ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp41
Data publikacji
2019-11-12 17:41:30
Numer
Temat
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Lubsko w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp42
Data publikacji
2019-11-08 13:00:04
Numer
Temat
Dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji do obiektów Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie.
Nazwa jednostki
Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie
Adres
Zobacz
Lp43
Data publikacji
2019-11-08 09:43:21
Numer
Temat
Usługi społeczne w zakresie przygotowywania i dystrybucji całodobowych posiłków dla pacjentów Zachodniego Cenrtum Medycznego sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim nr sprawy ZCM - ZP.270.32.2019.US
Nazwa jednostki
Zachodnie Centrum Medyczne
Adres
Zobacz
Lp44
Data publikacji
2019-11-08 11:05:19
Numer
Temat
Dostawa mięsa i wędlin wieprzowych oraz mięsa i wędlin drobiowych do Domu Pomocy Społecznej Rokitnie nr 38 w 2020
Nazwa jednostki
Dom Pomocy Społecznej w Rokitnie 38
Adres
Zobacz
Lp45
Data publikacji
2019-11-08 11:51:03
Numer
xxXyyYzzZ
Temat
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych oraz paczek pocztowych i ewentualnych ich zwrotów dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 oraz Wydziału Zamiejscowego Urzędu z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mościckiego 6 oraz odbioru i transportu przesyłek z siedziby głównej Zamawiającego do placówki nadawczej Wykonawcy.
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp46
Data publikacji
2019-11-08 12:07:37
Numer
620288-N-2019
Temat
UDZIELENIE DLA GMINY NIEGOSŁAWICE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO.
Nazwa jednostki
Gmina Niegosławice
Adres
Zobacz
Lp47
Data publikacji
2019-11-08 13:26:40
Numer
620638-N-2019
Temat
„Remont linii kablowej do budynku interny oraz łącze światłowodowe do komunikacji panela wyniesionego p. poż. WS SP ZOZ przy ul. Chałubińskiego 7 w Nowej Soli” DZP 280-71-2019
Nazwa jednostki
Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
Adres
Zobacz
Lp48
Data publikacji
2019-11-08 12:57:49
Numer
Temat
Świadczenie usług opiekuńczychw ramach projektu „Rozwój jakości usług społecznych na terenie Gminy Pszczew” w ramach Działanie 7.5 Usługi społeczne, Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020
Nazwa jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie
Adres
Zobacz
Lp49
Data publikacji
2019-11-08 10:54:59
Numer
Temat
Kredyt długoterminowy złotówkowy dla Powiatu Międzyrzeckiego w wysokości 2 427 831,00 zł przeznaczony na pokrycie planowanego deficytu 2019 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów oraz wykupu obligacji.
Nazwa jednostki
Powiat Międzyrzecki
Adres
Zobacz
Lp50
Data publikacji
2019-11-08 13:46:41
Numer
620261-N-2019
Temat
Remont budynków przy ul. Dworcowej 13A i 13B w Łęknicy
Nazwa jednostki
Gmina Łęknica
Adres
Zobacz
Lp51
Data publikacji
2019-11-08 14:10:12
Numer
Temat
Przebudowa drogi-ulicy Wiśniowej w km 0+700,00 - 1+000,00 w Bobrownikach, Gmina Otyń” – ETAP II
Nazwa jednostki
Gmina Otyń
Adres
Zobacz
Lp52
Data publikacji
2019-11-08 09:14:55
Numer
618320-N-2019
Temat
Budowa infrastruktury teletechnicznej i telekomunikacyjnej w ramach realizacji projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w Urzędzie Miasta Zielona Góra”, który realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020, oś priorytetowa 2- Rozwój cyfrowy, działanie 2.1. Rozwój społeczeństwa informacyjnego
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp53
Data publikacji
2019-11-07 08:54:37
Numer
Nie dotyczy
Temat
Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Skwierzynie w 2020 r.
Nazwa jednostki
Dom Pomocy Społecznej w Skwierzynie
Adres
Zobacz
Lp54
Data publikacji
2019-11-07 09:10:28
Numer
Temat
Kompleksowe usługi pralnicze dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Skwierzynie w 2020 r.
Nazwa jednostki
Dom Pomocy Społecznej w Skwierzynie
Adres
Zobacz
Lp55
Data publikacji
2019-11-07 16:11:36
Numer
619680-N-2019
Temat
"Ubezpieczenie Powiatu Zielonogórskiego oraz jednostek organizacyjnych".
Nazwa jednostki
Powiat Zielonogórski
Adres
Zobacz
Lp56
Data publikacji
2019-11-07 13:53:14
Numer
Temat
REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJACEJ KOTŁOWNI NA PALIWO STAŁE
Nazwa jednostki
Dom Pomocy Społecznej w Rokitnie 38
Adres
Zobacz
Lp57
Data publikacji
2019-11-07 10:23:41
Numer
618523-N-2019
Temat
„Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej z wymianą kotła oraz remont istniejącej kotłowni w budynku B Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim”
Nazwa jednostki
Gmina Krosno Odrzańskie
Adres
Zobacz
Lp58
Data publikacji
2019-11-07 11:34:20
Numer
Temat
Zaproszenie do składania ofert na: Wznowienia znaków granicznych, w tym w formie ustalenia przebiegu granic oraz podziały geodezyjne działek dożywotnich i pod budynkami z wyznaczeniem i trwałą stabilizacją punktów granicznych, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z przedkładanymi przez zamawiającego zleceniami
Nazwa jednostki
Powiat Międzyrzecki
Adres
Zobacz
Lp59
Data publikacji
2019-11-06 15:28:11
Numer
619401-N-2019
Temat
„Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2020-2026 wraz z planem inwestycyjnym.”
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp60
Data publikacji
2019-11-05 09:41:51
Numer
618442-N-2019
Temat
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Skwierzyna
Nazwa jednostki
Gmina Skwierzyna
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji