ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp41
Data publikacji
2019-07-12 13:23:54
Numer
569475-N-2019
Temat
Dowozy uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Ośno Lubuskie do szkół w Gorzowie Wlkp. oraz dowozy uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Sulęcinie w terminie od 02 września 2019r. do 30 czerwca 2020r.
Nazwa jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ośnie Lubuskim
Adres
Zobacz
Lp42
Data publikacji
2019-07-12 12:45:57
Numer
Temat
Zakup i dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Skąpem
Nazwa jednostki
Gmina Skąpe
Adres
Zobacz
Lp43
Data publikacji
2019-07-12 10:48:24
Numer
573056-N-2019
Temat
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa drogi ul. Łężyca-Kwiatowa na odcinku od zjazdu z ul. Łężyca-Odrzańska do wybudowanej drogi ul. Łężyca-Dolna w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Łężyca”.
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp44
Data publikacji
2019-07-12 14:00:52
Numer
573313-N-2019
Temat
Dostawa środków dezynfekcyjnych i odkażających (ZP/N/06/19)
Nazwa jednostki
NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.
Adres
Zobacz
Lp45
Data publikacji
2019-07-12 12:57:45
Numer
Temat
„Usługa hotelarska i restauracyjna wraz z zapewnieniem sali szkoleniowej na potrzeby dwudniowych spotkań realizowanych w ramach projektu partnerskiego, pt. Kooperacja – efektywna i skuteczna w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego”.
Nazwa jednostki
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
Adres
Zobacz
Lp46
Data publikacji
2019-07-12 10:36:52
Numer
Temat
Oferta cenowa na przewóz i rozładunek posiłków pomiędzy placówkami oświatowymi w Brodach
Nazwa jednostki
Publiczna Szkoła Podstawowa w Brodach
Adres
Zobacz
Lp47
Data publikacji
2019-07-12 13:10:16
Numer
573076-N-2019
Temat
Remont mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1365F w km 14+967 w miejscowości Górki Noteckie
Nazwa jednostki
Powiat Strzelecko-Drezdenecki
Adres
Zobacz
Lp48
Data publikacji
2019-07-12 14:14:20
Numer
573388-N-2019
Temat
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogaczów
Nazwa jednostki
Gmina Nowogród Bobrzański
Adres
Zobacz
Lp49
Data publikacji
2019-07-12 12:02:03
Numer
573183-N-2019
Temat
Przebudowa dróg w Gminie Krzeszyce
Nazwa jednostki
Gmina Krzeszyce
Adres
Zobacz
Lp50
Data publikacji
2019-07-12 11:38:25
Numer
Temat
Wykonanie projektu budowlanego dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Tarnawa Rzepińska gm. Torzym
Nazwa jednostki
Miasto i Gmina Torzym
Adres
Zobacz
Lp51
Data publikacji
2019-07-12 09:19:36
Numer
572855-N-2019
Temat
Remont pokrycia dachu wraz z wymianą i wzmocnieniem elementów konstrukcji więźby dachowej budynku Ratusza Miejskiego w Szprotawie – Etap I
Nazwa jednostki
Gmina Szprotawa
Adres
Zobacz
Lp52
Data publikacji
2019-07-13 14:15:15
Numer
Temat
Usługi opiekuńcze
Nazwa jednostki
OPS Kożuchów
Adres
Zobacz
Lp53
Data publikacji
2019-07-12 12:42:26
Numer
573237-N-2019
Temat
„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5.800.000,00zł (słownie: pięć milionów osiemset tysięcy zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego 2019 roku deficytu budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie w wysokości 2.945.000,00zł (słownie: dwa miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy zł) i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 2.855.000,00zł (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy zł)”
Nazwa jednostki
Gmina Strzelce Krajeńskie
Adres
Zobacz
Lp54
Data publikacji
2019-07-11 11:51:15
Numer
Temat
REMONT BRAMY ZASIECKIEJ W BRODACH UL. WOLNOŚCI (działka nr 191, obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr 479)
Nazwa jednostki
Gmina Brody
Adres
Zobacz
Lp55
Data publikacji
2019-07-11 12:27:48
Numer
572388-N-2019
Temat
Dostawa odczynników, testów kasetkowych, kart żelowych oraz krwinek wzorcowych do medycznego laboratorium diagnostycznego przez okres 24 miesięcy (ZP/N/08/19)
Nazwa jednostki
NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.
Adres
Zobacz
Lp56
Data publikacji
2019-07-11 08:44:28
Numer
572195-N-2019
Temat
„Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego uterenowionego z napędem 4x4”
Nazwa jednostki
Gmina Krosno Odrzańskie
Adres
Zobacz
Lp57
Data publikacji
2019-07-11 08:31:54
Numer
572069-N-2019 z dnia 2019-07-11 r.
Temat
Gmina Jasień: "Przebudowa dachu nad salą gimnastyczną i zapleczem"
Nazwa jednostki
Gmina Jasień
Adres
Zobacz
Lp58
Data publikacji
2019-07-10 07:49:19
Numer
Temat
Sporządzenie dokumentacji projektowo – technicznej dla zadania: „Przebudowa ul. Kościuszki w Krośnie Odrzańskim na odcinku od drogi krajowej nr 29 do skrzyżowania z ul. Działkowca wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego.”
Nazwa jednostki
Zarząd Dróg Powiatowych
Adres
Zobacz
Lp59
Data publikacji
2019-07-10 14:12:00
Numer
571589-N-2019
Temat
Remonty cząstkowe dróg gminnych oraz oznakowanie poziome i pionowe w mieście i gminie Wschowa w roku 2019 – IV postępowanie.
Nazwa jednostki
Gmina Wschowa
Adres
Zobacz
Lp60
Data publikacji
2019-07-10 13:06:44
Numer
571781-N-2019
Temat
Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych Powiatu Krośnieńskiego w okresie zimowym 2019/2020 (jeden sezon zimowy)
Nazwa jednostki
Zarząd Dróg Powiatowych
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji