ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
1 2018-06-22 12:06:10 577427-N-2018 „Doradztwo techniczne, finansowe i prawne w ramach projektu „Park Technologii Kosmicznych.” Urząd Marszałkowski Zobacz
2 2018-06-22 15:52:19 578050-N-2018 WRG.271.26.2018 - Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do oddziałów przedszkolnych w Gminie Międzyrzecz Urząd Miejski w Międzyrzeczu Zobacz
3 2018-06-22 13:57:33 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne Informacja do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art.138o ustawy Prawo zamówień publicznych. Nazwa przedmiotu zamówienia: „Usługa edukacyjna polegająca na kompleksowej organizacji i przeprowadzeniu czterodniowej wizyty studyjnej w trzech placówkach, zajmujących się wsparciem w postaci mieszkań wspomaganych, kierowanych do osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera na terenie Danii.” Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Zobacz
4 2018-06-22 14:04:16 577945-N-2018 Modernizacja istniejącej hali warsztatowej w ramach projektu pn.: „Rozwój infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego w powiecie słubickim” w ramach Osi 9 „Infrastruktura społeczna”, działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej” Powiat Słubicki Zobacz
5 2018-06-22 12:56:58 577704-N-2018 „Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej Część I - Naprawa nawierzchni bitumicznej (naprawy cząstkowe) Część II – remont cząstkowy dróg gminnych nawierzchni bitumicznych przy użyciu remontera typu Patcher” Gmina Strzelce Krajeńskie Zobacz
6 2018-06-21 08:33:05 576652-N-2018 Zmiana organizacji ruchu poprzez wykonanie skrzyżowania o ruchu okrężnym przy Placu Komuny Paryskiej w Szprotawie Gmina Szprotawa Zobacz
7 2018-06-21 15:34:52 577359-N-201 Przebudowa części przedszkola w celu utworzenia Klubu Dziecięcego w Nowogrodzie Bobrzańskim Gmina Nowogród Bobrzański Zobacz
8 2018-06-21 09:57:09 571316-N-2018 Utwardzenie terenu wzdłuż kwater nr I, III, VI i IX na terenie cmentarza komunalnego w Żarach przy ul. Szpitalnej dz. nr 773 Miasto Żary Zobacz
9 2018-06-21 12:40:42 577035-N-2018 Budowa parkingu przy ul. Garbarskiej w Kożuchowie. Gmina Kożuchów Zobacz
10 2018-06-21 12:19:20 576912-N-2018 WRG.271.25.2018 - Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 1 i Przedszkolu nr 4 w Międzyrzeczu Urząd Miejski w Międzyrzeczu Zobacz
11 2018-06-21 10:02:28 576719-N-2018 Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicy Dworcowej (dawna Marchlewskiego) w Nowym Miasteczku Gmina Nowe Miasteczko Zobacz
12 2018-06-21 14:58:36 576693-N-2018 „BUDOWA OŚWIETLENIA W ŁĘŻYCY” – Zakres IV: Zielona Góra ul. Łężyca – Konwaliowa, Zielona Góra ul. Łężyca – Różana, w ramach zadania ”Budowa oświetlenia dróg sołectwa Łężyca”. Miasto Zielona Góra Zobacz
13 2018-06-21 13:53:09 Zapytanie ofertowe na dostawę: a) dostawa samochodu do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji oraz odsysania nieczystości płynnych; b) dostawa samochodu asenizacyjnego do transportu osadów; c) dostawa samochodu pogotowia wodociągowego; Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o. Zobacz
14 2018-06-21 10:15:03 576716-N-2018 „BUDOWA FUNDAMENTÓW STRAŻNICY KP PSP” przy ul. Zielonogórskiej 34 68-200 Żary w ramach zadania pn.: „Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach” Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach Zobacz
15 2018-06-20 15:20:03 Dom Pomocy Społecznej „Dom Seniora” w Kostrzynie nad Odrą ogłasza przetarg nieograniczony na przygotowanie i dostarczenie posiłków do Domu Pomocy Społecznej „Dom Seniora” w Kostrzynie nad Odrą Powiat Gorzowski Zobacz
16 2018-06-20 10:46:00 575967-N-2018 Sukcesywna dostawa sprzętu (akcesoria do aparatów do znieczuleń, maski krtaniowe, zestaw do pomiaru ciśnienia) na potrzeby Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli DZP-280-40/2018 Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Zobacz
17 2018-06-20 11:48:04 575295-N-2018 Usługa przygotowania i podania posiłków na terenie gminy Kłodawa podczas Kłodawskiej Gali Biznesu [WAD-VI.271.60.2018.AJD] Miasto Gorzów Zobacz
18 2018-06-20 10:52:47 575914-N-2018 Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3 500 000,00 zł dla Gminy Babimost Gmina Babimost Zobacz
19 2018-06-20 15:44:40 576005-N-2018 z dnia 2018-06-20 r. Budowa rowerowej stanicy turystycznej z placem zabaw w Tarnawie Rzepińskiej Miasto i Gmina Torzym Zobacz
20 2018-06-21 07:23:37 576156-N-2018 z dnia 2018-06-20 r. Budowa stanicy turystycznej z placem zabaw na szlaku św. Jakuba w Grabowie Miasto i Gmina Torzym Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu