ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 130981
Data publikacji
2007-11-08 12:35:04
Numer
XIII/81/07
Tytuł
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 130982
Data publikacji
2007-11-08 12:30:19
Numer
XIII/80/07
Tytuł
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku w roku 2008
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 130983
Data publikacji
2007-11-08 12:26:59
Numer
XIII/79/07
Tytuł
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2008
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 130984
Data publikacji
2007-11-08 12:21:43
Numer
XIII/78/07
Tytuł
w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Lubsko
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 130985
Data publikacji
2007-11-08 12:11:37
Numer
XIII/77/07
Tytuł
w sprawie przyjęcia od Powiatu Żarskiego zadań w zakresie dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej i w klasach I – III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dofinansowania zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 130986
Data publikacji
2007-11-08 12:03:00
Numer
XIII/76/07
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 130987
Data publikacji
2007-11-08 11:09:25
Numer
XIII/75/07
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 130988
Data publikacji
2007-11-08 11:00:30
Numer
XIII/74/07
Tytuł
w sprawie nadania nazwy dla rond drogowych w Lubsku
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 130989
Data publikacji
2007-11-06 20:27:13
Numer
XV/187/07
Tytuł
w sprawie współdziałania z Gminą Zielona Góra oraz zapewnienia środków finansowych w budżecie Miasta Zielona Góra na rok 2008 na jego realizację
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 130990
Data publikacji
2007-11-06 17:55:05
Numer
XV/186/07
Tytuł
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Zielona Góra
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 130991
Data publikacji
2007-11-06 17:18:11
Numer
XV/184/07
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntów
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 130992
Data publikacji
2007-11-06 17:09:31
Numer
XV/183/07
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości lokalowych sprzedawanych na rzecz ich najemców
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 130993
Data publikacji
2007-11-06 17:05:58
Numer
XV/182/07
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej sprzedawanych na rzecz ich najemców
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 130994
Data publikacji
2007-11-06 17:01:15
Numer
XV/181/07
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców i pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 130995
Data publikacji
2007-11-06 16:57:38
Numer
XV/180/07
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntów
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 130996
Data publikacji
2007-11-06 16:40:41
Numer
XV/179/07
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za nieruchomość oddaną w trwały zarząd
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 130997
Data publikacji
2007-11-06 16:32:27
Numer
XV/178/07
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości niezabudowanej
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 130998
Data publikacji
2007-11-06 16:03:36
Numer
XV/176/07
Tytuł
w sprawie zmiany Statutu Miasta Zielona Góra
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 130999
Data publikacji
2007-11-06 15:57:17
Numer
XV/175/07
Tytuł
uchylająca uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 131000
Data publikacji
2007-11-06 15:01:10
Numer
XV/167/07
Tytuł
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji