ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
21 2019-02-19 15:00:58 516019-N-2019 WRG.271.8.2019 - Pełnienie w imieniu Gminy Międzyrzecz funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem inwestycji pn.: „Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu” Urząd Miejski w Międzyrzeczu Zobacz
22 2019-02-19 11:30:25 515749-N-2019 Przebudowa nawierzchni drogi: ul. Racula- Ireny Kosmowskiej, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa dróg gminnych Racula – Solarzów, Racula – Wiejska, Racula – Zakole, Racula – Cierniaka, Racula-Kosmowskiej, Racula-Jaśminowa” Komunalny Zakład Gospodarczy w Zielonej Górze Zobacz
23 2019-02-19 13:47:52 514895-N-2019 Budowa drogi na działce nr 517, obręb III miasta Świebodzin wraz z modernizacją nawierzchni chodników przy ul. Słonecznej Gmina Świebodzin Zobacz
24 2019-02-19 13:01:03 514808-N-2019 Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Strzeleckiej w Świebodzinie Gmina Świebodzin Zobacz
25 2019-02-19 12:09:33 507909-N-2019 Budowa targowiska w Sulęcinie. Budowa budynku socjalno- usługowego i wiaty wraz z kontenerami handlowymi. Gmina Sulęcin Zobacz
26 2019-02-19 11:55:13 Kompleksowe ubezpieczenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, jednostek organizacyjnych Miasta oraz Jednostek Oświatowych podlegających Wydziałowi Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. (WAD-VI.271.20.2019.AZ) Miasto Gorzów Zobacz
27 2019-02-18 14:44:03 Organizacja wydarzenia podsumowującego i upowszechniającego osiągnięte wskaźniki i efekty w ramach projektu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim" Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie Zobacz
28 2019-02-18 13:45:52 Dostawa materiałów z przeznaczeniem do bieżących remontów nawierzchni drogowych: emulsja asfaltowa, mieszanka mineralno - asfaltowa, grysy oraz mieszanka kamienna 2019 Zarząd Dróg Powiatowych Zobacz
29 2019-02-18 16:12:32 514702-N-2019 Budowa rowerowej stanicy turystycznej z placem zabaw w Tarnawie Rzepińskiej Miasto i Gmina Torzym Zobacz
30 2019-02-18 15:23:19 515295-N-2019 Przebudowa drogi gminnej ul. Szosa Bytomska w Nowym Miasteczku Gmina Nowe Miasteczko Zobacz
31 2019-02-18 13:45:48 515352-N-2019 Renowacja terenu położonego przy ul. Aleja Niepodległości (dz. 113/60) Miasto Zielona Góra Zobacz
32 2019-02-18 13:17:41 513635-N-2019 Roboty utrzymaniowe dróg, ulic gminnych i dróg wewnętrznych, których Gmina Świebodzin jest zarządcą w roku 2019 z podziałem na 3 zadania Gmina Świebodzin Zobacz
33 2019-02-15 08:56:45 Zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości rynkowej dotyczącej pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego Gmina Strzelce Krajeńskie Zobacz
34 2019-02-15 09:44:58 514549-N-2019 z dnia 2019-02-15 r. Wyposażenie i modernizacja pracowni specjalistycznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zbąszynku - elastyczne kształcenie dostosowane do potrzeb rynku pracy Gmina Zbąszynek Zobacz
35 2019-02-15 11:15:39 514679-N-2019 Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4504F – ulica Lubuska w Żaganiu ZP.272.3.2019 Powiat Żagański Zobacz
36 2019-02-15 10:04:29 513405-N-2019 Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tuplice oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Drzeniów Gmina Tuplice Zobacz
37 2019-02-18 13:41:28 514372-N-2019 Budowa stanicy turystycznej z placem zabaw na szlaku św. Jakuba w Grabowie Miasto i Gmina Torzym Zobacz
38 2019-02-15 13:15:09 514792-N-2019 Wykonanie sieci elektrycznej i teletechnicznej w jednostkach oświatowych powiatu w ramach projektu pn.: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Powiat Słubicki Zobacz
39 2019-02-15 11:01:56 Wyposażenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Międzyrzecz w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych i utrzymywanie ich w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz ciągły i niezawodny odbiór wszystkich odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości w okresie od 01.06.2019 r. do 31.05.2021 r. Urząd Miejski w Międzyrzeczu Zobacz
40 2019-02-15 07:24:07 512434-N-2019 BIEŻĄCA PIELĘGNACJA ORAZ USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW W GMINIE ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM Miasto Żagań Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu