ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
41 2019-02-15 07:21:44 512868-N-2019 Bieżące utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej w Gminie Żagań o statusie miejskim Miasto Żagań Zobacz
42 2019-02-14 12:16:08 513063-N-2019 Utrzymanie chodników oraz nawierzchni niebitumicznych ulic Miasta Gorzowa Wlkp.[WAD-VI.271.16.2019.BD] Miasto Gorzów Zobacz
43 2019-02-14 11:24:43 513581-N-2019 Poprawa infrastruktury rowerowej na terenie miasta-budowa drogi pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Fabrycznej, od ul. Towarowej do ul. Waryńskiego. [WAD-VI.271.14.2019.AR] Miasto Gorzów Zobacz
44 2019-02-13 09:26:50 513493-N-2019 Przebudowa nawierzchni drogi: ul. Racula- J. Cierniaka, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa dróg gminnych Racula – Solarzów, Racula – Wiejska, Racula – Zakole, Racula – Cierniaka, Racula-Kosmowskiej, Racula-Jaśminowa” Komunalny Zakład Gospodarczy w Zielonej Górze Zobacz
45 2019-02-13 13:58:42 513313-N-2019 Zagospodarowanie kwater na istniejącym cmentarzu komunalnym przy ul. Szpitalnej w Żarach – etap I. Miasto Żary Zobacz
46 2019-02-13 14:10:55 513597-N-2019 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU FILHARMONII ZIELONOGÓRSKIEJ – etap I – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych FILHARMONIA ZIELONOGÓRSKA im. Tadeusza Bairda Zobacz
47 2019-02-12 10:49:06 512979-N-2019 Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Skwierzynie Gmina Skwierzyna Zobacz
48 2019-02-12 12:45:29 507991-N-2019 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wody w miejscowości Wymiarki Gmina Wymiarki Zobacz
49 2019-02-13 07:26:02 BZP 512218-N-2019 Przebudowę ulicy Liszta w Żaganiu Miasto Żagań Zobacz
50 2019-02-11 14:48:48 Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1159F na odcinku od miejscowości Rybaki do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 138, o długości 1,989 km III Zarząd Dróg Powiatowych Zobacz
51 2019-02-11 09:39:56 Utrzymanie zieleni przyulicznej w rejonach i parkach w Gorzowie Wlkp. oraz całoroczne utrzymanie przystanków komunikacyjnych, koszy ulicznych, schodów terenowych i kładek oraz przejść podziemnych pod ul. Piłsudskiego i ul. Górczyńską [WAD-VI.271.13.2019.IKP] Miasto Gorzów Zobacz
52 2019-02-08 10:14:11 511973-N-2019 „Odbudowa budynku mieszkalno-użytkowego po pożarze przy ul. Kiełpin 5 w Zielonej Górze, na działce nr 220 obręb 46” Komunalny Zakład Gospodarczy w Zielonej Górze Zobacz
53 2019-02-08 09:26:49 511902-N-2019 Klimatyzacja Ratusza. Gmina Kożuchów Zobacz
54 2019-02-08 09:41:55 Utrzymanie czystości oraz utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej na obszarze centrum Miasta Gorzowa Wlkp. [WAD-VI.271.10.2019.JB] Miasto Gorzów Zobacz
55 2019-02-06 13:34:29 510478-N-2019 PRACE REMONTOWO-BUDOWLANE- RENOWACJA KOMINÓW I ELEWACJI PAŁACU KSIĄŻĘCEGO W RAMACH ZADANIA CZĘŚCI I PROJEKTU PN. "ZACHOWANIE I ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO ZASOBÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO PAŁACU KSIĄŻĘCEGO I ELEMENTÓW ZESPOŁU PARKOWEGO W ŻAGANIU" Miasto Żagań Zobacz
56 2019-02-05 10:09:01 510330-N-2019 Przebudowa ul. Chopina w Międzyrzeczu z budową kanalizacji deszczowej Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu Zobacz
57 2019-02-05 10:41:18 Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa kompletnego systemu energetycznego opartego o instalacje agregatu kogeneracyjnego wraz z układem ZKF w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o.” Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o. Zobacz
58 2019-02-04 12:21:52 509133-N-2019 Przebudowa bieżni lekkoatletycznej na działce 381 w Łęknicy Gmina Łęknica Zobacz
59 2019-02-01 11:48:10 Opracowanie Strategii Rozwoju Komunikacji Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Zielona Góra. Miasto Zielona Góra Zobacz
60 2019-01-30 10:14:58 Sukcesywne dostawy leków, leków programowych, heparyny drobnocząsteczkowej oraz albuminum Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli. DZP-280-1/3/2019 Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu