ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp21
Data publikacji
2019-11-14 12:11:40
Numer
Temat
„Przygotowanie i wydawanie dwudaniowych obiadów Klientom Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.”
Nazwa jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej
Adres
Zobacz
Lp22
Data publikacji
2019-11-14 11:04:13
Numer
621117-N-2019
Temat
Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. ”Przebudowa ul. Kosynierów Gdyńskich.”[BZP.271.99.2019.JB]
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp23
Data publikacji
2019-11-15 10:51:16
Numer
Temat
świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu w zakresie odbierania z budynku Starostwa i doręczania do Adresata przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, w obrocie krajowym i zagranicznym (do każdego miejsca w kraju i za granicą), a także w/w przesyłek w trybie kodeksu postępowania administracyjnego na rzecz Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 t.j.)
Nazwa jednostki
Powiat Międzyrzecki
Adres
Zobacz
Lp24
Data publikacji
2019-11-14 10:12:58
Numer
620383-N-2019
Temat
Budowa drogi powiatowej nr 1175F na odcinku od remizy strażackiej w kierunku drogi S3 w ramach zadania inwestycyjnego : Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Sucha.
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp25
Data publikacji
2019-11-15 05:37:04
Numer
622677-N-2019
Temat
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sieniawa ETAP I oraz w miejscowości Toporów ETAP II
Nazwa jednostki
Gmina Łagów
Adres
Zobacz
Lp26
Data publikacji
2019-11-13 12:41:07
Numer
621319-N-2019
Temat
Świadczenie kompleksowe usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z gminnych obiektów w roku 2020
Nazwa jednostki
Gmina Świebodzin
Adres
Zobacz
Lp27
Data publikacji
2019-11-13 11:14:31
Numer
621671-N-2019
Temat
Zintegrowany system medyczny dla pracowni RTG w szpitalu w Żaganiu ZP.272.11.2019
Nazwa jednostki
Powiat Żagański
Adres
Zobacz
Lp28
Data publikacji
2019-11-13 14:22:11
Numer
621611-N-2019
Temat
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021
Nazwa jednostki
Powiat Strzelecko-Drezdenecki
Adres
Zobacz
Lp29
Data publikacji
2019-11-13 09:51:16
Numer
621559-N-2019
Temat
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2 700 000,00 zł
Nazwa jednostki
Gmina Trzebiel
Adres
Zobacz
Lp30
Data publikacji
2019-11-13 13:39:49
Numer
CUW.271.1.2019
Temat
Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Szprotawa w roku 2020 na podstawie zakupu biletów miesięcznych
Nazwa jednostki
Centrum Usług Wspólnych
Adres
Zobacz
Lp31
Data publikacji
2019-11-13 14:08:00
Numer
621690-N-2019
Temat
„Przebudowa ul. Działkowej w miejscowości Droszków”
Nazwa jednostki
Gmina Zabór
Adres
Zobacz
Lp32
Data publikacji
2019-11-13 15:06:26
Numer
622023-N-2019
Temat
Przebudowa ulicy Bursztynowej w Lubogoszczy realizowanej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp33
Data publikacji
2019-11-13 14:19:58
Numer
621815-N-2019
Temat
Remont istniejącej Stacji Uzdatniania Wody w zakresie wymiany technologii w m. Prześlice
Nazwa jednostki
Miasto i Gmina Torzym
Adres
Zobacz
Lp34
Data publikacji
2019-11-13 15:04:55
Numer
Temat
Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni ulicy Granicznej w Czerwieńsku (droga powiatowa nr 2302F)
Nazwa jednostki
Powiat Zielonogórski
Adres
Zobacz
Lp35
Data publikacji
2019-11-13 15:35:59
Numer
Temat
Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 1024F na odcinku Bojadła-Bełcze
Nazwa jednostki
Powiat Zielonogórski
Adres
Zobacz
Lp36
Data publikacji
2019-11-12 15:07:08
Numer
621393-N-2019
Temat
WYKONANIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH,SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH ORAZ SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W DOMU PODOPIECZNEGO NA TERENIE GMINY ŻARY W OKRESIE 01.01.2020 – 31.12.2020R.
Nazwa jednostki
GOPS Żary
Adres
Zobacz
Lp37
Data publikacji
2019-11-12 14:55:12
Numer
Temat
„Przygotowanie i wydanie posiłków dla uczestników projektu „Lepsze jutro II” realizowanego przez Miasto Zielona Góra/Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze w partnerstwie z Gminą Zabór”, numer referencyjny: GKN.7021.3.1.2019
Nazwa jednostki
Gmina Zabór
Adres
Zobacz
Lp38
Data publikacji
2019-11-12 13:35:28
Numer
Temat
Zaproszenie do składania ofert na usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym
Nazwa jednostki
Powiat Międzyrzecki
Adres
Zobacz
Lp39
Data publikacji
2019-11-12 15:14:49
Numer
DZP-280-73/2019
Temat
Sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego do hemodializy i dializy otrzewnowej na potrzeby Stacji Dializ WS SP ZOZ w Nowej Soli
Nazwa jednostki
Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
Adres
Zobacz
Lp40
Data publikacji
2019-11-12 10:45:54
Numer
621068-N-2019
Temat
Budowa drogi wewnętrznej ul. Przylep – Kolista w ramach zadania inwestycyjnego Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w Sołectwie Przylep
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji