ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp1
Data publikacji
2020-01-28 12:24:58
Numer
505661-N-2020
Temat
Roboty utrzymaniowe dróg i ulic z podziałem na 3 zadania
Nazwa jednostki
Gmina Świebodzin
Adres
Zobacz
Lp2
Data publikacji
2020-01-28 12:43:06
Numer
506769-N-2020
Temat
„Renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz zabytkowego Spichlerza w Strzelcach Krajeńskich” Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 4: Środowisko i kultura; Działanie: 4.4. Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego; Poddziałanie: 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT. CZĘŚĆ I - „Zagospodarowanie terenu przy ul. Zachodniej 11 i ul. Nowa Brama wraz z budową wiaty rekreacyjnej” Część II - „Remont chodnika i drogi przy Baszcie Czarownic (ul. Nowa Brama) Część III - „Przebudowa drogi ul. Cicha w Strzelcach Krajeńskich”
Nazwa jednostki
Gmina Strzelce Krajeńskie
Adres
Zobacz
Lp3
Data publikacji
2020-01-28 10:46:02
Numer
506587-N-2020
Temat
„Rozbudowa drogi gminnej ul. Zielonogórskiej w Zbąszynku.”
Nazwa jednostki
Gmina Zbąszynek
Adres
Zobacz
Lp4
Data publikacji
2020-01-27 08:45:26
Numer
505416-N-2020
Temat
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Racula-Jaśminowa ETAP 5.1 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Racula
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp5
Data publikacji
2020-01-27 15:59:33
Numer
506022 z dnia 2020-01-27
Temat
Remont i adaptacja Centrum Usług Społecznych w celu wygospodarowania Klubu Malucha i Klubu Seniora w Gminie Szczaniec w formule zaprojektuj i wybuduj
Nazwa jednostki
Gmina Szczaniec
Adres
Zobacz
Lp6
Data publikacji
2020-01-27 14:41:05
Numer
505702-N-2020
Temat
Budowa szatni sportowych w ramach następujących zadań: Zadanie 1 - Budowa szatni sportowej w m. Ługów, Zadanie 2 - Budowa szatni sportowej w m. Rusinów
Nazwa jednostki
Gmina Świebodzin
Adres
Zobacz
Lp7
Data publikacji
2020-01-27 20:02:10
Numer
506613-N-2020
Temat
REMONT MOSTU NA DRODZE DO MIEJSCOWOŚCI TARNÓW, GMINA LUBSKO
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp8
Data publikacji
2020-01-27 16:04:43
Numer
506522-N-2020
Temat
Zmiana sposobu użytkowania z przebudową pomieszczeń budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Świebodzinie na pomieszczenia biurowe Starostwa Powiatowego
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp9
Data publikacji
2020-01-24 12:53:52
Numer
506029-N-2020 z dnia 2020-01-24
Temat
Sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych oraz leku programowego na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli. DZP-280-9/2020
Nazwa jednostki
Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
Adres
Zobacz
Lp10
Data publikacji
2020-01-24 09:54:00
Numer
505464-N-2020
Temat
Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli DZP-280-8/2020
Nazwa jednostki
Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
Adres
Zobacz
Lp11
Data publikacji
2020-01-24 13:09:53
Numer
505869-N-2020
Temat
Rewaloryzacja Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i nadbudową oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.
Nazwa jednostki
Gmina Witnica
Adres
Zobacz
Lp12
Data publikacji
2020-01-24 11:08:53
Numer
505863-N-2020
Temat
Wykonanie nawierzchni bitumicznej w ulicy Powstańców Wlkp. w Skwierzynie
Nazwa jednostki
Gmina Skwierzyna
Adres
Zobacz
Lp13
Data publikacji
2020-01-24 09:47:21
Numer
505635-N-2020
Temat
„Sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych sterylizowanych para wodną na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli” DZP-280-4/2020
Nazwa jednostki
Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
Adres
Zobacz
Lp14
Data publikacji
2020-01-23 12:22:10
Numer
503852-N-2020
Temat
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Ośno Lubuskie
Nazwa jednostki
Gmina Ośno Lubuskie
Adres
Zobacz
Lp15
Data publikacji
2020-01-23 14:38:44
Numer
Temat
„Zarządzanie cmentarzem komunalnym w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Cmentarnej położonym na dz. nr ew. 633/1 i 631, obręb Strzelce Krajeńskie"
Nazwa jednostki
Gmina Strzelce Krajeńskie
Adres
Zobacz
Lp16
Data publikacji
2020-01-23 20:58:13
Numer
Temat
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w ramach przebudowy świetlicy wiejskiej w Drągowinie i instalacji wewnętrznej oraz źródeł ogrzewania (OZE)
Nazwa jednostki
Gmina Nowogród Bobrzański
Adres
Zobacz
Lp17
Data publikacji
2020-01-21 13:00:17
Numer
504761-N-2020
Temat
ZAKUP PALIW PŁYNNYCH POPRZEZ TANKOWANIE DO ZBIORNIKÓW POJAZDÓW I SPRZĘTU SILNIKOWEGO GMINY SŁAWA W ROKU 2020
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp18
Data publikacji
2020-01-17 11:50:17
Numer
Temat
„Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gmin członkowskich Celowego Związku Gmin SGO5 w latach 2020 – 2022”
Nazwa jednostki
Związek Gmin SGO5
Adres
Zobacz
Lp19
Data publikacji
2020-01-16 08:22:50
Numer
Temat
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej zaprasza do złożenia ofert cenowych na pełnienie funkcji : PSYCHOLOGA
Nazwa jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej
Adres
Zobacz
Lp20
Data publikacji
2020-01-16 08:38:46
Numer
Temat
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej zaprasza do złożenia ofert cenowych na pełnienie funkcji : PSYCHOLOGA w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Nazwa jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji