ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
1 2018-04-21 11:17:49 548208-N-2018 Remonty bieżące dróg gruntowych na terenie miasta Żagań w roku 2018 Miasto Żagań Zobacz
2 2018-04-20 14:24:29 548041-N-2018 „Sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego użytku z podziałem na 12 Pakietów ( m.in. cewniki Foley’a, wkłucia centralne, układy oddechowe do oscylacji ) na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli” dzp 280-27/2018 Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Zobacz
3 2018-04-20 11:08:38 546800-N-2018 Przebudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Nowe Miasteczko Gmina Nowe Miasteczko Zobacz
4 2018-04-20 15:10:38 548548-N-2018 Remont drogi powiatowej nr 1360F na odcinku Błotno – Pławin w km 10+972 – 11+252 wraz z mostem w ciągu tej drogi w km 11+021 Powiat Strzelecko-Drezdenecki Zobacz
5 2018-04-20 11:47:00 548389-N-2018 „Rozbudowa z przebudową i Termomodernizacją Budynku Przedszkola Nr 3 w Krośnie Odrzańskim” Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
6 2018-04-20 12:53:58 547932-N-2018 Remont nawierzchni drogi w miejscowości Jeziory Gmina Świebodzin Zobacz
7 2018-04-20 14:20:52 548046-N-2018 Przebudowa drogi powiatowej nr 1349F - ul. Rakowiecka w m. Trzebiszewo - Etap I Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu Zobacz
8 2018-04-20 11:21:59 547564-N-2018 Budowa ul. Gorzowskiej Miasto Zielona Góra Zobacz
9 2018-04-20 12:26:33 548324-N-2018 Rewaloryzacja i zagospodarowanie zabytkowego parku przypałacowego oraz odbudowa Domku Winnego przy Al. Jana Pawła II w Żarach w ramach realizacji projektu pn.: Rewitalizacja zespołu parkowo – folwarcznego w Żarach wraz z utworzeniem Centrum Usług Społecznych. Miasto Żary Zobacz
10 2018-04-20 09:11:57 Prace remontowo-budowlane –Renowacja kominów i elewacji Pałacu Książęcego w ramach zadania części 1 Projektu pn. Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowego w Żaganiu Miasto Żagań Zobacz
11 2018-04-20 14:42:29 548410-N-2018 Rozbudowa ujęcia wody i Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w m. Korczyców oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla potrzeb Świetlicy Wiejskiej w Korczycowie. Gmina Maszewo Zobacz
12 2018-04-20 15:51:06 548096-N-2018 Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz przepompowni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Kurowo - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Starym Kurowie. Gmina Stare Kurowo Zobacz
13 2018-04-20 12:55:52 548108-N-2018 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stare Kurowo wraz z modernizacją przepompowni ścieków. Gmina Stare Kurowo Zobacz
14 2018-04-20 12:30:54 Dostawa wraz z uruchomieniem sprzętu serwerowego i sieciowego na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli- DZP-280-1/5/2018 Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Zobacz
15 2018-04-19 12:30:52 547660-N-2018 Dostawa obłożenia pola operacyjnego i bielizny operacyjnej jednorazowego użytku (ZP/N/04/18) NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o. Zobacz
16 2018-04-19 14:39:55 547775-N-2018 Dostawa paliw - bezgotówkowe tankowanie pojazdów oraz korzystanie z myjni samochodowej (zakup żetonów/kart/chipów) NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o. Zobacz
17 2018-04-19 13:49:37 Warsztaty rekreacyjno-profilaktyczne dla 43 dzieci i młodzieży - uczestników projektu "Razem aktywnie w przyszłość" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze Zobacz
18 2018-04-19 08:15:04 „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie” Gmina Strzelce Krajeńskie Zobacz
19 2018-04-19 13:59:08 547234-N-2018 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w podziale na trzy części: Część I: Przebudowa ul. Śląskiej na odcinku od Al. Wojska Polskiego do ul. Smoczyka; Część II: Przebudowa dróg ul. Dolnośląska i ul. Huculska; Część III: Przebudowa dróg ul. Szymanowskiego i ul. Krótka od ul. Chopina do ul. Szymanowskiego Miasto Żary Zobacz
20 2018-04-19 11:40:59 547688-N-2018 Remont dróg gminnych na terenie Gminy Lubsko Gmina Lubsko Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu