ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 130941
Data publikacji
2007-12-21 12:21:11
Numer
XIV/98/07
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Lubska na zaciągnięcie zobowiązania finansowego w postaci podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 130942
Data publikacji
2007-12-21 12:17:33
Numer
XIV/97/07
Tytuł
w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007 oraz planu finansowego tych wydatków
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 130943
Data publikacji
2007-12-21 12:15:25
Numer
XIV/96/07
Tytuł
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubsko na 2007r
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 130944
Data publikacji
2007-12-21 12:00:18
Numer
XIV/95/07
Tytuł
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubsko na 2008 rok
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 130945
Data publikacji
2007-12-21 11:57:17
Numer
XIV/94/07
Tytuł
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Lubsko na 2008 rok
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 130946
Data publikacji
2007-12-21 11:50:57
Numer
XIV/93/07
Tytuł
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Lubsko na rok 2008
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 130947
Data publikacji
2007-12-18 19:28:57
Numer
IX/48/07
Tytuł
w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej
Nazwa jednostki
Gmina Świdnica
Adres
Zobacz
Lp: 130948
Data publikacji
2007-12-13 10:40:51
Numer
1355/07
Tytuł
w sprawie wniesienia przez Miasto aportu do Centrum Biznesu sp. z o.o. w Zielonej Górze
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 130949
Data publikacji
2007-12-13 07:59:06
Numer
1375/07
Tytuł
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 130950
Data publikacji
2007-12-10 10:15:58
Numer
1376/07
Tytuł
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 130951
Data publikacji
2007-12-05 12:44:34
Numer
XIV/165/07
Tytuł
obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawy do obliczenia podatku rolnego, określenia wzorów formularzy, zarządzenia poboru oraz zwolnień w podatku rolnym na obszarze Gminy Świebodzin
Nazwa jednostki
Gmina Świebodzin
Adres
Zobacz
Lp: 130952
Data publikacji
2007-12-05 12:44:28
Numer
XIV/164/07
Tytuł
zarządzenia poboru, określenia wzorów formularzy oraz zwolnień w podatku leśnym na obszarze Gminy Świebodzin
Nazwa jednostki
Gmina Świebodzin
Adres
Zobacz
Lp: 130953
Data publikacji
2007-12-05 12:44:02
Numer
XIV/159/07
Tytuł
określenia wysokości stawek, zarządzenia poboru, określenia wzoru formularzy oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Świebodzin
Nazwa jednostki
Gmina Świebodzin
Adres
Zobacz
Lp: 130954
Data publikacji
2007-12-03 12:51:07
Numer
XVI/214/07
Tytuł
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu do reprezentowania Rady Miasta Zielona Góra przed sądami administracyjnymi
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 130955
Data publikacji
2007-12-03 12:38:25
Numer
XVI/211/07
Tytuł
w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 130956
Data publikacji
2007-12-03 12:31:20
Numer
XVI/210/07
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w zamian za nieruchomość stanowiącą własność Gminy Zielona Góra o statusie miejskim
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 130957
Data publikacji
2007-12-03 12:28:22
Numer
XVI/209/07
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w zamian za nieruchomość stanowiącą własność Gminy Zielona Góra o statusie miejskim
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 130958
Data publikacji
2007-12-03 12:25:13
Numer
XVI/208/07
Tytuł
w sprawie zabezpieczenia w budżecie miasta na rok 2008 środków finansowych na organizację „Dni Zielonej Góry – Winobranie”
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 130959
Data publikacji
2007-12-03 12:16:48
Numer
XVI/207/07
Tytuł
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 130960
Data publikacji
2007-12-03 11:47:28
Numer
XVI/206/07
Tytuł
w sprawie utworzenia zespołu o nazwie Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” w Zielonej Górze
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji