ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 13201
Data publikacji
2019-01-30 09:10:09
Numer
BGN.II.6220.8.2018
Temat
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dział-ce o nr ew., gruntu 729, obręb 0063 m. Gądków Wielki, Gmina Torzym.” (projekt Gąd-ków Wielki V)
Nazwa jednostki
Miasto i Gmina Torzym
Adres
Zobacz
Lp: 13202
Data publikacji
2019-01-30 12:25:38
Numer
1/2019
Temat
Postanowienie Burmistrza Sławy w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na podniesieniu jakości produkowanego spirytusu przez modernizację gorzelni oraz zastosowanie rozwiązań technologicznych przeciwdziałających zmianą klimatu w spółce „Domina-Rol” Sp. z o. o. z siedzibą Stare Strącze 43
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 13203
Data publikacji
2019-01-30 13:59:54
Numer
3/2019
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzewa rosnącego na działce o nr ewid. 248/33 w obrębie miasta Sława.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 13204
Data publikacji
2019-01-30 14:02:40
Numer
5/2019
Temat
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa rosnącego na działce o nr ewid. 248/33 w obrębie miasta Sława.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 13205
Data publikacji
2019-02-04 13:06:14
Numer
BS.6341.5.2019
Temat
Pozwolenie wodnoprawne na wygaszenie pozwolenia pozwolenie wodnoprawnego decyzji Starosty BS-6223-ś-11/08/09 oraz na wydanie pozwolenia na wprowadzenia do urządzenia wodnego - rowu RW-7 dz. nr 508/1 Wężyska oczyszczonych ścieków komunalnych.
Nazwa jednostki
Powiat Krośnieński
Adres
Zobacz
Lp: 13206
Data publikacji
2019-02-04 13:09:35
Numer
BS.6341.6.2019
Temat
Pozwolenie wodnoprawne na lokalizację na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych- instalacja fotowoltaiczna na dz. nr 789 i 790 obręb nr 1 Krosno Odrzańskie
Nazwa jednostki
Powiat Krośnieński
Adres
Zobacz
Lp: 13207
Data publikacji
2019-02-05 08:06:30
Numer
1/A/2019
Temat
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Kalsko 1 o mocy do 1 MW i powierzchni zabudowy do 2,2 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr ewid. 175 położonej w obrębie ewidencyjnym 2-Kalsko, gmina Międzyrzecz
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp: 13208
Data publikacji
2019-02-06 11:49:03
Numer
BS.6341.7.2019
Temat
Pozwolenie wodnoprawne
Nazwa jednostki
Powiat Krośnieński
Adres
Zobacz
Lp: 13209
Data publikacji
2019-02-07 11:47:57
Numer
2/2019
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew rosnących na działce o nr ewid. 3062 w obrębie Lubiatów
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 13210
Data publikacji
2019-02-07 11:52:59
Numer
6/2019
Temat
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew rosnących na działce o nr ewid. 3062 w obrębie Lubiatów.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 13211
Data publikacji
2019-02-08 08:31:38
Numer
BGN.II.6220.10.2018
Temat
Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia ocen oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji pn. rozbudowa drogi krajowej nr 92 obręb Pniów.
Nazwa jednostki
Miasto i Gmina Torzym
Adres
Zobacz
Lp: 13212
Data publikacji
2019-02-08 11:38:49
Numer
6/2019
Temat
Zezwolenie na usunięcie 8 drzew rosnących na działce nr ewid. 73 obręb Krępiny, gmina Krzeszyce.
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 13213
Data publikacji
2019-02-08 11:39:11
Numer
5/2019
Temat
Zezwolenie na usunięcie drzewa rosnącego na działce nr ewid. gr. 34/34 obręb 0046 Sulęcin
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 13214
Data publikacji
2019-02-08 12:28:47
Numer
B/2/2019
Temat
Decyzja w sprawie wydania pozwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z terenu linii brzegowej stawu w miejscowości Trzebule.
Nazwa jednostki
Gmina Dąbie
Adres
Zobacz
Lp: 13215
Data publikacji
2019-02-08 12:28:47
Numer
A/2/2019
Temat
Wniosek w sprawie wydania pozwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z terenu linii brzegowej stawu w miejscowości Trzebule.
Nazwa jednostki
Gmina Dąbie
Adres
Zobacz
Lp: 13216
Data publikacji
2019-02-08 12:37:06
Numer
B/3/2019
Temat
Decyzja w sprawie wydania pozwolenia na usuniecie 63 szt. drzew w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych w obrębie Połupin.
Nazwa jednostki
Gmina Dąbie
Adres
Zobacz
Lp: 13217
Data publikacji
2019-02-08 12:37:06
Numer
A/3/2019
Temat
Wniosek w sprawie wydania pozwolenia na usunięcie 63 szt., z terenu nieruchomości położonej w obrębie Połupin.
Nazwa jednostki
Gmina Dąbie
Adres
Zobacz
Lp: 13218
Data publikacji
2019-02-12 08:13:43
Numer
2/A/2019
Temat
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali logistyczno-magazynowo-produkcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na terenie działki nr ewid. 427/2 położonej w obrębie ewidencyjnym 4-Święty Wojciech, gmina Międzyrzecz (Międzyrzecki Park Przemysłowy I)
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp: 13219
Data publikacji
2019-02-12 11:58:48
Numer
7/2019
Temat
Zezwolenie na usunięcie drzewa rosnącego na działce nr ewid. 644/7 w Lubniewicach
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 13220
Data publikacji
2019-02-12 13:07:49
Numer
8/2019
Temat
Projekt zmiany studium (część tekstowa i graficzna)
Nazwa jednostki
Gmina Zabór
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji