ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
1 2017-10-20 14:42:42 605208-N-2017 Dostawa sprzętu komputerowego na rzecz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie Powiat Zielonogórski Zobacz
2 2017-10-20 15:12:03 Dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji do obiektów Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie Zobacz
3 2017-10-20 15:13:08 605316-N-2017 Dostawa pomocy dydaktycznych i edukacyjnych do oddziałów przedszkolnych w Gminie Międzyrzecz Urząd Miejski w Międzyrzeczu Zobacz
4 2017-10-20 11:01:45 604936-N-2017 Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkoli oraz Zakładu Aktywności Zawodowej gminy Szprotawa w roku 2018 Gmina Szprotawa Zobacz
5 2017-10-20 13:19:46 605149-N-2017 Dostawa węgla kamiennego do szkół w miejscowościach: Długie, Siecieborzyce, Leszno Górne oraz świetlic wiejskich na terenie Gminy Szprotawa w roku 2018 Gmina Szprotawa Zobacz
6 2017-10-19 13:56:10 604858-N-2017 Dostosowanie obiektu Powiatowego Zespołu Szkół w Świebodzinie w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie Zobacz
7 2017-10-20 21:52:18 Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz zapewnienie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Żagań Zobacz
8 2017-10-19 07:52:44 „Sukcesywne dostawy gazów medycznych wraz z dzierżawą butli, zaworów dozujących i wózków na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli” DZP 280- 93/2017 Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Zobacz
9 2017-10-19 12:08:25 604332-N-2017 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Przewóz Gmina Przewóz Zobacz
10 2017-10-19 12:44:28 DZO 280-103/2017 „Dostawa wraz z montażem Aparatu ultrasonograficznego na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli” DZP 280- 103/2017 Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Zobacz
11 2017-10-19 08:26:58 Sukcesywne dostawy płynów infuzyjnych i gąbki leczniczej na potrzeby WS SP ZOZ w Nowej Soli. DZP 280-97/2017 Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Zobacz
12 2017-10-19 10:20:16 DZP 280-1-17-2017 Dostawa, montaż i uruchomienie angiografu oraz stołu angiograficznego z pływającym blatem w sali hybrydowej zlokalizowanejw Zakładzie Hemodynamiki Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrootnej w Nowej Soli” DZP 280-1-17-2017 Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Zobacz
13 2017-10-19 12:39:39 604314-N-2017 Dowozy szkolne dzieci i młodzieży na podstawie miesięcznych biletów do placówek oświatowych na terenie Gminy Trzebiel w roku 2018 Gmina Trzebiel Zobacz
14 2017-10-19 12:39:39 604351-N-2017 Przewozy otwarte dzieci niepełnosprawnych na podstawie miesięcznych biletów z terenu Gminy Trzebiel do szkół w Żarach w roku 2018 Gmina Trzebiel Zobacz
15 2017-10-19 13:24:52 Wykonanie dokumentacji budowlanej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa / przebudowa drogi gminnej - ulicy Ludowej oraz dojazdów do posesji, miejsc postojowych i podwórzy kwartału wydzielonego ulicami: Ludowa, Katedralna, Bolesława Chrobrego i Brygady Saperów w Strzelcach Krajeńskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą” Gmina Strzelce Krajeńskie Zobacz
16 2017-10-19 11:02:47 604226-N-2017 Przebudowa mostu na rzece Bóbr w ciągu drogi powiatowej nr 1064F w km 0+440 w miejscowości Żagań na ulicy Żelaznej ZP.272.19.2017 Powiat Żagański Zobacz
17 2017-10-18 10:13:58 In/SK.2300.53.2017 (nie podlega publikacji) Kanał Rudawa w km 0+000 - 9+500 gm. Drezdenko. Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze Zobacz
18 2017-10-18 10:10:21 In/SK.2300.52.2017(nie podlega publikacji) Kanał Wierzbica w km 6+340 - 12+000 gm. Drezdenko. Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze Zobacz
19 2017-10-18 11:23:14 Dostawa węgla kamiennego do Domu Pomocy Społecznej w Rokitnie Nr 38 w 2018r. Dom Pomocy Społecznej w Rokitnie 38 Zobacz
20 2017-10-18 10:58:18 Wykonywanie kompleksowych usług pralniczych dla Domu Pomocy Społecznej w Rokitnie Nr 38 w 2018r. Dom Pomocy Społecznej w Rokitnie 38 Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu