ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
1 2017-02-24 08:41:00 Dostawa i montaż donic miejskich oraz konstrukcji kwietnikowych wraz z usługą ukwiecenia Gmina Skwierzyna Zobacz
2 2017-02-24 11:46:31 31502-2017 „Kompleksowa organizacja wyjazdowej misji samorządowo-gospodarczej do Hanoweru w Niemczech”. Urząd Marszałkowski Zobacz
3 2017-02-24 13:59:18 31867-2017 Wykonanie badania pn.: Diagnoza usług społecznych w powiatach województwa lubuskiego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. Urząd Marszałkowski Zobacz
4 2017-02-24 11:24:40 31496-2017 „Usługa asysty technicznej i konserwacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Miastem Otago” Miasto Zielona Góra Zobacz
5 2017-02-24 13:08:35 31786-2017 Budowa oświetlenia ulicznego na drodze DW 318 w miejscowości Tarnów Jezierny Gmina Sława Zobacz
6 2017-02-24 13:32:43 Usługa spłaty wierzyciela Powiatu Słubickiego w trybie art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu Cywilnego (subrogacja) Powiat Słubicki Zobacz
7 2017-02-23 12:30:55 30771 - 2017 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: "Rzeka Nysa Łużycka - budowa obwałowań prawostronnych na wysokości miejscowości Przewóz" Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze Zobacz
8 2017-02-23 14:33:05 31064-2017 Świadczenie usług przewozowych w zakresie transportu uczniów z zajęć pozaszkolnych w ramach projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym Gmina Żary Zobacz
9 2017-02-23 14:33:48 30888-2017 Bieżące utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej w Gminie Żagań o statusie miejskim Miasto Żagań Zobacz
10 2017-02-23 10:30:43 30529-2017 Remont dróg gminnych na działkach nr 253, 254 i 257 w m. Laski, Gmina Lubrza Gmina Lubrza Zobacz
11 2017-02-22 14:04:44 ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sierczynku.” Miasto Trzciel Zobacz
12 2017-02-22 14:09:30 30049-2017 BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ GRAWITACYJNEJ NA DZIAŁKACH NR 108, 464/1, 467, 488 OBR. 46 M. SULĘCIN Gmina Sulęcin Zobacz
13 2017-02-21 15:17:05 29143 - 2017 Wykonanie robót budowlanych na zadaniu p.n.: Budowa drogi gminnej nr 006104F wraz z odwodnieniem i oświetleniem w m. Lubinicko Gmina Świebodzin Zobacz
14 2017-02-21 15:16:46 29119 - 2017 Wykonanie robót budowlanych na zadaniu p.n.: Przebudowa drogi gminnej w m. Kupienino z budową oświetlenia i odwodnienia drogowego z kanalizacją deszczową odprowadzoną do stawu wiejskiego i do istniejącej kanalizacji deszczowej Gmina Świebodzin Zobacz
15 2017-02-21 15:17:00 29132 - 2017 Wykonanie robót budowlanych na zadaniu p.n.: Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej oraz budowa niezbędnych zjazdów na drogę powiatową w m. Ługów z budową oświetlenia i odwodnienia drogowego - kanalizacją deszczową poprzez drogę powiatową do istniejącej kanalizacji Gmina Świebodzin Zobacz
16 2017-02-21 15:16:55 29125 - 2017 Wykonanie robót budowlanych na zadaniu p.n.: Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Jordanowo z budową oświetlenia i odwodnienia drogowego z kanalizacją deszczową odprowadzona do rzeki Paklica oraz budowa 2 zjazdów na drogę powiatową Gmina Świebodzin Zobacz
17 2017-02-21 14:47:57 29314 - 2017 Przebudowa stadionu sportowego SYRENA wraz z infrastrukturą techniczną w Żarach przy ul. Leśnej, dz. nr 668/4, 668/5 Miasto Żary Zobacz
18 2017-02-21 13:27:24 29178-2017 Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze z podziałem na zadania: A) Zadanie 2: Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze – Park Sowińskiego; B) Zadanie 3: Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze - Park w sołectwie Ochla przy ulicy Ochla-Żagańska Miasto Zielona Góra Zobacz
19 2017-02-21 13:36:53 Dzierżawa pomieszczenia na prowadzenie działalności medycznej w budynku przy Al. Niepodległości 32 w Sulechowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie Zobacz
20 2017-02-21 11:58:03 Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizujące zadania z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta pod nazwą:pn. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych osobom z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania klienta na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w okresie od 01.04.2017 r. do 31.12.2017 r. - konkurs uzupełniający na 2017 r." o treści jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu