ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp61
Data publikacji
2019-12-02 14:14:17
Numer
630802-N-2019
Temat
„Zakup szkolnych biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Iłowa do placówek oświatowych od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.”
Nazwa jednostki
Gmina Iłowa
Adres
Zobacz
Lp62
Data publikacji
2019-12-02 15:08:40
Numer
Temat
Zorganizowanie wyjazdowych warsztatów rekreacyjno - edukacyjne Ferie 2020 dla uczestników projektu "Razem aktywnie w przyszłość – II edycja".
Nazwa jednostki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze
Adres
Zobacz
Lp63
Data publikacji
2019-12-02 14:54:38
Numer
Temat
Dostawa leków oraz innych produktów leczniczych i opatrunkowych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Skwierzynie w 2020 r.
Nazwa jednostki
Dom Pomocy Społecznej w Skwierzynie
Adres
Zobacz
Lp64
Data publikacji
2019-12-02 15:01:48
Numer
630904-N-2019
Temat
Remont budynków przy ul. Dworcowej 13A i 13B w Łęknicy
Nazwa jednostki
Gmina Łęknica
Adres
Zobacz
Lp65
Data publikacji
2019-12-02 20:17:17
Numer
630611-N-2019
Temat
Rewaloryzacja Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i nadbudową oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.
Nazwa jednostki
Gmina Witnica
Adres
Zobacz
Lp66
Data publikacji
2019-12-02 12:33:06
Numer
Temat
Budowa ul. Świebodzińskiej
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp67
Data publikacji
2019-12-02 12:36:17
Numer
Temat
Odbiór i transport odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych z nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Miasta Zielona Góra.
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp68
Data publikacji
2019-12-02 13:19:25
Numer
630559-N-2019
Temat
Rozbudowa drogi gminnej ul. Zielonogórskiej w Zbąszynku
Nazwa jednostki
Gmina Zbąszynek
Adres
Zobacz
Lp69
Data publikacji
2019-11-30 19:05:29
Numer
Temat
Dostawa artykułów żywnościowych do Miejskiego Przedszkola Nr 7 w Żarach
Nazwa jednostki
Miejskie Przedszkole Nr 7
Adres
Zobacz
Lp70
Data publikacji
2019-11-30 19:17:38
Numer
Temat
Dostawa artykułów żywnościowych do Miejskiego Przedszkola Nr 7 w Żarach
Nazwa jednostki
Miejskie Przedszkole Nr 7
Adres
Zobacz
Lp71
Data publikacji
2019-11-29 11:06:56
Numer
628955-N-2019
Temat
Przygotowanie, dostarczenie i wydanie posiłków w siedzibie Zamawiającego dla uczniów i wychowanków uczęszczających do Zespołu Edukacyjnego nr 8 w Zielonej Górze ul. Zawada-Szkolna 24 tj. Szkoły Podstawowej nr 28 oraz Miejskiego Przedszkola nr 44
Nazwa jednostki
Publiczna Szkola Podstawowa w Zawadzie
Adres
Zobacz
Lp72
Data publikacji
2019-11-29 13:47:35
Numer
629992-N-2019
Temat
Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ośno Lubuskie w 2020 roku
Nazwa jednostki
Gmina Ośno Lubuskie
Adres
Zobacz
Lp73
Data publikacji
2019-11-29 13:21:15
Numer
629797-N-2019
Temat
Dostawa mięsa, produktów mięsnych i wędlin do stołówki Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. St. Wyspiańskiego w Zielonej Górze
Nazwa jednostki
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze
Adres
Zobacz
Lp74
Data publikacji
2019-11-29 14:37:05
Numer
629767-N-2019
Temat
„Remont drogi powiatowej nr 1187F na odcinku od km 3+702 do km 4+188, w tym remont mostu w m. Cigacice w km 3+887 (dawniej km 3+650) – roboty drogowo-mostowe”
Nazwa jednostki
Powiat Zielonogórski
Adres
Zobacz
Lp75
Data publikacji
2019-11-29 13:37:13
Numer
623297-N-2019
Temat
„Budowa świetlicy wiejskiej w Wielowsi”
Nazwa jednostki
Gmina Sulęcin
Adres
Zobacz
Lp76
Data publikacji
2019-11-28 08:24:56
Numer
628354-N-2019
Temat
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp77
Data publikacji
2019-11-28 11:46:36
Numer
628991-N-2019
Temat
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Brody w terminie od 01.01.2020 do 31.08.2020
Nazwa jednostki
Gmina Brody
Adres
Zobacz
Lp78
Data publikacji
2019-11-28 20:02:57
Numer
629627-N-2019
Temat
„Dostawa wraz z instalacją wyposażenia w ramach projektu: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT”
Nazwa jednostki
Powiatowy Zespół Administracyjno-Ekonomiczny
Adres
Zobacz
Lp79
Data publikacji
2019-11-28 12:22:00
Numer
Temat
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE na podstawie art.138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 poz.1843 ) o wartości zamówienia mniejszej niż kwota 750 000 euro Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Nowej Soli na lata 2020 - 2021 Szczegółowe informacje na temat zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ ) wraz z załącznikami , stanowiącą integralną część niniejszego ogłoszenia Rodzaj zamówienia : usługi
Nazwa jednostki
Powiat Nowosolski
Adres
Zobacz
Lp80
Data publikacji
2019-11-28 10:12:54
Numer
Temat
Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych oraz wtórników tablic rejestracyjnych na rok 2020
Nazwa jednostki
Powiat Krośnieński
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji