ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 41
Data publikacji
2023-03-20 14:47:39
Numer
Zarządzenie Nr 0050.24.2023
Tytuł
w sprawie zmiany zarządzenia o powołaniu Komisji monitorującej realizację Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 – 2024.
Nazwa jednostki
Gmina Stare Kurowo
Adres
Zobacz
Lp: 42
Data publikacji
2023-03-20 14:33:32
Numer
371.2023
Tytuł
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 43
Data publikacji
2023-03-20 14:21:12
Numer
370.2023
Tytuł
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2023 roku.
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 44
Data publikacji
2023-03-20 14:12:52
Numer
76/2023
Tytuł
w sprawie: wyznaczenia do oddania w dzierżawę gruntów komunalnych na cele rolniczego wykorzystania na okres 3 lat położonych przy ul. Szkolnej w Żaganiu w drodze przetargu nieograniczonego.
Nazwa jednostki
Miasto Żagań
Adres
Zobacz
Lp: 45
Data publikacji
2023-03-20 13:43:19
Numer
323/4435/23
Tytuł
Uchwała nr 322/4434/23 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2023 rok
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 46
Data publikacji
2023-03-20 13:43:18
Numer
323/4438/23
Tytuł
Uchwała nr 323/4438/23 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu sp. z o.o.
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 47
Data publikacji
2023-03-20 13:43:18
Numer
323/4437/23
Tytuł
Uchwała nr 323/4437/23 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o.
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 48
Data publikacji
2023-03-20 13:43:18
Numer
323/4436/23
Tytuł
Uchwała nr 323/4436/23 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki POLREGIO S.A. w dniu 17 marca 2023 roku
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 49
Data publikacji
2023-03-20 13:43:17
Numer
323/4441/23
Tytuł
Uchwała nr 323/4441/23 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyznania dotacji dla uczelni publicznych z terenu województwa lubuskiego na wsparcie kół naukowych
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 50
Data publikacji
2023-03-20 13:43:17
Numer
323/4440/23
Tytuł
Uchwała nr 323/4440/23 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zmiany warunków umowy o zarządzanie Samodzielną Publiczną Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp.
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 51
Data publikacji
2023-03-20 13:43:17
Numer
323/4439/23
Tytuł
Uchwała nr 323/4439/23 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o.o.
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 52
Data publikacji
2023-03-20 13:43:16
Numer
323/4443/23
Tytuł
Uchwała nr 323/4443/23 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego pn. „Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe” w obszarze działań promocyjnych wpływających na aktywizację młodzieży do realizacji zadań publicznych
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 53
Data publikacji
2023-03-20 13:43:16
Numer
323/4442/23
Tytuł
Uchwała nr 323/4442/23 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia Planu Działań Promocyjnych i Komunikacji Województwa Lubuskiego na rok 2023
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 54
Data publikacji
2023-03-20 13:43:15
Numer
323/4445/23
Tytuł
Uchwała nr 323/4445/23 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia w 2023 roku zadania publicznego o charakterze inwestycyjnym w ramach Programu inwestycyjnego pn. „Lubuska Baza Sportowa”
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 55
Data publikacji
2023-03-20 13:43:15
Numer
323/4444/23
Tytuł
Uchwała nr 323/4444/23 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków złożonych w ramach Programu inwestycyjnego pn. „Lubuska Baza Sportowa” na 2023 rok
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 56
Data publikacji
2023-03-20 13:43:14
Numer
323/4448/23
Tytuł
Uchwała nr 323/4448/23 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego z urzędu dotyczącego zwrotu środków uznanych za niekwalifikowalne dla projektu nr RPLB.08.01.01-08-0017/18 pn. „Dzieciaki czekają na nowe miejsca w przedszkolu w Żarach i Gorzowie Wielkopolskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach: Osi priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja Działanie 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej Poddziałania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 57
Data publikacji
2023-03-20 13:43:14
Numer
323/4447/23
Tytuł
Uchwała nr 323/4447/23 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego o charakterze inwestycyjnym w obszarze turystyki regionalnej pn. „Lubuska Baza Turystyczna”
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 58
Data publikacji
2023-03-20 13:43:14
Numer
323/4446/23
Tytuł
Uchwała nr 323/4446/23 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków złożonych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach Programu inwestycyjnego pn. „Lubuska Baza Turystyczna” na 2023 rok
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 59
Data publikacji
2023-03-20 13:43:13
Numer
323/4450/23
Tytuł
Uchwała nr 323/4450/23 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Koordynatorki Zasad Równościowych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 60
Data publikacji
2023-03-20 13:43:13
Numer
323/4449/23
Tytuł
Uchwała nr 323/4449/23 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę nr 304/4192/22 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/22 ogłoszonego 09 sierpnia 2022 roku przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 8. Nowoczesna Edukacja, Działanie 8.2. Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych, Poddziałanie 8.2.1. Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - projekty realizowane poza formułą ZIT
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji