ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 41
Data publikacji
2020-07-06 15:48:16
Numer
XIX.171.2020
Tytuł
opinii o projekcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Zielona Góra
Nazwa jednostki
Dzielnica Nowe Miasto
Adres
Zobacz
Lp: 42
Data publikacji
2020-07-06 15:45:03
Numer
XIX.170.2020
Tytuł
w sprawie opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych
Nazwa jednostki
Dzielnica Nowe Miasto
Adres
Zobacz
Lp: 43
Data publikacji
2020-07-06 15:41:39
Numer
XIX.169.2020
Tytuł
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie statutu Centrum Usług Opiekuńczych w Zielonej Górze
Nazwa jednostki
Dzielnica Nowe Miasto
Adres
Zobacz
Lp: 44
Data publikacji
2020-07-06 15:30:17
Numer
XIX.168.2020
Tytuł
opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości
Nazwa jednostki
Dzielnica Nowe Miasto
Adres
Zobacz
Lp: 45
Data publikacji
2020-07-06 15:27:56
Numer
WA.0050.156.2020
Tytuł
Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary Nr WA.0050.156.2020 z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejścia i przejazdu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żary o statusie miejskim.
Nazwa jednostki
Miasto Żary
Adres
Zobacz
Lp: 46
Data publikacji
2020-07-06 15:27:18
Numer
XIX.167.2020
Tytuł
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zielona Góra
Nazwa jednostki
Dzielnica Nowe Miasto
Adres
Zobacz
Lp: 47
Data publikacji
2020-07-06 15:25:56
Numer
WA.0050.157.2020
Tytuł
Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary Nr WA.0050.157.2020 z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla mieszkańców miasta Żary powyżej 65 roku życia z przewlekłymi chorobami płuc"
Nazwa jednostki
Miasto Żary
Adres
Zobacz
Lp: 48
Data publikacji
2020-07-06 15:21:16
Numer
102/2020
Tytuł
Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1.900.000 zł na pokrycie planowanego deficytu 2020 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji"
Nazwa jednostki
Gmina Nowogród Bobrzański
Adres
Zobacz
Lp: 49
Data publikacji
2020-07-06 15:16:38
Numer
101/2020
Tytuł
Zmiany budżetu gminy Nowogród Bobrzański na 2020 rok
Nazwa jednostki
Gmina Nowogród Bobrzański
Adres
Zobacz
Lp: 50
Data publikacji
2020-07-06 15:15:08
Numer
XIX.166.2020
Tytuł
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zielona Góra
Nazwa jednostki
Dzielnica Nowe Miasto
Adres
Zobacz
Lp: 51
Data publikacji
2020-07-06 15:14:29
Numer
99/2020
Tytuł
Zmiany budżetu gminy Nowowgród Bobrzański na 2020 rok
Nazwa jednostki
Gmina Nowogród Bobrzański
Adres
Zobacz
Lp: 52
Data publikacji
2020-07-06 15:12:33
Numer
98/2020
Tytuł
Planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminy Nowogród Bobrzański na lata 2020-2022
Nazwa jednostki
Gmina Nowogród Bobrzański
Adres
Zobacz
Lp: 53
Data publikacji
2020-07-06 15:11:31
Numer
XIX.165.2020
Tytuł
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul.Ochla-Sadowa i ul.Ochla-Folklorystyczna w Zielonej Górze
Nazwa jednostki
Dzielnica Nowe Miasto
Adres
Zobacz
Lp: 54
Data publikacji
2020-07-06 15:09:54
Numer
86/2020
Tytuł
Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Nowogród B. w okresie od 1.07.2020 do 31.12.2021"
Nazwa jednostki
Gmina Nowogród Bobrzański
Adres
Zobacz
Lp: 55
Data publikacji
2020-07-06 15:06:42
Numer
XIX.164.2020
Tytuł
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w rejonie ulic: Nowy Kisielin-Rozwojowa i Nowy Kisielin-Innowacyjna w Zielonej Górze
Nazwa jednostki
Dzielnica Nowe Miasto
Adres
Zobacz
Lp: 56
Data publikacji
2020-07-06 15:03:54
Numer
XIX.163.2020
Tytuł
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie cmentarza w sołectwie Drzonków w Zielonej Górze
Nazwa jednostki
Dzielnica Nowe Miasto
Adres
Zobacz
Lp: 57
Data publikacji
2020-07-06 14:45:50
Numer
XIX.162.2020
Tytuł
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie cmentarza w sołectwie Drzonków w Zielonej Górze
Nazwa jednostki
Dzielnica Nowe Miasto
Adres
Zobacz
Lp: 58
Data publikacji
2020-07-06 14:25:08
Numer
XXI/36/20
Tytuł
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w roku szkolnym 2020/2021
Nazwa jednostki
Gmina Szczaniec
Adres
Zobacz
Lp: 59
Data publikacji
2020-07-06 14:13:25
Numer
XXI/35/20
Tytuł
w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szczańcu do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szczaniec
Nazwa jednostki
Gmina Szczaniec
Adres
Zobacz
Lp: 60
Data publikacji
2020-07-06 14:06:29
Numer
XXI/34/20
Tytuł
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Szczaniec Nr III/16/18 z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie programu "Karta Seniora"
Nazwa jednostki
Gmina Szczaniec
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji