ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 61
Data publikacji
2023-03-20 13:43:12
Numer
323/4452/23
Tytuł
Uchwała nr 323/4452/23 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.12.01.00-IZ.00-08-P01/23 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 12 Pomoc Techniczna dla REACT - EU, dla Działania 12.1 Wsparcie zarządzania i wdrażania. Komunikacja i badania dla REACT - EU
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 62
Data publikacji
2023-03-20 13:43:12
Numer
323/4451/23
Tytuł
Uchwała nr 323/4451/23 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę nr 300/4115/22 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.10.01.00-IZ.00-08-P01/22 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 10 Pomoc Techniczna, dla Działania 10.1 Wsparcie zarządzania i wdrażania. Komunikacja i badania
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 63
Data publikacji
2023-03-20 13:43:11
Numer
323/4454/23
Tytuł
Uchwała nr 323/4454/23 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku beneficjenta PW Masterchem Marcin Wiśniewski Piotr Wasilewski sp. j. z dnia 20 października 2022 r. o umorzenie odsetek wynikających z decyzji określającej wysokość zwrotu dofinansowania projektu pod nazwą „Uruchomienie produkcji zamknięć”, które zostały przez beneficjenta zapłacone w dniu 20 stycznia 2022 r.
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 64
Data publikacji
2023-03-20 13:43:11
Numer
323/4453/23
Tytuł
Uchwała nr 323/4453/23 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 45/693/19 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K01/19 Osi Priorytetowej 1 – Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ I – Promocja gospodarcza regionu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 65
Data publikacji
2023-03-20 13:43:10
Numer
323/4456/23
Tytuł
Uchwała nr 323/4456/23 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa drogi 1009F Górczyna – Stare Drzewce oraz przebudowa i rozbudowa drogi 1010F od skrzyżowania z drogą 1011F do skrzyżowania z drogą nr 1109F” – Etap 1.1, Etap 1.2, Etap 4
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 66
Data publikacji
2023-03-20 13:43:10
Numer
323/4455/23
Tytuł
Uchwała nr 323/4455/23 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie nadania numerów drogom powiatowym i gminnym
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 67
Data publikacji
2023-03-20 13:43:09
Numer
323/4458/23
Tytuł
Uchwała nr 323/4458/23 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka numer 667/90, położonej w Międzyrzeczu przy ul. Długiej
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 68
Data publikacji
2023-03-20 13:43:09
Numer
323/4457/23
Tytuł
Uchwała nr 323/4457/23 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 69
Data publikacji
2023-03-20 13:43:08
Numer
323/4460/23
Tytuł
Uchwała nr 323/4460/23 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Dworcowa” w Gorzowie Wielkopolskim lokalu nr 55 położonego w budynku przy ul. Żeromskiego 7 w Pile
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 70
Data publikacji
2023-03-20 13:43:08
Numer
323/4459/23
Tytuł
Uchwała nr 323/4459/23 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wydzierżawienia gruntu, oznaczonego działką numer 667/16, położonego w Międzyrzeczu przy ul. Leśnej, stanowiącego własność Województwa Lubuskiego
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 71
Data publikacji
2023-03-20 13:43:07
Numer
323/4461/23
Tytuł
Uchwała nr 323/4461/23 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Lubuskiego w zakresie Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 72
Data publikacji
2023-03-20 13:43:06
Numer
323/4462/23
Tytuł
Uchwała nr 323/4462/23 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Lubuskiego w zakresie zadań mostowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 73
Data publikacji
2023-03-20 13:17:41
Numer
24/23
Tytuł
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2023 r.
Nazwa jednostki
Gmina Krosno Odrzańskie
Adres
Zobacz
Lp: 74
Data publikacji
2023-03-20 13:17:41
Numer
22/23
Tytuł
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2023 r.
Nazwa jednostki
Gmina Krosno Odrzańskie
Adres
Zobacz
Lp: 75
Data publikacji
2023-03-20 11:18:39
Numer
WA.0050.63.2023
Tytuł
Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary Nr WA.0050.63.2023 z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż z zasobu nieruchomości Gminy Żary o statusie miejskim lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą części ułamkowej gruntu przynależnego do budynku oraz wyznaczenia komisji przetargowej.
Nazwa jednostki
Miasto Żary
Adres
Zobacz
Lp: 76
Data publikacji
2023-03-20 11:16:47
Numer
WA.0050.62.2023
Tytuł
Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary Nr WA.0050.62.2023 z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż z zasobu nieruchomości Gminy Żary o statusie miejskim niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz wyznaczenia komisji przetargowej.
Nazwa jednostki
Miasto Żary
Adres
Zobacz
Lp: 77
Data publikacji
2023-03-20 11:15:10
Numer
WA.0050.61.2023
Tytuł
Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary Nr WA.0050.61.2023 z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad realizowania przez Gminę Żary o statusie miejskim programu „Ciepłe Mieszkanie”.
Nazwa jednostki
Miasto Żary
Adres
Zobacz
Lp: 78
Data publikacji
2023-03-20 10:15:06
Numer
LI/740/23
Tytuł
UCHWAŁA NR LI/740/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie stwierdzenia odwołania Radnego z funkcji Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubuskiego
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 79
Data publikacji
2023-03-20 10:15:05
Numer
LI/742/23
Tytuł
UCHWAŁA NR LI/742/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających w 2023 roku na realizację zadań samorządu województwa lubuskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 80
Data publikacji
2023-03-20 10:15:05
Numer
LI/741/23
Tytuł
UCHWAŁA NR LI/741/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 13 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie robót budowlanych, na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji