ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 21
Data publikacji
2023-03-21 16:00:26
Numer
ZPM-97-2023
Tytuł
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp: 22
Data publikacji
2023-03-21 15:32:32
Numer
OA.0050.42.2023
Tytuł
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia dotychczasowym dzierżawcom części nieruchomości gruntowych, na okres 5 lat
Nazwa jednostki
Gmina Sulęcin
Adres
Zobacz
Lp: 23
Data publikacji
2023-03-21 14:29:00
Numer
363.2023
Tytuł
w sprawie wniesienia przez Miasto wkładu pieniężnego do spółki Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zielonej Górze.
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 24
Data publikacji
2023-03-21 14:01:26
Numer
627.2023
Tytuł
ZARZĄDZENIE NR 627.2023 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomośc
Nazwa jednostki
Gmina Iłowa
Adres
Zobacz
Lp: 25
Data publikacji
2023-03-21 13:59:49
Numer
626.2023
Tytuł
ZARZĄDZENIE NR 626.2023 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
Nazwa jednostki
Gmina Iłowa
Adres
Zobacz
Lp: 26
Data publikacji
2023-03-21 13:57:59
Numer
624.2023
Tytuł
ZARZĄDZENIE NR 624.2023 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nazwa jednostki
Gmina Iłowa
Adres
Zobacz
Lp: 27
Data publikacji
2023-03-21 13:10:13
Numer
374.2023
Tytuł
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 1 w Zielonej Górze na rok 2023.
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 28
Data publikacji
2023-03-21 13:10:12
Numer
375.2023
Tytuł
w sprawie zatwierdzenia programu działalności oraz planów pracy Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 3 „Arkadia” w Zielonej Górze na rok 2023.
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 29
Data publikacji
2023-03-21 12:15:52
Numer
XIII/102/20
Tytuł
w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nazwa jednostki
Miasto i Gmina Torzym
Adres
Zobacz
Lp: 30
Data publikacji
2023-03-21 09:16:11
Numer
34/2023
Tytuł
Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunków bankowych służących realizacji zadań finansowanych z Funduszu Pomocy w 2023 roku
Nazwa jednostki
Gmina Nowogród Bobrzański
Adres
Zobacz
Lp: 31
Data publikacji
2023-03-21 09:11:36
Numer
33/2023
Tytuł
Zmiana budżetu gminy Nowogród Bobrzański na 2023 rok
Nazwa jednostki
Gmina Nowogród Bobrzański
Adres
Zobacz
Lp: 32
Data publikacji
2023-03-21 07:32:57
Numer
47/z/2023
Tytuł
ZARZĄDZENIE Nr 47/z/2023 Burmistrza Lubska z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Lubsko"
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 33
Data publikacji
2023-03-20 20:19:40
Numer
371/2023
Tytuł
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku
Nazwa jednostki
Powiat Strzelecko-Drezdenecki
Adres
Zobacz
Lp: 34
Data publikacji
2023-03-20 20:19:40
Numer
370/2023
Tytuł
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
Nazwa jednostki
Powiat Strzelecko-Drezdenecki
Adres
Zobacz
Lp: 35
Data publikacji
2023-03-20 20:19:40
Numer
369/2023
Tytuł
w sprawie regulaminu postępowania w zakresie prowadzenia gospodarki drewnem pozyskanym z wycinki drzew przydrożnych.
Nazwa jednostki
Powiat Strzelecko-Drezdenecki
Adres
Zobacz
Lp: 36
Data publikacji
2023-03-20 20:19:40
Numer
368/2023
Tytuł
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego w Strzelcach Krajeńskich
Nazwa jednostki
Powiat Strzelecko-Drezdenecki
Adres
Zobacz
Lp: 37
Data publikacji
2023-03-20 15:39:21
Numer
64/22
Tytuł
w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych oraz stawki czynszu za najem socjalny lokali
Nazwa jednostki
Gmina Krosno Odrzańskie
Adres
Zobacz
Lp: 38
Data publikacji
2023-03-20 15:11:25
Numer
373.2023
Tytuł
w sprawie wysokości stypendiów dla najlepszych absolwentów i stypendiów naukowych w 2023 roku.
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 39
Data publikacji
2023-03-20 15:08:12
Numer
0050.30.2023
Tytuł
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Czerwieńsk
Nazwa jednostki
Gmina Czerwieńsk
Adres
Zobacz
Lp: 40
Data publikacji
2023-03-20 14:57:12
Numer
372.2023
Tytuł
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji