ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 21
Data publikacji
2022-08-12 13:00:43
Numer
ZPM-396-2022
Tytuł
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp: 22
Data publikacji
2022-08-12 12:58:51
Numer
ZPM-395-2022
Tytuł
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp: 23
Data publikacji
2022-08-12 12:42:51
Numer
ZPM-394-2022
Tytuł
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp: 24
Data publikacji
2022-08-12 12:29:46
Numer
WA.0050.202.2022
Tytuł
Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary Nr WA.0050.202.2022 z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości wydatków na pokrycie kosztów na realizacje w roku 2022 programu z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pt.: "Lubuski Tydzień Seniora - aktywny senior bez uzależnień".
Nazwa jednostki
Miasto Żary
Adres
Zobacz
Lp: 25
Data publikacji
2022-08-12 12:28:29
Numer
WA.0050.201.2022
Tytuł
Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary Nr WA.0050.201.2022 z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości wydatków na pokrycie kosztów na realizacje w roku 2022 programu z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pt.: "Bieg szlakiem żarskich uliczek".
Nazwa jednostki
Miasto Żary
Adres
Zobacz
Lp: 26
Data publikacji
2022-08-12 12:26:26
Numer
WA.0050.200.2022
Tytuł
Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary Nr WA.0050.200.2022 z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości wydatków na realizację programów profilaktycznych w świetlicach szkolnych.
Nazwa jednostki
Miasto Żary
Adres
Zobacz
Lp: 27
Data publikacji
2022-08-12 10:19:34
Numer
210/2022
Tytuł
ustalenia zasad obrotu drewnem pozyskanym z terenów będących własnością Gminy Żagań o statusie miejskim.
Nazwa jednostki
Miasto Żagań
Adres
Zobacz
Lp: 28
Data publikacji
2022-08-12 09:21:17
Numer
OA.0050.76.2022
Tytuł
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły
Nazwa jednostki
Gmina Sulęcin
Adres
Zobacz
Lp: 29
Data publikacji
2022-08-12 09:21:17
Numer
OA.0050.75.2022
Tytuł
zmieniające zarządzenie w sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora przedszkola na czas zastępstwa
Nazwa jednostki
Gmina Sulęcin
Adres
Zobacz
Lp: 30
Data publikacji
2022-08-12 09:21:17
Numer
OA.0050.74.2022
Tytuł
w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Sulęcin.
Nazwa jednostki
Gmina Sulęcin
Adres
Zobacz
Lp: 31
Data publikacji
2022-08-12 08:50:16
Numer
XLV/649/22
Tytuł
UCHWAŁA NR XLV/649/22 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia w 2022 roku dotacji przyznawanych w ramach otwartego konkursu na wsparcie w 2022 r. lubuskich jednostek samorządu terytorialnego w zakresie działań sprzyjających rozwojowi infrastruktury i mobilności rowerowej
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 32
Data publikacji
2022-08-12 08:50:15
Numer
XLV/650/22
Tytuł
UCHWAŁA NR XLV/650/22 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2022 rok
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 33
Data publikacji
2022-08-12 08:50:13
Numer
XLV/651/22
Tytuł
UCHWAŁA NR XLV/651/22 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2022-2039
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 34
Data publikacji
2022-08-11 22:59:57
Numer
LV/536/22
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości na okres do 3 lat oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp: 35
Data publikacji
2022-08-11 22:59:56
Numer
LV/541/22
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na czas nieoznaczony i na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp: 36
Data publikacji
2022-08-11 22:59:56
Numer
LV/540/22
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 3 lat
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp: 37
Data publikacji
2022-08-11 22:59:56
Numer
LV/539/22
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieokreślony lokalu użytkowego położonego w Międzyrzeczu przy Rynek 11 oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp: 38
Data publikacji
2022-08-11 22:59:56
Numer
LV/538/22
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu części nieruchomości na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp: 39
Data publikacji
2022-08-11 22:59:56
Numer
LV/537/22
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy części nieruchomości na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp: 40
Data publikacji
2022-08-11 22:59:55
Numer
LV/543/22
Tytuł
w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji