ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 130961
Data publikacji
2007-12-03 11:08:31
Numer
XVI/203/07
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntów
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 130962
Data publikacji
2007-12-03 10:55:37
Numer
XVI/202/07
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntów
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 130963
Data publikacji
2007-12-03 10:33:33
Numer
XVI/201/07
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców i pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 130964
Data publikacji
2007-12-03 10:26:50
Numer
XVI/200/07
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej sprzedawanych na rzecz ich najemców
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 130965
Data publikacji
2007-12-03 10:05:55
Numer
XVI/196/07
Tytuł
w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w 2008 roku
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 130966
Data publikacji
2007-12-03 10:01:10
Numer
XVI/195/07
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 130967
Data publikacji
2007-12-03 08:29:50
Numer
XVI/193/07
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 130968
Data publikacji
2007-11-28 10:58:59
Numer
1354/07
Tytuł
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 130969
Data publikacji
2007-11-20 08:36:37
Numer
1266/07
Tytuł
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Mieście Zielona Góra
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 130970
Data publikacji
2007-11-08 13:49:36
Numer
XIII/92/07
Tytuł
w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2004-2008, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIV/86/03 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 5 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Lubsko na lata 2004-2008
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 130971
Data publikacji
2007-11-08 13:30:34
Numer
XIII/91/07
Tytuł
w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, leśny i rolny.
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 130972
Data publikacji
2007-11-08 13:26:58
Numer
XIII/90/07
Tytuł
w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy Lubsko o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej w Lubsku oświadczenia lustracyjnego
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 130973
Data publikacji
2007-11-08 13:21:32
Numer
XIII/89/07
Tytuł
w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Lubsko o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej w Lubsku oświadczenia lustracyjnego
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 130974
Data publikacji
2007-11-08 13:16:47
Numer
XIII/88/07
Tytuł
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubsko na 2007r
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 130975
Data publikacji
2007-11-08 13:05:21
Numer
XIII/87/07
Tytuł
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Lubska
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 130976
Data publikacji
2007-11-08 12:59:50
Numer
XIII/86/07
Tytuł
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubsko na rok 2007
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 130977
Data publikacji
2007-11-08 12:56:12
Numer
XIII/85/07
Tytuł
w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego oraz określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania i rozliczania tej dotacji
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 130978
Data publikacji
2007-11-08 12:52:49
Numer
XIII/84/07
Tytuł
w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego oraz określenie szczegółowych zasad i trybu udzielania i rozliczania tej dotacji
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 130979
Data publikacji
2007-11-08 12:46:42
Numer
XIII/83/07
Tytuł
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 130980
Data publikacji
2007-11-08 12:43:10
Numer
XIII/82/07
Tytuł
w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku.
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji