ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp61
Data publikacji
2019-11-05 08:59:08
Numer
618413-N-2019
Temat
Remont dróg gminnych relacji Strzeszowice-Chudzowice-Dębinka
Nazwa jednostki
Gmina Trzebiel
Adres
Zobacz
Lp62
Data publikacji
2019-11-05 09:42:29
Numer
617998-N-2019
Temat
Przebudowa schodów łączących ul. Wróblewskiego z ul. Na Skarpie wraz z zagospodarowaniem terenu [BZP.271.96.2019.IKP]
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp63
Data publikacji
2019-11-05 12:08:15
Numer
618600-N-2019
Temat
Rewitalizacja budynku przemysłowego przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 18 w Łęknicy
Nazwa jednostki
Gmina Łęknica
Adres
Zobacz
Lp64
Data publikacji
2019-11-07 08:06:34
Numer
Temat
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Sława” – Etap IV.1
Nazwa jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o.
Adres
Zobacz
Lp65
Data publikacji
2019-11-05 09:36:24
Numer
Temat
Rozbudowa i przebudowa kanalizacji deszczowej z budową zbiorników retencyjnych i infrastrukturą towarzyszącą (Kontrakt V) - „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.-Etap I”. [BZP.271.89.2019.AR]
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp66
Data publikacji
2019-11-05 13:06:28
Numer
Temat
Świadczenie usług odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Żary o statusie miejskim, w podziale na 2 części
Nazwa jednostki
Miasto Żary
Adres
Zobacz
Lp67
Data publikacji
2019-11-04 14:47:04
Numer
Temat
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – DOSTAWY
Nazwa jednostki
Dom Pomocy Społecznej w Szczawnie
Adres
Zobacz
Lp68
Data publikacji
2019-10-31 12:33:10
Numer
615975-N-2019 z dnia 2019-10-31 r.
Temat
„Budowa drogi gminnej w części oznaczonej nr 000417F Chwałowice-Roszkowice w Gminie Bogdaniec”
Nazwa jednostki
Gmina Bogdaniec
Adres
Zobacz
Lp69
Data publikacji
2019-10-31 09:42:39
Numer
616912-N-2019
Temat
Dowozy szkolne dzieci i młodzieży na podstawie miesięcznych biletów do placówek oświatowych na terenie gminy Brody w roku 2020 oraz wynajem kierowcy do obsługi autobusu gminnego
Nazwa jednostki
Gmina Brody
Adres
Zobacz
Lp70
Data publikacji
2019-10-31 10:08:20
Numer
616184-N-2019
Temat
Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Brody na okres od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2021r.
Nazwa jednostki
Gmina Brody
Adres
Zobacz
Lp71
Data publikacji
2019-10-30 14:23:55
Numer
Temat
Budowa systemu informacji pasażerskiej i rozbudowa z przebudową monitoringu miejskiego w ramach zadania pn. „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.” [BZP.271.86.2019.NP]
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp72
Data publikacji
2019-10-30 10:32:20
Numer
Temat
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji przebudowy drogi wraz z torowiskiem w ul. Chrobrego i ul. Mieszka I w ramach zadania pn. „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.” [BZP.271.92.2019.JB]
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp73
Data publikacji
2019-10-29 10:22:40
Numer
Temat
„Budowa systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Żwirowej w Gorzowie Wlkp.” w ramach zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. – etap I” [BZP.271.90.2019.IKP]
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp74
Data publikacji
2019-10-25 09:39:03
Numer
606313-N-2019
Temat
Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tuplice oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Drzeniów
Nazwa jednostki
Gmina Tuplice
Adres
Zobacz
Lp75
Data publikacji
2019-10-25 11:53:39
Numer
Temat
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Świdnica woj. lubuskie
Nazwa jednostki
Gmina Świdnica
Adres
Zobacz
Lp76
Data publikacji
2019-10-24 12:34:18
Numer
Temat
Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Żary o statusie miejskim
Nazwa jednostki
Miasto Żary
Adres
Zobacz
Lp77
Data publikacji
2019-10-22 13:20:41
Numer
Temat
„Wybór Banku udzielającego kredyt długoterminowy na lata 2019 - 2030”
Nazwa jednostki
Gmina Krosno Odrzańskie
Adres
Zobacz
Lp78
Data publikacji
2019-10-21 13:06:45
Numer
Temat
Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych do nauki zawodów (BZP.271.93.2019.AZ)
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp79
Data publikacji
2019-09-30 11:00:29
Numer
Temat
Przebudowa drogi wraz z torowiskiem w ul. Chrobrego i ul. Mieszka I w ramach zadania pn. „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.” [BZP.271.75.2019.AR]
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp80
Data publikacji
2019-09-27 12:55:05
Numer
602836-N-2019, ZMIANA 540219158-N-2019
Temat
Przebudowa drogi powiatowej nr 1157F na odcinku Krosno Odrzańskie - Bytnica w km od km 10+750,00 do km 11+471,92.
Nazwa jednostki
Zarząd Dróg Powiatowych
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji