ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
13201 2019-01-30 09:10:09 BGN.II.6220.8.2018 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dział-ce o nr ew., gruntu 729, obręb 0063 m. Gądków Wielki, Gmina Torzym.” (projekt Gąd-ków Wielki V) Miasto i Gmina Torzym Zobacz
13202 2019-01-30 12:25:38 1/2019 Postanowienie Burmistrza Sławy w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na podniesieniu jakości produkowanego spirytusu przez modernizację gorzelni oraz zastosowanie rozwiązań technologicznych przeciwdziałających zmianą klimatu w spółce „Domina-Rol” Sp. z o. o. z siedzibą Stare Strącze 43 Gmina Sława Zobacz
13203 2019-01-30 13:59:54 3/2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzewa rosnącego na działce o nr ewid. 248/33 w obrębie miasta Sława. Gmina Sława Zobacz
13204 2019-01-30 14:02:40 5/2019 Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa rosnącego na działce o nr ewid. 248/33 w obrębie miasta Sława. Gmina Sława Zobacz
13205 2019-02-04 13:06:14 BS.6341.5.2019 Pozwolenie wodnoprawne na wygaszenie pozwolenia pozwolenie wodnoprawnego decyzji Starosty BS-6223-ś-11/08/09 oraz na wydanie pozwolenia na wprowadzenia do urządzenia wodnego - rowu RW-7 dz. nr 508/1 Wężyska oczyszczonych ścieków komunalnych. Powiat Krośnieński Zobacz
13206 2019-02-04 13:09:35 BS.6341.6.2019 Pozwolenie wodnoprawne na lokalizację na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych- instalacja fotowoltaiczna na dz. nr 789 i 790 obręb nr 1 Krosno Odrzańskie Powiat Krośnieński Zobacz
13207 2019-02-05 08:06:30 1/A/2019 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Kalsko 1 o mocy do 1 MW i powierzchni zabudowy do 2,2 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr ewid. 175 położonej w obrębie ewidencyjnym 2-Kalsko, gmina Międzyrzecz Urząd Miejski w Międzyrzeczu Zobacz
13208 2019-02-06 11:49:03 BS.6341.7.2019 Pozwolenie wodnoprawne Powiat Krośnieński Zobacz
13209 2019-02-07 11:47:57 2/2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew rosnących na działce o nr ewid. 3062 w obrębie Lubiatów Gmina Sława Zobacz
13210 2019-02-07 11:52:59 6/2019 Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew rosnących na działce o nr ewid. 3062 w obrębie Lubiatów. Gmina Sława Zobacz
13211 2019-02-08 08:31:38 BGN.II.6220.10.2018 Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia ocen oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji pn. rozbudowa drogi krajowej nr 92 obręb Pniów. Miasto i Gmina Torzym Zobacz
13212 2019-02-08 11:38:49 6/2019 Zezwolenie na usunięcie 8 drzew rosnących na działce nr ewid. 73 obręb Krępiny, gmina Krzeszyce. Powiat Sulęciński Zobacz
13213 2019-02-08 11:39:11 5/2019 Zezwolenie na usunięcie drzewa rosnącego na działce nr ewid. gr. 34/34 obręb 0046 Sulęcin Powiat Sulęciński Zobacz
13214 2019-02-08 12:28:47 B/2/2019 Decyzja w sprawie wydania pozwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z terenu linii brzegowej stawu w miejscowości Trzebule. Gmina Dąbie Zobacz
13215 2019-02-08 12:28:47 A/2/2019 Wniosek w sprawie wydania pozwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z terenu linii brzegowej stawu w miejscowości Trzebule. Gmina Dąbie Zobacz
13216 2019-02-08 12:37:06 B/3/2019 Decyzja w sprawie wydania pozwolenia na usuniecie 63 szt. drzew w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych w obrębie Połupin. Gmina Dąbie Zobacz
13217 2019-02-08 12:37:06 A/3/2019 Wniosek w sprawie wydania pozwolenia na usunięcie 63 szt., z terenu nieruchomości położonej w obrębie Połupin. Gmina Dąbie Zobacz
13218 2019-02-12 08:13:43 2/A/2019 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali logistyczno-magazynowo-produkcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na terenie działki nr ewid. 427/2 położonej w obrębie ewidencyjnym 4-Święty Wojciech, gmina Międzyrzecz (Międzyrzecki Park Przemysłowy I) Urząd Miejski w Międzyrzeczu Zobacz
13219 2019-02-12 11:58:48 7/2019 Zezwolenie na usunięcie drzewa rosnącego na działce nr ewid. 644/7 w Lubniewicach Powiat Sulęciński Zobacz
13220 2019-02-12 13:07:49 8/2019 Projekt zmiany studium (część tekstowa i graficzna) Gmina Zabór Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu