzecz Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, stanowiącego własność Gminy Zielona Góra o statusie miejskim, położonego w Zielonej Górze przy ul. Chrobrego 39/14
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 131037
Data publikacji
2001-01-30 00:00:00
Numer
XXXVI/417/01
Tytuł
w sprawie darowizny na rzecz Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, stanowiącego własność Gminy Zielona Góra o statusie miejskim, położonego w Zielonej Górze przy ul. Zamenhofa 28/6
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 131038
Data publikacji
2001-01-30 00:00:00
Numer
XXXVI/418/01
Tytuł
w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 131039
Data publikacji
2001-01-30 00:00:00
Numer
XXXVI/424/01
Tytuł
w sprawie wniosku o uchylenie uchwał Rady Miejskiej w Zielonej Górze
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 131040
Data publikacji
2001-01-09 00:00:00
Numer
XXXV/402/01
Tytuł
w sprawie budżetu miasta na rok 2001
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji