ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp21
Data publikacji
2019-07-17 10:49:47
Numer
574101-N-2019
Temat
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych: Racula – Rodła, Racula – Dzieci Wrzesińskich, Racula - Korczaka” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa dróg gminnych Racula – Rodła, Racula – Dzieci Wrzesińskich, Racula - Korczaka”, Wymiana sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Racula- Rodła, Racula – Dzieci Wrzesińskich, Racula – Korczaka.
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp22
Data publikacji
2019-07-17 12:09:06
Numer
574768-N-2019
Temat
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Wschowie
Nazwa jednostki
Gmina Wschowa
Adres
Zobacz
Lp23
Data publikacji
2019-07-17 20:40:51
Numer
574959-N-2019
Temat
Dostawa 2 szt. respiratorów dla potrzeb SP ZOZ w Sulechowie.
Nazwa jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie
Adres
Zobacz
Lp24
Data publikacji
2019-07-17 15:30:12
Numer
575209-N-2019
Temat
Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni mechanicznej w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp25
Data publikacji
2019-07-17 10:44:56
Numer
574790-N-2019
Temat
Wyposażenie pracowni aplikacji internetowych i pracowni urządzeń techniki komputerowej w Europejskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie
Nazwa jednostki
Powiat Krośnieński
Adres
Zobacz
Lp26
Data publikacji
2019-07-17 14:27:02
Numer
574252-N-2019
Temat
Wybór Wykonawcy robót budowlanych dla zadań: Zamówienie częściowe nr 1- Przebudowa ul. Granicznej. Zamówienie częściowe nr 2- Przebudowa ul. Wylotowej. [BZP.271.69.2019.JB]
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp27
Data publikacji
2019-07-17 14:27:38
Numer
575073-N-2019
Temat
„Przebudowa ul. Słonecznej w Strzelcach Krajeńskich” realizowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
Nazwa jednostki
Gmina Strzelce Krajeńskie
Adres
Zobacz
Lp28
Data publikacji
2019-07-17 13:59:27
Numer
572402-N-2019
Temat
Przebudowa, rozbudowa i budowa obiektów sportowych na Winnej Górze w Sulęcinie - Etap I i Ia
Nazwa jednostki
Gmina Sulęcin
Adres
Zobacz
Lp29
Data publikacji
2019-07-17 15:20:39
Numer
574678-N-2019 z dnia 17.07.2019 r.
Temat
„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz lokalną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Smardzewo – 2/19”
Nazwa jednostki
Gmina Szczaniec
Adres
Zobacz
Lp30
Data publikacji
2019-07-16 08:26:37
Numer
Temat
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skwierzyna w roku 2019
Nazwa jednostki
Gmina Skwierzyna
Adres
Zobacz
Lp31
Data publikacji
2019-07-16 14:46:34
Numer
574292-N-2019
Temat
Wyposażenie warsztatów budowlanych w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp32
Data publikacji
2019-07-16 19:58:14
Numer
Temat
Dostawa 3 klimatyzatorów ściennych (wraz z montażem) do szkolnych pracowni nauki zawodu w Zespole Szkół Samorządowych w Witnicy
Nazwa jednostki
Gmina Witnica
Adres
Zobacz
Lp33
Data publikacji
2019-07-15 17:15:09
Numer
574063-N-2019
Temat
DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO
Nazwa jednostki
Powiat Słubicki
Adres
Zobacz
Lp34
Data publikacji
2019-07-15 10:02:41
Numer
573598-N-2019
Temat
„Sukcesywne dostawy sprzętu jedno i wielorazowego użytku (pończochy, zestawy wkłucia centralnego,…) na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli” DZP 280-42/2019
Nazwa jednostki
Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
Adres
Zobacz
Lp35
Data publikacji
2019-07-15 10:59:25
Numer
573663-N-2019
Temat
Zakup i dostawa węgla klientom Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie
Nazwa jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej
Adres
Zobacz
Lp36
Data publikacji
2019-07-15 15:06:35
Numer
Temat
Przygotowanie i dowóz posiłków dla dzieci z przedszkola oraz uczniów szkół z terenu Gminy Stare Kurowo w roku szkolnym 2019/2020
Nazwa jednostki
Gmina Stare Kurowo
Adres
Zobacz
Lp37
Data publikacji
2019-07-15 08:29:06
Numer
573544-N-2019
Temat
Remont pomieszczeń budynku Zespołu Edukacyjnego – pierwszego piętra Przedszkola w miejscowości Skwierzyna
Nazwa jednostki
Gmina Skwierzyna
Adres
Zobacz
Lp38
Data publikacji
2019-07-15 16:43:51
Numer
573759-N-2019
Temat
Urząd Gminy w Siedlisku: "Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Siedlisko". Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane
Nazwa jednostki
Gmina Siedlisko
Adres
Zobacz
Lp39
Data publikacji
2019-07-15 10:59:45
Numer
573680-N-2019
Temat
Budowa szybu windowego i dostawa dźwigu osobowego wraz z rozbudową o wiatrołap oraz poszerzenie otworów drzwiowych do pokoi mieszkańców w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Przemysłowej 42 w Skwierzynie
Nazwa jednostki
Dom Pomocy Społecznej w Skwierzynie
Adres
Zobacz
Lp40
Data publikacji
2019-07-15 12:56:56
Numer
573794-N-2019
Temat
Remont lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Łokietka 35/2, 66-400 Gorzów Wielkopolski.
Nazwa jednostki
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji