ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
1 2017-03-28 12:03:02 53002-2017 Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów oraz dostawa drobnego sprzętu medycznego i testów diagnostycznych. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie Zobacz
2 2017-03-28 12:38:21 Remont kapitalny nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1143F w m. Lubiatów, o długości 0,168 km Zarząd Dróg Powiatowych Zobacz
3 2017-03-28 13:08:38 53108 - 2017 Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania dla części obrębu Trzebiechów i części obrębu Swarzynice. Gmina Trzebiechów Zobacz
4 2017-03-28 15:11:00 53435 - 2017 Obsługa bankowa budżetu Gminy Skwierzyna oraz jednostek organizacyjnych Gminy Skwierzyna Gmina Skwierzyna Zobacz
5 2017-03-28 14:22:01 53253 - 2017 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej: Część I - Przebudowa dróg w ulicach Sarnia i Dziewina w Żarach Miasto Żary Zobacz
6 2017-03-28 13:43:24 53235-2017 Utworzenie interaktywnego systemu informacji i usług administracji elektronicznej opartego na tworzeniu i udostępnianiu zasobów cyfrowych Powiatu Nowosolskiego dla ludności Powiat Nowosolski Zobacz
7 2017-03-28 16:40:03 53251-2017 Realizacja projektu technicznego modernizacji szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej III klasy dla obszaru powiatu międzyrzeckiego. Etap III B Powiat Międzyrzecki Zobacz
8 2017-03-28 13:08:09 53078 - 2017 Roboty utrzymaniowe dróg, ulic gminnych i dróg wewnętrznych, których Gmina Świebodzin jest zarządcą oraz remonty wiat na przystankach w roku 2017 z podziałem na 6 zadań Gmina Świebodzin Zobacz
9 2017-03-28 13:17:56 52766 PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU WILLOWEGO REGIONALNEGO CENTRUM ANIMACJI KULTURY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Regionalne Centrum Animacji Kultury Zobacz
10 2017-03-27 18:30:12 52565-2017 Przebudowa drogi gminnej – ul. Plażowa w m. Lubrza – etap I Gmina Lubrza Zobacz
11 2017-03-27 11:28:30 51932-2017 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Polna w miejscowości Wymiarki ZP.272.6.2017 Powiat Żagański Zobacz
12 2017-03-27 08:37:22 51722-2017 Stworzenie lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy w miejscowości Bożnów Gmina Wiejska Żagań Zobacz
13 2017-03-24 12:18:22 51045-2017 Przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 [WAD-VI.271.14.2017.AR] Miasto Gorzów Zobacz
14 2017-03-24 10:24:45 Budowa budynku szkolnego przy istniejącym budynku szkoły w Dychowie Gmina Bobrowice Zobacz
15 2017-03-24 10:13:49 50698-2017 Przebudowa ul. Kobylogórskiej – II etap [WAD-VI.271.12.2017.NP] Miasto Gorzów Zobacz
16 2017-03-23 11:09:18 49800-2017 „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze z podziałem na części.” Urząd Marszałkowski Zobacz
17 2017-03-23 11:39:29 49897-2017 Remont pomieszczeń w budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Sławie ul. Odr. Wojska Polskiego 14, dz. nr 212/1 Gmina Sława Zobacz
18 2017-03-23 13:49:37 50197-2017 Termomodernizacja Budynku Sali Gimnastycznej przy Gimnazjum im. L. Stępczaka ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 14 w Sławie. Gmina Sława Zobacz
19 2017-03-23 11:58:26 Dostawa implantów ortopedycznych (ZP/N/04/17) NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o. Zobacz
20 2017-03-22 15:01:46 49156-2017 Świadczenie usług geodezyjnych w 2017 roku Powiat Zielonogórski Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu